بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط سفید جاده مرا یاد خط عشقی کهنه می اندازد،هر چند کمرنگ است اما یادش در ذهنم بازی زندگی را دنبال میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اگه قراره بین ما چیزی به هم بخوره فقط استکان باشه!!!!! اونم فقط به سلامتیت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر  چون ماه شبی میکشم از پنجره سر..... افسوس که خورشید شدی وقت غروب  افسوس که مهتاب شدی وقت سحر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میایی تمام وجودم آرامش میگیرد و چشمانت آرامش و به من هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقده اونو میخوای......... که اگه با اون بودیو.......... منو اتفاقی جـــایـــی دیـــدی نشناسی ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی بانامردی مردمان.... من هم اگربگذارند.... دارم خرده های دلم راچسب میزنمووو راستی.... این دل دل میشود؟:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز دلگیر نیست ، دلم گیرِ پاییز است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه روز خـیـلـی بــد رفتنـم را بـرای همیشه بـاور خواهـی کـرد نـا امیــد خواهـی شـد و مـن بـرایـت چیـزی خواهـم شـد مثـل یک خـاطـره ی دور تلـخ و شـیـرین ولـی دور ... خـیـلـی دور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما رابه آنانی که دوستشان داریم برسان اگرچه در دوردست ها قرار داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی اش بد بود!!!!!!!!!! ولی راهش راخوب کشید ورفت.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هنوز به خدا نگهدارت خوش است... اگر قرار نبود برگردی اجباری نبود خدا مرا نگهدارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : عاشقي مرد ، بیا به یادش لحظه ای سکوت کنیم . گفتم : اگر بخواهیم برای عاشقان سکوت کنیم ، باید عمری را ساکت باشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفته بود.. گفتند:"بترسانش خوب میشود...." تنهایم گذاشت... نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودی میکند دستهایم به دستانی که دستهایت را گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت ببین همه ی دوستات بجایی رسیده اند!!! نمیدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمیخواهد؛ بهانه های ماندن که تمام شود، کافیست ..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط سفید جاده مرا یاد خط عشقی کهنه می اندازد،هر چند کمرنگ است اما یادش در ذهنم بازی زندگی را دنبال میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اگه قراره بین ما چیزی به هم بخوره فقط استکان باشه!!!!! اونم فقط به سلامتیت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر  چون ماه شبی میکشم از پنجره سر..... افسوس که خورشید شدی وقت غروب  افسوس که مهتاب شدی وقت سحر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میایی تمام وجودم آرامش میگیرد و چشمانت آرامش و به من هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقده اونو میخوای......... که اگه با اون بودیو.......... منو اتفاقی جـــایـــی دیـــدی نشناسی ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی بانامردی مردمان.... من هم اگربگذارند.... دارم خرده های دلم راچسب میزنمووو راستی.... این دل دل میشود؟:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز دلگیر نیست ، دلم گیرِ پاییز است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه روز خـیـلـی بــد رفتنـم را بـرای همیشه بـاور خواهـی کـرد نـا امیــد خواهـی شـد و مـن بـرایـت چیـزی خواهـم شـد مثـل یک خـاطـره ی دور تلـخ و شـیـرین ولـی دور ... خـیـلـی دور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما رابه آنانی که دوستشان داریم برسان اگرچه در دوردست ها قرار داشته باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقاشی اش بد بود!!!!!!!!!! ولی راهش راخوب کشید ورفت.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هنوز به خدا نگهدارت خوش است... اگر قرار نبود برگردی اجباری نبود خدا مرا نگهدارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : عاشقي مرد ، بیا به یادش لحظه ای سکوت کنیم . گفتم : اگر بخواهیم برای عاشقان سکوت کنیم ، باید عمری را ساکت باشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفته بود.. گفتند:"بترسانش خوب میشود...." تنهایم گذاشت... نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسودی میکند دستهایم به دستانی که دستهایت را گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت ببین همه ی دوستات بجایی رسیده اند!!! نمیدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمیخواهد؛ بهانه های ماندن که تمام شود، کافیست ..........