بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کسی را که تو می جویی کی خیال تو بسر دارد بس کن این ناله و زاری را بس کن او یار دگر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع!! ای شمع به چه می خندی؟؟ به شب تیره ی خاموشم؟؟ بخدا مردم از این حسرت که چرا نیست در آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا هــمـه بـهــم مــیـگـن: چـقــدر شـکـسـتــه شـدی ؟؟ دیـگــه خـبـر نـدارن مـن سـالـهاست شـکـستـم و کـسـی نـمیدونـه . .  هــه بـیــخـیــال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لب هایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن بند گران را کزین سودا دلی آشفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن مرغ ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه ی پرواز دارم سرودم ناله شد در سینه ی تنگ به حسرت ها سر آمد روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بگشای در تا پر گشایم بسوی آسمان روشن شعر اگر بگذاریم پرواز کردن گلی خواهم شدن در گلشن شعر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیات پر احساسه اما واسه من جا نیست  صد بار منو میبینی اما حسی پیدا نیست حتی توی رویاتم  انگار واسه من جا نیست صد بار منو میبینی  اما حسی پیدا نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قـایـقـی دارم و بـادبـانـی گـشـوده در گـذرگـاه بـادهـایـی کـه گـاهـی قـهـقـهـه اسـت گـاهـی هــق هــق ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو نزدیک ترم می دانم یک دو روز دگر از همین شاخه لرزان حیات پرکشان سوی تو می آیم باز... دوستت دارم بسیار هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی بس است … مگر من جز “نفس” چه میخواهم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبان باستان نوشتم دوستت دارم فكر شو بكن! از اون قديما!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺗـــــــــــﮏ ﭘﺮﻡ ... ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮ ﭘـــﺮﻡ ﺧﯿﻠــــــــــﯿﺎﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ... ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺗــــــــﻮﺍﻡ ... ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻧﻪ ﺍﯾﻨــــــﮑﻪ ﺁﺩﻡ ﮐـــــــﻢ ﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالترین گلواژه شادی را همیشه بر چشمانت و شیرین ترین تبسم خوشبختی را همیشه بر لبانت آرزو دارم ، نه برای امروز بلکه برای هر روز و هر روزت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها مهربانیت را از دلم نمیبرند / ثانیه ها را میشمارم تا لحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی چای هم میتوان مست شد......... اگر آنی که باید باشد........ باشد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه زن برای یه مرد اشک بریزه یعنی:خیلی عاشقشه... اما وقتی یه مرد برای یه زن اشک ریخت !! یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونه زنی رو به اندازه اون دوست داشته باشه....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کسی را که تو می جویی کی خیال تو بسر دارد بس کن این ناله و زاری را بس کن او یار دگر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع!! ای شمع به چه می خندی؟؟ به شب تیره ی خاموشم؟؟ بخدا مردم از این حسرت که چرا نیست در آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا هــمـه بـهــم مــیـگـن: چـقــدر شـکـسـتــه شـدی ؟؟ دیـگــه خـبـر نـدارن مـن سـالـهاست شـکـستـم و کـسـی نـمیدونـه . .  هــه بـیــخـیــال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لب هایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن بند گران را کزین سودا دلی آشفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن مرغ ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه ی پرواز دارم سرودم ناله شد در سینه ی تنگ به حسرت ها سر آمد روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بگشای در تا پر گشایم بسوی آسمان روشن شعر اگر بگذاریم پرواز کردن گلی خواهم شدن در گلشن شعر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیات پر احساسه اما واسه من جا نیست  صد بار منو میبینی اما حسی پیدا نیست حتی توی رویاتم  انگار واسه من جا نیست صد بار منو میبینی  اما حسی پیدا نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قـایـقـی دارم و بـادبـانـی گـشـوده در گـذرگـاه بـادهـایـی کـه گـاهـی قـهـقـهـه اسـت گـاهـی هــق هــق ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو نزدیک ترم می دانم یک دو روز دگر از همین شاخه لرزان حیات پرکشان سوی تو می آیم باز... دوستت دارم بسیار هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی بس است … مگر من جز “نفس” چه میخواهم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زبان باستان نوشتم دوستت دارم فكر شو بكن! از اون قديما!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺗـــــــــــﮏ ﭘﺮﻡ ... ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮ ﭘـــﺮﻡ ﺧﯿﻠــــــــــﯿﺎﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ ... ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺗــــــــﻮﺍﻡ ... ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻧﻪ ﺍﯾﻨــــــﮑﻪ ﺁﺩﻡ ﮐـــــــﻢ ﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلالترین گلواژه شادی را همیشه بر چشمانت و شیرین ترین تبسم خوشبختی را همیشه بر لبانت آرزو دارم ، نه برای امروز بلکه برای هر روز و هر روزت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها مهربانیت را از دلم نمیبرند / ثانیه ها را میشمارم تا لحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی چای هم میتوان مست شد......... اگر آنی که باید باشد........ باشد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه زن برای یه مرد اشک بریزه یعنی:خیلی عاشقشه... اما وقتی یه مرد برای یه زن اشک ریخت !! یعنی هیچ وقت دیگه نمیتونه زنی رو به اندازه اون دوست داشته باشه....