بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ کــس شـبـیــه تــــــو نـیـســت. هـیــچ وقــت . . . هـیــچ کــس . . . شـبـیــه تــــــو نـبــوده و نـیـســت. تــــــو نـیـسـتــی . . . و ایــن . . . بـی رحمـانـه تـریـن امتـحـان خـــداسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آرامشم ... حتی از نوع قبل طوفانش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميروم ...... باور كن ميروم .... اما ... دلم براي بجهنم گفتن هايت تنگ ميشود !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بهم میخورد از کلمه های:عزیزم،عشقم،گلمو...  من را همان ببین صدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ميان خنده هاي مستانه ات نفس كم بياوري... نه از خنده... از آن بغض لعنتي كه راه نفست را بسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن گـاهــي خــودمـم فــــرامـــوش مـيـکــنم!! چـه برســـه به اونايــي کـه از پـيـشـم رفـــتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای تو مینویسم تو به نیت هر که دوست داری بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا دوستیشون مثه قرص خوردن میمونه.....هر هشت ساعت یه نفر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهام بودی ولی همیشه میدونستم موندنی نبودی ترس از نبودنت همه ی لحظه های قشنگ بودنت رو برام نابود میکرد من با بودت نابود بودم چه برسه به نبودت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مدت هاست که خوش نمی گذرد... فقط میگذرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دست شب هم مانده ام ... حتی خواب هم مرا نمیبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان! حواست جمع باشد.که دورتووتمام شاعرانه هایت خط خواهم کشیداگر... باآمدنت اوحتی"یک سرفه"کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهاش دریا بود ... دنیامو زیبا کرد ... فهمید دیوونه ام ... مـوهــــاشـو "کــــوتــــــــاه" کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــمام "خــسـتـگـیـت" را یــکـجــا مـیـخــرم تــــــــوفـقـط قــول بــده صـدای "خـنـده هــایــت" را بــکـسی جـــز مـن نـفـروشــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" از تــــو در دلـــم بـهـارهـا مـانـده اسـت و بــر ســـرم زمـسـتــان هـا ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی دیگه تو زندگیمه... ولی من با تو زنده ام....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ کــس شـبـیــه تــــــو نـیـســت. هـیــچ وقــت . . . هـیــچ کــس . . . شـبـیــه تــــــو نـبــوده و نـیـســت. تــــــو نـیـسـتــی . . . و ایــن . . . بـی رحمـانـه تـریـن امتـحـان خـــداسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آرامشم ... حتی از نوع قبل طوفانش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميروم ...... باور كن ميروم .... اما ... دلم براي بجهنم گفتن هايت تنگ ميشود !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بهم میخورد از کلمه های:عزیزم،عشقم،گلمو...  من را همان ببین صدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ميان خنده هاي مستانه ات نفس كم بياوري... نه از خنده... از آن بغض لعنتي كه راه نفست را بسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن گـاهــي خــودمـم فــــرامـــوش مـيـکــنم!! چـه برســـه به اونايــي کـه از پـيـشـم رفـــتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای تو مینویسم تو به نیت هر که دوست داری بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا دوستیشون مثه قرص خوردن میمونه.....هر هشت ساعت یه نفر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهام بودی ولی همیشه میدونستم موندنی نبودی ترس از نبودنت همه ی لحظه های قشنگ بودنت رو برام نابود میکرد من با بودت نابود بودم چه برسه به نبودت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو مدت هاست که خوش نمی گذرد... فقط میگذرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دست شب هم مانده ام ... حتی خواب هم مرا نمیبرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان! حواست جمع باشد.که دورتووتمام شاعرانه هایت خط خواهم کشیداگر... باآمدنت اوحتی"یک سرفه"کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهاش دریا بود ... دنیامو زیبا کرد ... فهمید دیوونه ام ... مـوهــــاشـو "کــــوتــــــــاه" کـرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــمام "خــسـتـگـیـت" را یــکـجــا مـیـخــرم تــــــــوفـقـط قــول بــده صـدای "خـنـده هــایــت" را بــکـسی جـــز مـن نـفـروشــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" از تــــو در دلـــم بـهـارهـا مـانـده اسـت و بــر ســـرم زمـسـتــان هـا ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی دیگه تو زندگیمه... ولی من با تو زنده ام....