بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" از روزهـای رفـــتـه نــگو ؛ روزهـای مـــانــده را تــعـریـف کــن ، بـا چـنـد مــاه خـداحـافـظـی کـنـم؟ بـه چـنـد خــورشـیـد ســلام؟ تـــا بـــیــایـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كردن دردناك است و فراموش كردن دردناك تر ولي از اين دو دردناك تر اين است كه نداني بايد صبر كني يا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســته ام از كســی كه مرا غـــرق خودش كرد  امـــا نجـــاتم نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها به سرم میزند نه دیوانگی و نه پریشانی این شب ها به سرم میزند نه هوای خوش عاشقی از دوری و نبودنت،این شب ها تا صبح فقط بی خوابی به سرم میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نمیتوانی به کسی بگویی از دوست داشتن يک نفر خود داری کند دوست داشتن، با چيزهای ديگر ... خيلی فرق می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمانی به نماد پایبندی به او داد... به جرم دوست داشتن او محکوم به اعدام شد... باور کن...با طناب خودش او را دار زدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص من! خاص بودن خاصیت توست! تو همیشه خاص میمونی چون سلیقه منی حتی اگه منو نخواسته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران كودكي اموختم... به چيزي كه به من تعلق ندارد فكرنكنم... اما ناگهان او همه فكرم شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص ترينم.......... انگشتان دستت زيباترين تسبيح براي نيايش هاي عاشقانه من است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اینجا نیستی‌ تو هر کجای جهان که باشی‌ غروب جمعه که می‌‌شود فقط مال منی‌ انگار غروب روی دوش تو پرواز می‌‌کند که تنهایی‌ داغ جمعه فقط به تو لبخند می‌‌ زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون باريد ,تو بارون اشکاى چشامو نديد گرمى شونه هاشو ازم گرفت من موندمو ى تب شديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نشسته ام... در کوچه ی انتظار... وچه تاریک است این کوچه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد.یعنی ماباهم؟چقدر برای تمام شدن دنیا بی تابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....هستـ ـی بآشـ نبآشـ ـی هستـ ـن.... بـ ـد شـ ـدم... چـ ـون کسـ ـی لیاقـ ـت خوب شـ ـدنما نداشـ ـت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم ! نگو که تکراریست ؛ شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی دانم چه شد ... یا از کجا پــیدا شدی ! فقط ... خــوب کردی ادامه ی وجـــود من شدی ؛ خوب کـــردی !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" از روزهـای رفـــتـه نــگو ؛ روزهـای مـــانــده را تــعـریـف کــن ، بـا چـنـد مــاه خـداحـافـظـی کـنـم؟ بـه چـنـد خــورشـیـد ســلام؟ تـــا بـــیــایـی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر كردن دردناك است و فراموش كردن دردناك تر ولي از اين دو دردناك تر اين است كه نداني بايد صبر كني يا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســته ام از كســی كه مرا غـــرق خودش كرد  امـــا نجـــاتم نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها به سرم میزند نه دیوانگی و نه پریشانی این شب ها به سرم میزند نه هوای خوش عاشقی از دوری و نبودنت،این شب ها تا صبح فقط بی خوابی به سرم میزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نمیتوانی به کسی بگویی از دوست داشتن يک نفر خود داری کند دوست داشتن، با چيزهای ديگر ... خيلی فرق می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمانی به نماد پایبندی به او داد... به جرم دوست داشتن او محکوم به اعدام شد... باور کن...با طناب خودش او را دار زدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص من! خاص بودن خاصیت توست! تو همیشه خاص میمونی چون سلیقه منی حتی اگه منو نخواسته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران كودكي اموختم... به چيزي كه به من تعلق ندارد فكرنكنم... اما ناگهان او همه فكرم شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص ترينم.......... انگشتان دستت زيباترين تسبيح براي نيايش هاي عاشقانه من است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اینجا نیستی‌ تو هر کجای جهان که باشی‌ غروب جمعه که می‌‌شود فقط مال منی‌ انگار غروب روی دوش تو پرواز می‌‌کند که تنهایی‌ داغ جمعه فقط به تو لبخند می‌‌ زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون باريد ,تو بارون اشکاى چشامو نديد گرمى شونه هاشو ازم گرفت من موندمو ى تب شديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نشسته ام... در کوچه ی انتظار... وچه تاریک است این کوچه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد.یعنی ماباهم؟چقدر برای تمام شدن دنیا بی تابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....هستـ ـی بآشـ نبآشـ ـی هستـ ـن.... بـ ـد شـ ـدم... چـ ـون کسـ ـی لیاقـ ـت خوب شـ ـدنما نداشـ ـت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم ! نگو که تکراریست ؛ شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی دانم چه شد ... یا از کجا پــیدا شدی ! فقط ... خــوب کردی ادامه ی وجـــود من شدی ؛ خوب کـــردی !