بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دیر میرسم... نمیدانم چرا؟! ولی تا می آیم وقت رفتن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که میدونه اخلاقت سگه اعصاب نداری حوصله نداری بیتابی بی دلیل اما بازم میگه، میدونم حالت خوب نیست اما هنوزم مثل روز اول میخوامت…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“صفر را بستند ” تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوسـتـت دارم نـــشـمـار بــیـش از ســتـاره هـا ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـقـدر بــایـد بـگـذرد تـا سـالـی بـیـایـد کـه نـام یـکـی از فـصـل هـایـش بـهـار بـاشـد و یـا حـتـی نـام یـکـی از روزهـایـش؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی فـکـر مـیـکـنـم آدم هـای زیـادی هـسـتـنـد کـه مـن مـی تـوانـم بـا آنـهـا عـمـیـقـا، احـسـاس نـزدیـکـی کـنـم امـــا افـســوس نــمـی شـنـاسـمـشـان ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با "یکی بود، یکی نبود" شروع می‌شود این قصه، با یکی "ماند، یکی نماند...تمام! یکی، "من" بودم یا "تو" مهم نیست... مهم، قصه‌ای است که تمام می‌شود... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دل سنگی تو هزارتا نامه دادم نخونده پاره میشدن بازم ادامه دادم چه قدر برای دیدنت پی بهونه گشتم کوچیک شدم پیش دلت دیگه ازت گذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ازم خواستی بمونم گفتی اعتراف میکنی اگه برم تو میمیرم خودتو خلاص میکنی گفتی که نرو عزیزم به تو عادت کردم منه نامرد بی احساس به دلت بد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــق ... یِکــــ رَقـــص دونَفـَــره استــــ ، گـــاهی گـــامی به عَقَبـــ ... گــــاهی گــــامی به جـــلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتـــی کـــوتاه ترین شـــبها هــــم بـــدون تـــــو نمـــی گذشت... رحـــم کـــن عـــــشـــق مـــن! امشــــب شـــب یلـــداست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است.گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است.جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا غصه هامون راتقسیم کنیم : دوتامن... هیچی تو... میبینی؟؟؟ من هنوزم خسیسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ جــایــی کـه ... نـه حـــق خــواسـتن داری نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه وانت بار نوشته بود: ظرفیت دو نفر... خودم و عشقم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شبیه منه حالا پر پرواز شده واسه پریدنت چینو چروک های صورتم رو ببین واسه اینه که خیلی وقته ندیدمت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دیر میرسم... نمیدانم چرا؟! ولی تا می آیم وقت رفتن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که میدونه اخلاقت سگه اعصاب نداری حوصله نداری بیتابی بی دلیل اما بازم میگه، میدونم حالت خوب نیست اما هنوزم مثل روز اول میخوامت…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“صفر را بستند ” تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوسـتـت دارم نـــشـمـار بــیـش از ســتـاره هـا ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـقـدر بــایـد بـگـذرد تـا سـالـی بـیـایـد کـه نـام یـکـی از فـصـل هـایـش بـهـار بـاشـد و یـا حـتـی نـام یـکـی از روزهـایـش؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی فـکـر مـیـکـنـم آدم هـای زیـادی هـسـتـنـد کـه مـن مـی تـوانـم بـا آنـهـا عـمـیـقـا، احـسـاس نـزدیـکـی کـنـم امـــا افـســوس نــمـی شـنـاسـمـشـان ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با "یکی بود، یکی نبود" شروع می‌شود این قصه، با یکی "ماند، یکی نماند...تمام! یکی، "من" بودم یا "تو" مهم نیست... مهم، قصه‌ای است که تمام می‌شود... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دل سنگی تو هزارتا نامه دادم نخونده پاره میشدن بازم ادامه دادم چه قدر برای دیدنت پی بهونه گشتم کوچیک شدم پیش دلت دیگه ازت گذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ازم خواستی بمونم گفتی اعتراف میکنی اگه برم تو میمیرم خودتو خلاص میکنی گفتی که نرو عزیزم به تو عادت کردم منه نامرد بی احساس به دلت بد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــق ... یِکــــ رَقـــص دونَفـَــره استــــ ، گـــاهی گـــامی به عَقَبـــ ... گــــاهی گــــامی به جـــلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتـــی کـــوتاه ترین شـــبها هــــم بـــدون تـــــو نمـــی گذشت... رحـــم کـــن عـــــشـــق مـــن! امشــــب شـــب یلـــداست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است.گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است.جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا غصه هامون راتقسیم کنیم : دوتامن... هیچی تو... میبینی؟؟؟ من هنوزم خسیسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ جــایــی کـه ... نـه حـــق خــواسـتن داری نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه وانت بار نوشته بود: ظرفیت دو نفر... خودم و عشقم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شبیه منه حالا پر پرواز شده واسه پریدنت چینو چروک های صورتم رو ببین واسه اینه که خیلی وقته ندیدمت ...