بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است: "خوب بمـــــــــــــان" از آن خوب هایی که من عاشقش بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خار پشتی شده ام که تیغ هایش دنیای امنی برایش ساخته اما... حسرت نوازشی عاشقانه بر دلش مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم میدانی که چقدر خنده هایم درد میکنند...این روزها انگار آدم ها به دست هم پیر میشوند تا به پای هم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان که میشود همه دوست دارند گرم شوند اما من از خدا خواسته ام سردم کند ؛ این بار از تو … مثل تو … شاید راحت تر به خدا بسپارمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي آيي...مي روي...وفقط يک سلام وگاهي يک خداحافظي... نه... اين انصاف نيست من ويک دنياعشق...تو و يک دنيا بي تفاتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان غم انگیز زندگیم رو خلاصه وار براتون میگم; یکی بود... دیگه نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسی که *دست خالی* میرود وگرنه آنکه معطل بستن *چمدان* است دنبال بهانه ای میگردد برای *ماندن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن خیلی دور خیلی نزدیک  اولیش خودمونیم  دومیش دلامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای هرکسیه..... ک حداقل واسه یک شبم ک شده،با عشقش،تو یه کلبه وسط جنگل،تو فصل زمستون زندگی کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فصل برگهای زرد/ توی شبهای ساکت و سرد /قصه بودن تو هیچ دردی رو دوا نکرد /شبم سیاه و پست /اخه این عشق بود یه قفس /میون عشق و هوس زدی تو ساز دل یه نفس /وای از هوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزاي خوبي پشت اين روزاي من نيست/ حس مي كنم احساسمو از دست دادم‏*‏ آغوش تو ميراث من از زندگي بود/ حس مي كنم ميراثمو از دست دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی متوجه شدی کسی به تو نیاز دارد!‏ نازت را... بانیازش... معامله نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دلی که پیدا نیست پر از زندان و زندانیست تو را محکوم دل کردم نمیدانم دلیلش چیست سبب شاید همین باشد بدون تو نباید زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق نه علاقه ونه حتی عادت حماقت محض است که دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که کنارم باشی.. آرام میشوم. آنقدر آرام که فراموشم میشود.. باید نفس کشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی: نفس های تو... دست های تو... آغوش تو... من به خورشید اعتمادندارم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است: "خوب بمـــــــــــــان" از آن خوب هایی که من عاشقش بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خار پشتی شده ام که تیغ هایش دنیای امنی برایش ساخته اما... حسرت نوازشی عاشقانه بر دلش مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم میدانی که چقدر خنده هایم درد میکنند...این روزها انگار آدم ها به دست هم پیر میشوند تا به پای هم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان که میشود همه دوست دارند گرم شوند اما من از خدا خواسته ام سردم کند ؛ این بار از تو … مثل تو … شاید راحت تر به خدا بسپارمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي آيي...مي روي...وفقط يک سلام وگاهي يک خداحافظي... نه... اين انصاف نيست من ويک دنياعشق...تو و يک دنيا بي تفاتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان غم انگیز زندگیم رو خلاصه وار براتون میگم; یکی بود... دیگه نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسی که *دست خالی* میرود وگرنه آنکه معطل بستن *چمدان* است دنبال بهانه ای میگردد برای *ماندن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن خیلی دور خیلی نزدیک  اولیش خودمونیم  دومیش دلامون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای هرکسیه..... ک حداقل واسه یک شبم ک شده،با عشقش،تو یه کلبه وسط جنگل،تو فصل زمستون زندگی کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فصل برگهای زرد/ توی شبهای ساکت و سرد /قصه بودن تو هیچ دردی رو دوا نکرد /شبم سیاه و پست /اخه این عشق بود یه قفس /میون عشق و هوس زدی تو ساز دل یه نفس /وای از هوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزاي خوبي پشت اين روزاي من نيست/ حس مي كنم احساسمو از دست دادم‏*‏ آغوش تو ميراث من از زندگي بود/ حس مي كنم ميراثمو از دست دادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانی متوجه شدی کسی به تو نیاز دارد!‏ نازت را... بانیازش... معامله نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون دلی که پیدا نیست پر از زندان و زندانیست تو را محکوم دل کردم نمیدانم دلیلش چیست سبب شاید همین باشد بدون تو نباید زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق نه علاقه ونه حتی عادت حماقت محض است که دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که کنارم باشی.. آرام میشوم. آنقدر آرام که فراموشم میشود.. باید نفس کشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی: نفس های تو... دست های تو... آغوش تو... من به خورشید اعتمادندارم!!!