بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دماغش را با آستینش پاک میکند کودکی که.... دستمال میفروشد!!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تورا از یادم ببرد ، نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَشــــک رازی‌ست . . . لبـــخَـند رازی‌ست . . . عِشــــق رازی‌ست . . . اشــک آن شب ، لبـــخــَــند عشــقم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا باید برم بی تو؟  تویی که قد دنیامی!  که هرجایی رو میبینم,  نبینم پیش چشمامی... برم هرجای این دنیا, شبم با بغض دمسازه.... آخه هرجا یه چیزی هست منو یاد تو بندازه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست من میری  از دست تو میرم  تو زنده می مونی  منم که میمیرم تو رفتی از پیشم دنیامو غم برداشت برداشت ما از عشق باهم تفاوت داشت  هر چی بدی کردی پای من بنویس نتیجه این عشق بازم مساوی نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ است می گویند فقط یکبار عاشق می شویم من خودم با دیدنت هر روز عاشق تر می شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین گلها را به آستان نیلوفری چشمانت هدیه میکنم تابدانی بیادت هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی "عصا" به آب خواهم زد!!! موسی اگر ایمان داشت... من "تو" را دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ي پيچك روي ديوار، مرا به ياد آغوش تو انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اولین سیب را از نگاهت دزدیدم، تو آنقدر خوب بودی ک جیب هایم را نگشتی..... و من، آنقدر هول بودم ک ب جای سیب، "دلم" را ب تو دادم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانی بخوابی، میدانی که عاشقی... زیرا اکنون، حقیقت زندگی ات، بهتر از رویاهای آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه یکی باشه که وقتی بهش فکر میکنی!! اون قدر گرم میشی!!! که یادت میره اتاقت چقدر سرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارم به نسیم، بوسه از جنس بلور  دل مـن تـنـگ تـو بـاز ، بـاد در حـال عـبـور  بـوی چشمان تـو را می رساند به مـشام  مـی دهـــد آرامـــش ، بـــه دل نـــــا آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنی دارد زندگی؟! وقتی هیچ اتفاقی "من و تو "را سر راه هم قرار نمی دهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بـر سـرش چـتـر گـرفـتـم ديــدم؛ او خـودش بـاران اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید ! روزی که نه صدا اهمیت دارد و نه روز !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دماغش را با آستینش پاک میکند کودکی که.... دستمال میفروشد!!!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تورا از یادم ببرد ، نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَشــــک رازی‌ست . . . لبـــخَـند رازی‌ست . . . عِشــــق رازی‌ست . . . اشــک آن شب ، لبـــخــَــند عشــقم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا باید برم بی تو؟  تویی که قد دنیامی!  که هرجایی رو میبینم,  نبینم پیش چشمامی... برم هرجای این دنیا, شبم با بغض دمسازه.... آخه هرجا یه چیزی هست منو یاد تو بندازه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست من میری  از دست تو میرم  تو زنده می مونی  منم که میمیرم تو رفتی از پیشم دنیامو غم برداشت برداشت ما از عشق باهم تفاوت داشت  هر چی بدی کردی پای من بنویس نتیجه این عشق بازم مساوی نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ است می گویند فقط یکبار عاشق می شویم من خودم با دیدنت هر روز عاشق تر می شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین گلها را به آستان نیلوفری چشمانت هدیه میکنم تابدانی بیادت هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی "عصا" به آب خواهم زد!!! موسی اگر ایمان داشت... من "تو" را دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ي پيچك روي ديوار، مرا به ياد آغوش تو انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اولین سیب را از نگاهت دزدیدم، تو آنقدر خوب بودی ک جیب هایم را نگشتی..... و من، آنقدر هول بودم ک ب جای سیب، "دلم" را ب تو دادم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانی بخوابی، میدانی که عاشقی... زیرا اکنون، حقیقت زندگی ات، بهتر از رویاهای آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه یکی باشه که وقتی بهش فکر میکنی!! اون قدر گرم میشی!!! که یادت میره اتاقت چقدر سرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارم به نسیم، بوسه از جنس بلور  دل مـن تـنـگ تـو بـاز ، بـاد در حـال عـبـور  بـوی چشمان تـو را می رساند به مـشام  مـی دهـــد آرامـــش ، بـــه دل نـــــا آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنی دارد زندگی؟! وقتی هیچ اتفاقی "من و تو "را سر راه هم قرار نمی دهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بـر سـرش چـتـر گـرفـتـم ديــدم؛ او خـودش بـاران اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید ! روزی که نه صدا اهمیت دارد و نه روز !