بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا می گوید سهراب: همیشه خراشی است روی صورت احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا می فهمی من تو را می خواهم و همین ساده ترین قصه یک انسان است ،  تو مرا می خوانی  من تورا ناب ترین شعر زمان می دانم و تو هم می دانی تا ابد در دل من می مانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه به شمع بوسه زدو بال وپرش سوخت پروانه از این عشق فقط سوختن اموخت فرق منو پروانه در این است پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻦ... ﯾﻬﻮﯾﯽﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰﻥ ﺍﯾﻨﺎ... ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺷﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم مي لـرزد وقتي مي آيي.. و بي صـدا مي خـواني.. و مي روي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو عـشـق بـودی ایــن را از رفــتـنـت فــهـمـیـدم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن را دوســت بـدار بـه سـانِ گـذر از یـک سـمـت خـیــابـان بـه سـمـتـی دیـگــر، اول بـه مــن نـگـاه کـن بـعــد بـه مـــن نـگـاه کـن بـعـد بـاز هـم مـــرا نـگـاه کـن ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد رویایی کسی که.... حتی وقتی مثل سگ و گربه به جون هم افتادیم شب نزاره از بغلش جم بخوری بگه : اشتی نکردیما ولی من بدون♥ تو ♥ خوابم نمیبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هر کی دلش واسه یه بی معرفت تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عاشقان نیست با یک دل و دو دلبر یا ز جانان یا ز جان که دل برداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گره خورده … بخت من با “تـــــو ” خـدايـا کورش کن !!! که با دست که هيچ ، با دندان هم باز نشود ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب را با همه عظمتش دوست دارم مانند تو..... سکوتش مانند وجودت به من آرامش میدهد, ستارگانش مرا بیاد زیبایی خودت میاندازد, وسعتش مرا بیاد وسعت عشقِ به خودت می اندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزا خاک میخوره اما پاک نمیشه کرد مثه لایک روی پست مثه مارک زیر کفش مثه خاطرات با تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم تمامی ندارد وقتی ندارد! وقتی تو... بهترین اتفاق زندگیم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندی...؟؟؟ میلرزد دلم...! انگار قلبم روی گسل لبهای توست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســتــهای تــو تــصــمــیمم بـــود  بـــایـــد میـــگـــرفــتــــمــــ و دور مــیــشــدم 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا می گوید سهراب: همیشه خراشی است روی صورت احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا می فهمی من تو را می خواهم و همین ساده ترین قصه یک انسان است ،  تو مرا می خوانی  من تورا ناب ترین شعر زمان می دانم و تو هم می دانی تا ابد در دل من می مانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه به شمع بوسه زدو بال وپرش سوخت پروانه از این عشق فقط سوختن اموخت فرق منو پروانه در این است پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻦ... ﯾﻬﻮﯾﯽﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰﻥ ﺍﯾﻨﺎ... ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺷﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم مي لـرزد وقتي مي آيي.. و بي صـدا مي خـواني.. و مي روي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو عـشـق بـودی ایــن را از رفــتـنـت فــهـمـیـدم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن را دوســت بـدار بـه سـانِ گـذر از یـک سـمـت خـیــابـان بـه سـمـتـی دیـگــر، اول بـه مــن نـگـاه کـن بـعــد بـه مـــن نـگـاه کـن بـعـد بـاز هـم مـــرا نـگـاه کـن ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد رویایی کسی که.... حتی وقتی مثل سگ و گربه به جون هم افتادیم شب نزاره از بغلش جم بخوری بگه : اشتی نکردیما ولی من بدون♥ تو ♥ خوابم نمیبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هر کی دلش واسه یه بی معرفت تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عاشقان نیست با یک دل و دو دلبر یا ز جانان یا ز جان که دل برداشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گره خورده … بخت من با “تـــــو ” خـدايـا کورش کن !!! که با دست که هيچ ، با دندان هم باز نشود ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب را با همه عظمتش دوست دارم مانند تو..... سکوتش مانند وجودت به من آرامش میدهد, ستارگانش مرا بیاد زیبایی خودت میاندازد, وسعتش مرا بیاد وسعت عشقِ به خودت می اندازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی چیزا خاک میخوره اما پاک نمیشه کرد مثه لایک روی پست مثه مارک زیر کفش مثه خاطرات با تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم تمامی ندارد وقتی ندارد! وقتی تو... بهترین اتفاق زندگیم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندی...؟؟؟ میلرزد دلم...! انگار قلبم روی گسل لبهای توست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســتــهای تــو تــصــمــیمم بـــود  بـــایـــد میـــگـــرفــتــــمــــ و دور مــیــشــدم