بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند همه چیز زیر سر من است....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــسـ ـخـره سـ ـت ولــ ـی دلـ ـم واسـ ـش تــنـگ شـ ـده واسـ ه هــمـه ی اون خـُـ ـل بـازیــاش .. واسـ ه هـمـه ی اون خــ ـاطــره هـ ـا ... تــمــومــ شــ ـد ... خــ ـلاص ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود در همین لحظه از راه برسی... جوری مرا در اغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند  از این لحظه عبور کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــیــشــه از خــدا مــیــخــواهــم ک تــورا تــمــنّــایِ دلــی کــنــد ک مــثــلِ خـــودت پــر از مــحــبّــــت بــاشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول ها باران قشنگ بود  اسمان شب های تولدم می بارید  چون می دانست عاشق بارانم ... اما از ان روزی که ان مرد توی باران رفت  از روزی که منهای او شدم  از روزی که تنها شدم  دلم باران نمی خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون به نصیحت دلم آمده است... بنگر به کجا رسیده دیوانگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بگو... چه حسی داری... وقتی دیوانه ی توست... و تو هیچ حسی نداری...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودن تو را باور دارم  چون خدا را باور دارم و باور دارم  که او پشتیبان همیشگی من و توست  و مارا، برای هم ، تا همیشه، «عزیز» نگه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتروس! بگذار دنیا را آب ببرد در دنیایی که اقیانوس آرامَش به دنبال آرامِش می گردد سدهم بسازی فقط ... مشق شب بچه ها را زیاد می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ز غمت خیمه به میحانه زدم باز/به یاد لعل لبد بوسه به پیمانه زدم باز  در ساغر می جلوه دیدار روی تو دیدم/دیوااانه شدم نعره مستانه زدم باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که چشم بسته روی طنابی که یک سرش در دسـت تو بود بند بازی میکردم... دریافتم که همیشه در عشق، مسأله اعتماد بـوده اسـت. میــان چشــم های بستــه مــن و دسـت های لــرزان تــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت تمام زندگی ام را فروختم... به جز یک صندلی...!!!!! شاید برمیگردی خسته باشی......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر اين دوست‌داشتن‌های بی‌دليل ... خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین شب ! شبی که تو پیش منی !  شب عجله داره برا دیدن خورشید ! ولی آرزوی منه اینه که دیگه هیچ وقت خورشید طلوع نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی روازدست دادم که دوستم نداشت.وخوشحالم که باختی چون کسی روازدست دادی که دوست داشت.........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند همه چیز زیر سر من است....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــسـ ـخـره سـ ـت ولــ ـی دلـ ـم واسـ ـش تــنـگ شـ ـده واسـ ه هــمـه ی اون خـُـ ـل بـازیــاش .. واسـ ه هـمـه ی اون خــ ـاطــره هـ ـا ... تــمــومــ شــ ـد ... خــ ـلاص ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود در همین لحظه از راه برسی... جوری مرا در اغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند  از این لحظه عبور کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــیــشــه از خــدا مــیــخــواهــم ک تــورا تــمــنّــایِ دلــی کــنــد ک مــثــلِ خـــودت پــر از مــحــبّــــت بــاشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول ها باران قشنگ بود  اسمان شب های تولدم می بارید  چون می دانست عاشق بارانم ... اما از ان روزی که ان مرد توی باران رفت  از روزی که منهای او شدم  از روزی که تنها شدم  دلم باران نمی خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون به نصیحت دلم آمده است... بنگر به کجا رسیده دیوانگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بگو... چه حسی داری... وقتی دیوانه ی توست... و تو هیچ حسی نداری...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودن تو را باور دارم  چون خدا را باور دارم و باور دارم  که او پشتیبان همیشگی من و توست  و مارا، برای هم ، تا همیشه، «عزیز» نگه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتروس! بگذار دنیا را آب ببرد در دنیایی که اقیانوس آرامَش به دنبال آرامِش می گردد سدهم بسازی فقط ... مشق شب بچه ها را زیاد می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ز غمت خیمه به میحانه زدم باز/به یاد لعل لبد بوسه به پیمانه زدم باز  در ساغر می جلوه دیدار روی تو دیدم/دیوااانه شدم نعره مستانه زدم باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که چشم بسته روی طنابی که یک سرش در دسـت تو بود بند بازی میکردم... دریافتم که همیشه در عشق، مسأله اعتماد بـوده اسـت. میــان چشــم های بستــه مــن و دسـت های لــرزان تــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت تمام زندگی ام را فروختم... به جز یک صندلی...!!!!! شاید برمیگردی خسته باشی......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر اين دوست‌داشتن‌های بی‌دليل ... خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین شب ! شبی که تو پیش منی !  شب عجله داره برا دیدن خورشید ! ولی آرزوی منه اینه که دیگه هیچ وقت خورشید طلوع نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی روازدست دادم که دوستم نداشت.وخوشحالم که باختی چون کسی روازدست دادی که دوست داشت.........