بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم اگه روزى کوچه على چپ مشمول طرح ترميم بافت فرسوده شود وقتى منو تو پس از مدتها برحسب اتفاق يکديگر را ببينيم چه خاکى بر سر خواهيم کرد...!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

70 سالت هم که بشه ، بازم به مادر احتیاج داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم راضی ام به رضای خدا............ ولی دروغ می گویم تو برگرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی!تو بزرگترین اشتباه تاریخ را مرتکب شدی مردی را آواره کوچه وبیابان کردی که مردانه پای تو ایستاد این روزها هیچکس به پای هیچکس نمی ایستد چه برسد مردانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای مـن ، تـنـهـا بـا یـک گـل بـهـار مـی شـود. گـل روی تـو … !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـَـب هــآ خـوآبـَـم نمـــی بــــرد... اَز درد ضَــربـــآت شـــلّــآق خــآطـرآتـــت روی قــَـلبـــم بــی اِنصــــآف... مُـ ــحــ ــکـَم زدی، جـ ــآیـَـش مــــآنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید عبثی من چه دارم که تو را در خور؟هیچ من چه دارم که سزاوار تو؟هیچ تو همه هستی من،هستی من،تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟همه چیز تو چه کم داری؟هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین رهگذرم تو این خیابونِ بلند دیر اومدم که زود برم ، دل به صدای من نبند یه روز توی برقِ چشات خورشیدو پیدا می‌کنم آی شب تارِ سوت و کور ! به آرزوی من نخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بده دکتر می گوید فقط 2 راه دارم:I SEE YOU یاICU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار ارام دستانت را دوست دارم وقتی که مردانگیت را به رخ انگشتانم می کشی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشهء دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این شقایق با نگاهی ســـرد پرپر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرهاد دلــش شیرینـــــ مـیخواستــــــ شیـــرین خســــــــرو خـــــــــسرو... راســـت مے گفتـــــــ ـ دکــتر شـــــــریعتـے:دنــیارو بدجــــور بد ســاختــنــ ـ ـ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم  جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯾﻢ: . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـــن شــــهــر،  بـــی نـــقــاب قــبـولـم نــمـی کـنـد ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم اگه روزى کوچه على چپ مشمول طرح ترميم بافت فرسوده شود وقتى منو تو پس از مدتها برحسب اتفاق يکديگر را ببينيم چه خاکى بر سر خواهيم کرد...!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

70 سالت هم که بشه ، بازم به مادر احتیاج داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم راضی ام به رضای خدا............ ولی دروغ می گویم تو برگرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی!تو بزرگترین اشتباه تاریخ را مرتکب شدی مردی را آواره کوچه وبیابان کردی که مردانه پای تو ایستاد این روزها هیچکس به پای هیچکس نمی ایستد چه برسد مردانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای مـن ، تـنـهـا بـا یـک گـل بـهـار مـی شـود. گـل روی تـو … !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـَـب هــآ خـوآبـَـم نمـــی بــــرد... اَز درد ضَــربـــآت شـــلّــآق خــآطـرآتـــت روی قــَـلبـــم بــی اِنصــــآف... مُـ ــحــ ــکـَم زدی، جـ ــآیـَـش مــــآنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید عبثی من چه دارم که تو را در خور؟هیچ من چه دارم که سزاوار تو؟هیچ تو همه هستی من،هستی من،تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟همه چیز تو چه کم داری؟هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین رهگذرم تو این خیابونِ بلند دیر اومدم که زود برم ، دل به صدای من نبند یه روز توی برقِ چشات خورشیدو پیدا می‌کنم آی شب تارِ سوت و کور ! به آرزوی من نخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بده دکتر می گوید فقط 2 راه دارم:I SEE YOU یاICU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار ارام دستانت را دوست دارم وقتی که مردانگیت را به رخ انگشتانم می کشی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشهء دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این شقایق با نگاهی ســـرد پرپر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرهاد دلــش شیرینـــــ مـیخواستــــــ شیـــرین خســــــــرو خـــــــــسرو... راســـت مے گفتـــــــ ـ دکــتر شـــــــریعتـے:دنــیارو بدجــــور بد ســاختــنــ ـ ـ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم  جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯾﻢ: . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـــن شــــهــر،  بـــی نـــقــاب قــبـولـم نــمـی کـنـد ... ! "