بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻼﺻﻢ ﮐﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گفتی چگونه می شود مُرده ای را زنده کرد؟ فرض کن من مُرده ام! حالا بخند… عشقِ دیرینه ی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نمیترسم که دنیا سرم اوار شود میترسم گونه یارم را بعد از من کس دیگر ببوسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا باشی یک شب به یاد نخستین دیدار دل تو نیز خواهد شکست مثل دل من زیر بارانی که از ابر خاطره ها می بارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــس خــوبـیـه  دیـدن خـــوشــــبختی او مــخصوصــــا اگـــر  برای این " خـــوشـــبخــتی " به " بد بخـــتی " از خــودت گـــذشته باشـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَر چـقـدر هـم کــه ضعیف بـــاشی گـاهــی اوقـات مـی تـوانی تــِکیـهِ گـاه کسی بــاشی ، که دُوستَت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است... و من شنیده ام که روزها کوتاه تر می شود؛ ولی ، نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلند تر میشوند . . . بی تو...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل امواج دریا آمدی و ساحل قلبم را در میان خودت گرفتی ، همدیگر را دیوانه کرده بودیم با نوازش های هم ، آن سکوت عاشقانه را به یاد داری در لحظه بوسـیدن هم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با کلمه "تا قسمت چه باشد"گول میزنیم! "قسمت "اراده من و توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها از پی هم یک به یک می گذرد آفتاب مهتاب , آفتاب مهتاب ... و باز آفتاب مهتاب و این بازس تا ابد ادامه دارد... اما انگار من در لحظه ی بودنت قاب شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ناراحتی! تو که کاری نکردی..; فقط یک کبریت روشن کردی و رفتی... من;بی جنبه بودم;سوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره اشک می اندازم تو دریا تا وقتی پیداش کنی دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سه اصل داره  خاطرات،غم،عشق با اولی زندگی کن و دومی رو به خاطر سومی تحمل کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عَطر ِ تو را زده بود ، در خیابان از کنارم گذشت ... و این یعنے : قتل ِ غیر ِ عمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـشـق مــا صــدایـی شــد در دهـان پـرنـده ای و بـه دور دسـت هـا رفـت و بـیـن شـاخ و بـرگ درخـتـان گُــم شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن در خـیـابـانـی گُــم شـدم کـه تـــو دسـتِ خـداحـافـظـی را تــکـان دادی ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻼﺻﻢ ﮐﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گفتی چگونه می شود مُرده ای را زنده کرد؟ فرض کن من مُرده ام! حالا بخند… عشقِ دیرینه ی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نمیترسم که دنیا سرم اوار شود میترسم گونه یارم را بعد از من کس دیگر ببوسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا باشی یک شب به یاد نخستین دیدار دل تو نیز خواهد شکست مثل دل من زیر بارانی که از ابر خاطره ها می بارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــس خــوبـیـه  دیـدن خـــوشــــبختی او مــخصوصــــا اگـــر  برای این " خـــوشـــبخــتی " به " بد بخـــتی " از خــودت گـــذشته باشـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَر چـقـدر هـم کــه ضعیف بـــاشی گـاهــی اوقـات مـی تـوانی تــِکیـهِ گـاه کسی بــاشی ، که دُوستَت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است... و من شنیده ام که روزها کوتاه تر می شود؛ ولی ، نمیدانم چرا دارند این روزها هی بلند تر میشوند . . . بی تو...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل امواج دریا آمدی و ساحل قلبم را در میان خودت گرفتی ، همدیگر را دیوانه کرده بودیم با نوازش های هم ، آن سکوت عاشقانه را به یاد داری در لحظه بوسـیدن هم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودمان را با کلمه "تا قسمت چه باشد"گول میزنیم! "قسمت "اراده من و توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها از پی هم یک به یک می گذرد آفتاب مهتاب , آفتاب مهتاب ... و باز آفتاب مهتاب و این بازس تا ابد ادامه دارد... اما انگار من در لحظه ی بودنت قاب شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ناراحتی! تو که کاری نکردی..; فقط یک کبریت روشن کردی و رفتی... من;بی جنبه بودم;سوختم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک قطره اشک می اندازم تو دریا تا وقتی پیداش کنی دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا سه اصل داره  خاطرات،غم،عشق با اولی زندگی کن و دومی رو به خاطر سومی تحمل کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردی که عَطر ِ تو را زده بود ، در خیابان از کنارم گذشت ... و این یعنے : قتل ِ غیر ِ عمد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـشـق مــا صــدایـی شــد در دهـان پـرنـده ای و بـه دور دسـت هـا رفـت و بـیـن شـاخ و بـرگ درخـتـان گُــم شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــن در خـیـابـانـی گُــم شـدم کـه تـــو دسـتِ خـداحـافـظـی را تــکـان دادی ... ! "