بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــــــن مـن میگــــــــــم: لـذتی که تـــو قــدم زدن با عـشقت تــــو خیــــــابون هست; تـــــــو دور زدن بـــــا صـد تا ماشــتین آخـــــــرین ســــیستم نیســـــــت...!!!:/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــیــا قـدری خـوش بــیـنـانـه  بـه قـضـیـه نـگاه کـنـیـم ؛  تــــو شـایـد بـرگـردی  و مــــن هـنـوز زنــده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند...! انگار خام بودند,خیال هایی که به خوردم دادی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشود قدم زد،زندگی کرد،چای خورد ...سفر رفت. بی تو فقط نمی دانم چگونه بخوابم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم مرحم است ....مرحم زخمم ! خوب خوبم که نمیکند ....فقط دردش را کم میکند همین.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺭﻓﺘـﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩﻱ ﺭﺍﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷــﺘــــﻢ, ﺑﻪ ﺗﻮﮔﻔﺘﻦ ﺩﻭﺳﺘﺘــ ﻧﺪﺍﺭﻡ, ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺘــ ﺩﺍﺷــﺘــﻢ; ﻭ ﺗﻮ ﺑﻲ ﺁﻧﻜــﻪ ﭘﺎﭘﻲ ﺷﻮﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻲ... ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻔﻬﻤﻴــﺪﻱ ﻛﻪ ﺭﻓﺘــﻢ ﺗــﺎ ﺩﺳﺘﺘـــ ﺭﻭ ﻧﺸـــﻮﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنــوزعاشــقٍ آن لحــظه ام کـه کـنارت بــودم و کــودک درونـــــــم از اشـتـیـاق بـا تـــو بـودن مـی خــواسـت زمـین و زمــان را بـهــم بـریـزد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــوای مــــُردن بــیـخ ِ گـوش مـن اســت هــمـانـجـایـی کـه روزی رَدِ نـفــسـهـایِ تـــــــو بـود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...!چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچ کسی بنشیند.... حتی گردوغبار.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان عاشق دل خسته ام از عشق جدايم نکنيد جز همان عاشق دل خسته صدايم نکنيد بگذاريد بميرم ز پشيماني خويش بازهمسفر خاطره هايم نکنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی تویی که عاشقش شدی ، استخوان هایت را محکم ببند همین روزها بهت میگوید دیگر نمی خواهمت و این محکم کاری اینجا به کارت می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را به تخت میبندم تا ترکت کند... فریاد میکشد، میلرزد، خمارت میشود... رها که شد او میماند و عمری وسوسه ی تلخِ دوباره خواستن تو.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکست رو دیوار نیست ولی جاش مونده خداحافظ عشقم من و مرد می کنه نیستی ولی بدون جای نبودنت درد می کنه خداحافظ عشقم قسمت ما دوری خداحافظ عشقم قصه ما اینجوری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ب یک آغوش گرم  مهمان کن .... اهل چای یاقهوه نیستم !!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تورا..... دروغ چرا؟! خیلی تورا می خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس نشسته ماه بر گردونه عاج . به گردون مي رود فرياد امواج . چراغي داشتم، كردند خاموش، خروشی داشتم، كردند تاراج ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــــــن مـن میگــــــــــم: لـذتی که تـــو قــدم زدن با عـشقت تــــو خیــــــابون هست; تـــــــو دور زدن بـــــا صـد تا ماشــتین آخـــــــرین ســــیستم نیســـــــت...!!!:/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــیــا قـدری خـوش بــیـنـانـه  بـه قـضـیـه نـگاه کـنـیـم ؛  تــــو شـایـد بـرگـردی  و مــــن هـنـوز زنــده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند...! انگار خام بودند,خیال هایی که به خوردم دادی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشود قدم زد،زندگی کرد،چای خورد ...سفر رفت. بی تو فقط نمی دانم چگونه بخوابم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم مرحم است ....مرحم زخمم ! خوب خوبم که نمیکند ....فقط دردش را کم میکند همین.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺭﻓﺘـﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩﻱ ﺭﺍﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷــﺘــــﻢ, ﺑﻪ ﺗﻮﮔﻔﺘﻦ ﺩﻭﺳﺘﺘــ ﻧﺪﺍﺭﻡ, ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺘــ ﺩﺍﺷــﺘــﻢ; ﻭ ﺗﻮ ﺑﻲ ﺁﻧﻜــﻪ ﭘﺎﭘﻲ ﺷﻮﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻲ... ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻧﻔﻬﻤﻴــﺪﻱ ﻛﻪ ﺭﻓﺘــﻢ ﺗــﺎ ﺩﺳﺘﺘـــ ﺭﻭ ﻧﺸـــﻮﺩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــنــوزعاشــقٍ آن لحــظه ام کـه کـنارت بــودم و کــودک درونـــــــم از اشـتـیـاق بـا تـــو بـودن مـی خــواسـت زمـین و زمــان را بـهــم بـریـزد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــوای مــــُردن بــیـخ ِ گـوش مـن اســت هــمـانـجـایـی کـه روزی رَدِ نـفــسـهـایِ تـــــــو بـود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...!چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچ کسی بنشیند.... حتی گردوغبار.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان عاشق دل خسته ام از عشق جدايم نکنيد جز همان عاشق دل خسته صدايم نکنيد بگذاريد بميرم ز پشيماني خويش بازهمسفر خاطره هايم نکنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی تویی که عاشقش شدی ، استخوان هایت را محکم ببند همین روزها بهت میگوید دیگر نمی خواهمت و این محکم کاری اینجا به کارت می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را به تخت میبندم تا ترکت کند... فریاد میکشد، میلرزد، خمارت میشود... رها که شد او میماند و عمری وسوسه ی تلخِ دوباره خواستن تو.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکست رو دیوار نیست ولی جاش مونده خداحافظ عشقم من و مرد می کنه نیستی ولی بدون جای نبودنت درد می کنه خداحافظ عشقم قسمت ما دوری خداحافظ عشقم قصه ما اینجوری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ب یک آغوش گرم  مهمان کن .... اهل چای یاقهوه نیستم !!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تورا..... دروغ چرا؟! خیلی تورا می خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس نشسته ماه بر گردونه عاج . به گردون مي رود فرياد امواج . چراغي داشتم، كردند خاموش، خروشی داشتم، كردند تاراج ...