بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ؛ ایـن روزهــا حرفهـــایم بوی نـاشـــکری می دهنــد … امـــا تـــو… بـه حســـاب تنهـــایی و درد دل بگـــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگو شعر تو سر تا پا گنه بود از این ننگ و گنه پیمانه ای ده بهشت و حور و آب کوثر ازتو مرا در قعر دوزخ خانه ای ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حتی صدای همین کلاغ پاییزی دوست داشتن ات را در من  تشدید می کند ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" من را شمعدانی ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به نگاهت هم وفادار بودم.. چه رسد به عهد هایمان. . ولی افسوس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود... مجازاتش پای خودم دلم آغوش ممنوع تو را می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم باد آورده را باد میبرد قبول اما دلم را که باد نیاورده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی هیچ چیز از تو نمی خواهم فقط باش ، فقط بخند ، فقط راه برو … نه !!! راه نرو … میترسم پلک بزنم و دیگر نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت که میکنم... این جانی که میگویی... تمام جانم را میگیرد... نزن این حرف را... دل من جنبه ندارد... موقعی که نیستی دمار از روزگارم در می آورد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی میفهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را میکشد چه شیرین است طعم پیامکی که میگوید.... ”کجایی”.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است . . .! آنقدر که با یادت بودم با خودت نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی حق کسی است که خیانت میکند،اما نصیب کسی میشود که وفــــــــــــــادار میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از چند رنگی پاییز بدم میاد چون منو یاد چند رنگی بعضی از آدم ها می اندازه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی با هر نسیمی برود... او که برایش به طوفان ها زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه ها نیست نه بره ها گرگ میشوند نه گرگ ها سیر خسته ام از جنس قلابی ای آدم ها... دار میزنم خاطرات آن کسی که مرا دور زد... حالم خوب است... اما گذشته ام درد میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــــــــــــــــر  "کســـــــــــــــی" قــدر حضــــورتـــان را نمی دانــــــــد کـــــاری کنیـــــــد کـــه غیـــــابتــان  را قــــــــــــدر بـــــداند ... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ؛ ایـن روزهــا حرفهـــایم بوی نـاشـــکری می دهنــد … امـــا تـــو… بـه حســـاب تنهـــایی و درد دل بگـــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگو شعر تو سر تا پا گنه بود از این ننگ و گنه پیمانه ای ده بهشت و حور و آب کوثر ازتو مرا در قعر دوزخ خانه ای ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حتی صدای همین کلاغ پاییزی دوست داشتن ات را در من  تشدید می کند ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" من را شمعدانی ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد ... ! " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به نگاهت هم وفادار بودم.. چه رسد به عهد هایمان. . ولی افسوس!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود... مجازاتش پای خودم دلم آغوش ممنوع تو را می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم باد آورده را باد میبرد قبول اما دلم را که باد نیاورده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی هیچ چیز از تو نمی خواهم فقط باش ، فقط بخند ، فقط راه برو … نه !!! راه نرو … میترسم پلک بزنم و دیگر نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت که میکنم... این جانی که میگویی... تمام جانم را میگیرد... نزن این حرف را... دل من جنبه ندارد... موقعی که نیستی دمار از روزگارم در می آورد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی میفهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را میکشد چه شیرین است طعم پیامکی که میگوید.... ”کجایی”.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است . . .! آنقدر که با یادت بودم با خودت نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی حق کسی است که خیانت میکند،اما نصیب کسی میشود که وفــــــــــــــادار میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از چند رنگی پاییز بدم میاد چون منو یاد چند رنگی بعضی از آدم ها می اندازه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی با هر نسیمی برود... او که برایش به طوفان ها زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه ها نیست نه بره ها گرگ میشوند نه گرگ ها سیر خسته ام از جنس قلابی ای آدم ها... دار میزنم خاطرات آن کسی که مرا دور زد... حالم خوب است... اما گذشته ام درد میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــــــــــــــــر  "کســـــــــــــــی" قــدر حضــــورتـــان را نمی دانــــــــد کـــــاری کنیـــــــد کـــه غیـــــابتــان  را قــــــــــــدر بـــــداند ... !