بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار نداری.....!!؟؟ زندگی نداری....!!؟؟ خواب و خوراک نداری...!!؟؟ که 24 ساعته تو قلب منی..؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران مرا یاد چتر می اندازد و چتر مرا یاد قرارمان قرارمان که یادت هست ؟ اینکه آغوشت را چتر کنی تا چشمهایم بیش از این خیس نشوند ؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست، اما دلم برایت پر میکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان ...حواست باشد ....دور تمام شاعرانه هایم را خط خواهم کشید اگر با آمدن "او" حتی یک سرفه کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ترش واش(یک نوع غذای شمالی) از تی دوری بوبوم خاش(استخون،لاغر) اتل متل وابیشکه (غذای شمالی) جز تو ندارم هیشکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خــاص بودن خــاصيت توست تــــو همــيشه خاص مي مــوني ، چــون ســليقه ي مني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد  به من رسم محبت یاد میداد مرا از یاد برد آخر ولی من  به جز او عالمی را بردم از یاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه عوض شه لحظه اي جاي من و تو واي چقد فاصله داره فکر و حرفاي من و تو مگه مثه من عزيزم کسي هست تو اين حوالي مثه من سر کنه با تو روزگارشو خيالي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه انـــــدازه چـــــای شــــبهای امتحـــــان، دوســـــــت دارمـــــــت امـــا... اضطــــراب نمـــی گـــذارد نـــه گــــرمایت را حــس کنـــم نــــه آرامشــــت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــلامتی آغوشی که .. وقتی بغلت میکنه... میــــدونی فقطِ فقط مالِ خودته... بوی آرامش و وفاداری میده... بوی عشق و صداقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشود زندگی گرد...قدم زد...چای خورد... سفر رفت... فقط بی تو نمیشود به خواب رفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ناخواسته دلش لک می‌زند برای پیامکی که نوشته: میای آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گزارش قلبم هوای چشمم به علت ندیدن عزیزم تا لحظاتی دیگر بارانی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیا در اغوشت خلاصه شده کودکانه پناه میبرم به خلاصه دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره عشق از عمق خود هیچ نمیداند تا لحظه جدایی فرا رسد...................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار لبخندهای توام... بیشتر بخند... عاشق این بیماری ام...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار نداری.....!!؟؟ زندگی نداری....!!؟؟ خواب و خوراک نداری...!!؟؟ که 24 ساعته تو قلب منی..؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران مرا یاد چتر می اندازد و چتر مرا یاد قرارمان قرارمان که یادت هست ؟ اینکه آغوشت را چتر کنی تا چشمهایم بیش از این خیس نشوند ؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست، اما دلم برایت پر میکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان ...حواست باشد ....دور تمام شاعرانه هایم را خط خواهم کشید اگر با آمدن "او" حتی یک سرفه کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ترش واش(یک نوع غذای شمالی) از تی دوری بوبوم خاش(استخون،لاغر) اتل متل وابیشکه (غذای شمالی) جز تو ندارم هیشکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خــاص بودن خــاصيت توست تــــو همــيشه خاص مي مــوني ، چــون ســليقه ي مني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد  به من رسم محبت یاد میداد مرا از یاد برد آخر ولی من  به جز او عالمی را بردم از یاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي مي شد اگه عوض شه لحظه اي جاي من و تو واي چقد فاصله داره فکر و حرفاي من و تو مگه مثه من عزيزم کسي هست تو اين حوالي مثه من سر کنه با تو روزگارشو خيالي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــه انـــــدازه چـــــای شــــبهای امتحـــــان، دوســـــــت دارمـــــــت امـــا... اضطــــراب نمـــی گـــذارد نـــه گــــرمایت را حــس کنـــم نــــه آرامشــــت را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســــــلامتی آغوشی که .. وقتی بغلت میکنه... میــــدونی فقطِ فقط مالِ خودته... بوی آرامش و وفاداری میده... بوی عشق و صداقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشود زندگی گرد...قدم زد...چای خورد... سفر رفت... فقط بی تو نمیشود به خواب رفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ناخواسته دلش لک می‌زند برای پیامکی که نوشته: میای آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گزارش قلبم هوای چشمم به علت ندیدن عزیزم تا لحظاتی دیگر بارانی می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیا در اغوشت خلاصه شده کودکانه پناه میبرم به خلاصه دنیا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره عشق از عمق خود هیچ نمیداند تا لحظه جدایی فرا رسد...................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار لبخندهای توام... بیشتر بخند... عاشق این بیماری ام...