بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببآر بارون یکی عشقشو گم کرده ببار باررون قرار گریه بر گرده. نمیدونم چرا بد شد چرا از خوبیام رد شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سایه تو بالای سر من است دیگر هیچ آفتابی نمیتواند مرا بسوزاند تو را دوست دارم و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـازی کـنـیـم … خـودم را بـه خـواب زمـسـتـانـی مـی زنـم, تـو بـیـا ، بـا بـوسـه ای بـیـدارم کـن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـنـجـشـک هـا از مـــن آشـیـانـه مـی ســازنـد کــلاغ هـا بـه مـــن مـی خـنـدنـد ایـــن روزهـــا مــتـرسـکـی شــده ام کــه تــرسـانـدن نــمـی دانــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی چیزی بگم عشقم؟  راستش...  حتی خـــیــــال تــو می ارزد به داشتنِ همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت هر چی دوست داری بنویس.اما من........همیشه خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان دل مرا هیچکس جز دل تو نمیفهمد، بیا .... بیا که بی وجود تو، من لال شده ام!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن؛ برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند، تجربه ثابت كرده است كه گاه قوسي كوچك ، ميتواند معماري بنايي را نجات دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفته ای خاطراتت را میفرستی میان تنهایی و دلتنگی رویاهایم سرک بکشد که چه ...........؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت نيست... تصويرهم همينطور... امامهربونيت آنتن ميده... قدآسمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگت نباشم !! خدای من انگار به اب میگویند خیس نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم هوای دونفره نمیخواددلم کسیومیخوادک هوای دلموداشنه باشه...بکوب لایکوووو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مي گويم سراغم نيا,نه ايكه فراموشت كرده ام...!يا ديگر دوستت ندارم!نه من فقط فهميده ام وقتي دلت بامن نيست...بودنت مشكلي را حل نمي كندتنها دلتنگ ترم مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســــــم زمـــونــه .. اینه رابطه هایی که به هم وصله نَمونه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه درآغــوشـت گـرفـتــه ام نـه تـورا بـوسـیـده ام نــه حـتـی مـوهـایــت را نـوازش کــرده ام امــا،بـبـیـن چـگـونـه بـرایــت مـی نـویـسـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب به بزم روی تو نگاه میکنم فارغ از اینکه من تشنه ی محبتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببآر بارون یکی عشقشو گم کرده ببار باررون قرار گریه بر گرده. نمیدونم چرا بد شد چرا از خوبیام رد شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سایه تو بالای سر من است دیگر هیچ آفتابی نمیتواند مرا بسوزاند تو را دوست دارم و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـازی کـنـیـم … خـودم را بـه خـواب زمـسـتـانـی مـی زنـم, تـو بـیـا ، بـا بـوسـه ای بـیـدارم کـن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـنـجـشـک هـا از مـــن آشـیـانـه مـی ســازنـد کــلاغ هـا بـه مـــن مـی خـنـدنـد ایـــن روزهـــا مــتـرسـکـی شــده ام کــه تــرسـانـدن نــمـی دانــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی چیزی بگم عشقم؟  راستش...  حتی خـــیــــال تــو می ارزد به داشتنِ همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت هر چی دوست داری بنویس.اما من........همیشه خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان دل مرا هیچکس جز دل تو نمیفهمد، بیا .... بیا که بی وجود تو، من لال شده ام!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن؛ برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند، تجربه ثابت كرده است كه گاه قوسي كوچك ، ميتواند معماري بنايي را نجات دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفته ای خاطراتت را میفرستی میان تنهایی و دلتنگی رویاهایم سرک بکشد که چه ...........؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت نيست... تصويرهم همينطور... امامهربونيت آنتن ميده... قدآسمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگت نباشم !! خدای من انگار به اب میگویند خیس نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم هوای دونفره نمیخواددلم کسیومیخوادک هوای دلموداشنه باشه...بکوب لایکوووو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مي گويم سراغم نيا,نه ايكه فراموشت كرده ام...!يا ديگر دوستت ندارم!نه من فقط فهميده ام وقتي دلت بامن نيست...بودنت مشكلي را حل نمي كندتنها دلتنگ ترم مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســــــم زمـــونــه .. اینه رابطه هایی که به هم وصله نَمونه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه درآغــوشـت گـرفـتــه ام نـه تـورا بـوسـیـده ام نــه حـتـی مـوهـایــت را نـوازش کــرده ام امــا،بـبـیـن چـگـونـه بـرایــت مـی نـویـسـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب به بزم روی تو نگاه میکنم فارغ از اینکه من تشنه ی محبتم