بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـاریـکی مـی‌داند مـاه چـقدر روشـن است فـقـط خـاک مـی‌داند دست‌هـای آب، چـقدر مـهربان  مـعنی دقـیق نـان را فـقط آدم گـرسنـه مـی‌دانـد فـقط مـن مـی‌دانـم تـو چـقـدر زیـبـایـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی انقدر حسود میشی که هی میگردی دنبال یه بهونه تا قهر کنی و اون نازتو بکشه و حرصش دربیاد و بگه پدرمو در آوردی تو یه الف بچه دوست  داشتنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس امنیت بهترین هدیه ست که به طرف رابطه ات میتونی بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نبود ! تو با پای خودت ... به چشمم آمدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کلمات معنای تو را می دهند مثل گلها که بوی تو را پراکنده اند. سکوت کرده ام که فراموشت کنم اما مدام مثل زنبوری سرگردان، رانده از کندویش دور گلم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عاشقی کی پایدار میمونه نه نمیدونی!!!!.............. وقتی که براش تلاش کنی بدستش بیاری باوجود تمام مخالفت هاااااااااااا بانشستن درس نمیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نفسم دلیل بودنم باشد اما بی شک.. تو تنها دلیل همین نفسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نیمکت تنها،یه شعله ی خاموش یه لحظه یک رویا ،منو تو در آغوش یه یادگار از عشق،رو تن درخت بید یه قصه ی کوتاه،ای وای از این تقدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشــقانــــه اى بـــراى حضـــرت دوست مهدى جان ( عج ) بـا تو نگفته بودم ، از گـريه هاى هـــر شب عشقت نشسته بر دل ، جانم رسيده بـر لب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ** عشــــــق **  هــــــم ** عـــــاشــــق ** تــــرم وقــــــتى تــــو بــــاشـــى ..... ** يـــار ** مــــن ......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ شكسته ى خودم سپرده ام بـــه دست دوست همان خداى مهربان كه دوستِ من فقط هموست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از هزار راه رفته ،بی تو بازگشته است... ایوب هم اگر بود ،چشم می بست از انتظار آمدنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی نارنج میدهی عشق من.... بهار می آیی یا پاییز میرسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا هم که باشی من آدم نمیشوم پس بیخودی جای بوسه سیب تعارفم نکن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون روزا بخیر که فکر میکردیم تنهایی یعنی وقتی که فقط کسی خونه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابــــ هایم بوی تــــن تورامیدهـــد .. نکنــــدآن دورتــــرهــــا. . نیـــمهــــ شــــبــــــــ. . . درآغوشــــ ــــــــ ــــم میگیــــری ؟!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـاریـکی مـی‌داند مـاه چـقدر روشـن است فـقـط خـاک مـی‌داند دست‌هـای آب، چـقدر مـهربان  مـعنی دقـیق نـان را فـقط آدم گـرسنـه مـی‌دانـد فـقط مـن مـی‌دانـم تـو چـقـدر زیـبـایـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی انقدر حسود میشی که هی میگردی دنبال یه بهونه تا قهر کنی و اون نازتو بکشه و حرصش دربیاد و بگه پدرمو در آوردی تو یه الف بچه دوست  داشتنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس امنیت بهترین هدیه ست که به طرف رابطه ات میتونی بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نبود ! تو با پای خودت ... به چشمم آمدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کلمات معنای تو را می دهند مثل گلها که بوی تو را پراکنده اند. سکوت کرده ام که فراموشت کنم اما مدام مثل زنبوری سرگردان، رانده از کندویش دور گلم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عاشقی کی پایدار میمونه نه نمیدونی!!!!.............. وقتی که براش تلاش کنی بدستش بیاری باوجود تمام مخالفت هاااااااااااا بانشستن درس نمیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نفسم دلیل بودنم باشد اما بی شک.. تو تنها دلیل همین نفسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نیمکت تنها،یه شعله ی خاموش یه لحظه یک رویا ،منو تو در آغوش یه یادگار از عشق،رو تن درخت بید یه قصه ی کوتاه،ای وای از این تقدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشــقانــــه اى بـــراى حضـــرت دوست مهدى جان ( عج ) بـا تو نگفته بودم ، از گـريه هاى هـــر شب عشقت نشسته بر دل ، جانم رسيده بـر لب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ** عشــــــق **  هــــــم ** عـــــاشــــق ** تــــرم وقــــــتى تــــو بــــاشـــى ..... ** يـــار ** مــــن ......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلِ شكسته ى خودم سپرده ام بـــه دست دوست همان خداى مهربان كه دوستِ من فقط هموست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از هزار راه رفته ،بی تو بازگشته است... ایوب هم اگر بود ،چشم می بست از انتظار آمدنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی نارنج میدهی عشق من.... بهار می آیی یا پاییز میرسی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا هم که باشی من آدم نمیشوم پس بیخودی جای بوسه سیب تعارفم نکن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون روزا بخیر که فکر میکردیم تنهایی یعنی وقتی که فقط کسی خونه نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابــــ هایم بوی تــــن تورامیدهـــد .. نکنــــدآن دورتــــرهــــا. . نیـــمهــــ شــــبــــــــ. . . درآغوشــــ ــــــــ ــــم میگیــــری ؟!...