بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به اینم که زیر یک اسمان نفس میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... عاشق نیستم!فقط گاهی حرف تو که می شود دلم مثله این که تب کند سرد و گرم می شود داغ می شود آب می شود...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی... در خاطر کسی ماندگار هستی که لحظه های نبودنت را باتمام دنیا عوض نمیکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رویاهام با تو ملاقات میکنم و برات درد و دل... ولی ما هر دو تو تخت های یک نفره و کیلو متر ها فاصله از هم از خواب بیدار میشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ------ حالم از این شهر به هم می خورد کـار دل این است که غم می خورد بـــاورِ مــن نیسـت کــه ایـن روزهــا زنـدگـی ام بـی تــو رقـم مـی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مداد کودکیم مى نویسم دوستت دارم چون کودکى هیچوقت دروغ نمى گوید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى حالت خوب نیست و دارى قدم میزنى ، رسیدن انصاف نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باران میمانی ... گاه و بی گاه و بی اجازه ، خیالت بر من میبارد و من خیس خیس از تو ... دنبال هیچ سرپناهی نمیگردم ... دوست داشتنت در من بی انتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دفتری پر از غزلم . . . . . از ترانه ام . . . . . . . لبهایت عاشقانه هجایم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط یک یاد آوری است !!! ...... خیلی دوستت دارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت که عامل ویرانی من ند حتی برایم یک قطره گریه نمی کنند . . . . . . ان چشم های ابی دریاییت هنوز یک قطره گریه نیز برایم نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت... مهر باطلی بود بر تمامی آیاتی که رخ تو را از من منع می کرد نازنینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گویند که من فتنه (شیفته)بر اویم... گرچه دانم همه کس (فتنه )براویند! لیک میترسم یارب! نکند راست بگویند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس ارزوهایم راچکیدم.همین 4قطره چکید: زنده .... باد... رفیق.... بامعرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو مــی روی و مــــن رســـوب مــی شـــوم تـه مـانـده ای کـه دور بـایـد ریـخـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنین که بی همگان با تو روبرو شده ام  مرا ببخش اگر انتقام جو شده ام اگر چه لذت بخشش هزار چندین است  برای بوسه فقط انتقام شیرین است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخوش به اینم که زیر یک اسمان نفس میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من... عاشق نیستم!فقط گاهی حرف تو که می شود دلم مثله این که تب کند سرد و گرم می شود داغ می شود آب می شود...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی... در خاطر کسی ماندگار هستی که لحظه های نبودنت را باتمام دنیا عوض نمیکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رویاهام با تو ملاقات میکنم و برات درد و دل... ولی ما هر دو تو تخت های یک نفره و کیلو متر ها فاصله از هم از خواب بیدار میشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ------ حالم از این شهر به هم می خورد کـار دل این است که غم می خورد بـــاورِ مــن نیسـت کــه ایـن روزهــا زنـدگـی ام بـی تــو رقـم مـی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مداد کودکیم مى نویسم دوستت دارم چون کودکى هیچوقت دروغ نمى گوید !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى حالت خوب نیست و دارى قدم میزنى ، رسیدن انصاف نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باران میمانی ... گاه و بی گاه و بی اجازه ، خیالت بر من میبارد و من خیس خیس از تو ... دنبال هیچ سرپناهی نمیگردم ... دوست داشتنت در من بی انتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دفتری پر از غزلم . . . . . از ترانه ام . . . . . . . لبهایت عاشقانه هجایم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط یک یاد آوری است !!! ...... خیلی دوستت دارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت که عامل ویرانی من ند حتی برایم یک قطره گریه نمی کنند . . . . . . ان چشم های ابی دریاییت هنوز یک قطره گریه نیز برایم نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت... مهر باطلی بود بر تمامی آیاتی که رخ تو را از من منع می کرد نازنینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گویند که من فتنه (شیفته)بر اویم... گرچه دانم همه کس (فتنه )براویند! لیک میترسم یارب! نکند راست بگویند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس ارزوهایم راچکیدم.همین 4قطره چکید: زنده .... باد... رفیق.... بامعرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو مــی روی و مــــن رســـوب مــی شـــوم تـه مـانـده ای کـه دور بـایـد ریـخـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنین که بی همگان با تو روبرو شده ام  مرا ببخش اگر انتقام جو شده ام اگر چه لذت بخشش هزار چندین است  برای بوسه فقط انتقام شیرین است