بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـتــرس بـیـــا ایـنـجــا تـاریــک نـیـسـت ایـنـجــا جـایـیـسـت رویــایـی مـخـصـوص تـــــو پـشـیـمــان نـمـیـشـوی بـدون تـرس در آن قـدم بـگـذار فـقـط کـمـی تــرک دارد "ایـنـجــا قـلــــب مـــن اســـت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: مرا برای ترساندن ساختند... اما من تشنه عشق پرنده ای شدم که سهمش از من گرسنگی بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت “میگـــــــــــذرد” امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! کار من نیست ، کار خدا ست ... دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـبـا تـریـن پـازل دنـیـاسـت…  وقـتـی فـاصـلـه ی بـیـن انـگـشـتـانـم…  بـا انـگـشـتـان ” تــــو ” پـر مـیـشـود ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو وعده بهشت را هم نمیخواهم... نبودنت شروع وعده های تلخ خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند آرزوي قشنگيست رد پاي من و تو بر دشت پوشيده از برف،اما من... به همان جاده ي خاكىِ خالي از برف نيز راضي ام فقط تو در كنارم باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلیل ماندن عشق نیس خیلیها رفتن ک ثابت کنن عاشقن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودخونه با کلی غرور گذاشت ورفت... یروزی پشیمون از کاراش برگشت... ولـــــــــــــــی... همه ی ماهی ها مرده بودن! . آهای تویی که رفتی!خواهشا دیگه برنگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تو _ جه باشي جه نباشي...... بودي كه بودي_ نبودي هم نبودي_ خيالي نيست_ بي تو هم صب ميشود_ بي تو هم شب ميشود_ بي تو فقط كسي تو نميشود_ حتي اكر برابر با اصل شوي _ باز جايت هميشه خاليست ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول وقرارهایمان امن است ...... زیرپاهای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم ,میبنی هنوزم همانم.همانقدر عاشق,همانقدر بی دل.هرروز که میگذرد نگاهت عاشقترم میکند و لبخندت شیفه ترم.خدا میداند چقدر به خاطر نبودنت گریه میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از تک تک ثانیه هایی که دیگر مرا به تو نمیرسانند.. هی عقربه ها عجله نکنید, او دیگر باز نمیگردد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از مرغ هایی که دانه خوردنشان کنار ما بود و حالا برای دیگران تخم میگذارند...و میدانم روزی بوی کباب شدنشان به مشامم میرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هايم را سوزاندم بوي (تو) برخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی و به جان دوست دارمت تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست ز دامن بدارمت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـتــرس بـیـــا ایـنـجــا تـاریــک نـیـسـت ایـنـجــا جـایـیـسـت رویــایـی مـخـصـوص تـــــو پـشـیـمــان نـمـیـشـوی بـدون تـرس در آن قـدم بـگـذار فـقـط کـمـی تــرک دارد "ایـنـجــا قـلــــب مـــن اســـت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: مرا برای ترساندن ساختند... اما من تشنه عشق پرنده ای شدم که سهمش از من گرسنگی بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت “میگـــــــــــذرد” امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! کار من نیست ، کار خدا ست ... دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـبـا تـریـن پـازل دنـیـاسـت…  وقـتـی فـاصـلـه ی بـیـن انـگـشـتـانـم…  بـا انـگـشـتـان ” تــــو ” پـر مـیـشـود ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو وعده بهشت را هم نمیخواهم... نبودنت شروع وعده های تلخ خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند آرزوي قشنگيست رد پاي من و تو بر دشت پوشيده از برف،اما من... به همان جاده ي خاكىِ خالي از برف نيز راضي ام فقط تو در كنارم باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلیل ماندن عشق نیس خیلیها رفتن ک ثابت کنن عاشقن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودخونه با کلی غرور گذاشت ورفت... یروزی پشیمون از کاراش برگشت... ولـــــــــــــــی... همه ی ماهی ها مرده بودن! . آهای تویی که رفتی!خواهشا دیگه برنگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني تو _ جه باشي جه نباشي...... بودي كه بودي_ نبودي هم نبودي_ خيالي نيست_ بي تو هم صب ميشود_ بي تو هم شب ميشود_ بي تو فقط كسي تو نميشود_ حتي اكر برابر با اصل شوي _ باز جايت هميشه خاليست ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای قول وقرارهایمان امن است ...... زیرپاهای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلم ,میبنی هنوزم همانم.همانقدر عاشق,همانقدر بی دل.هرروز که میگذرد نگاهت عاشقترم میکند و لبخندت شیفه ترم.خدا میداند چقدر به خاطر نبودنت گریه میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از تک تک ثانیه هایی که دیگر مرا به تو نمیرسانند.. هی عقربه ها عجله نکنید, او دیگر باز نمیگردد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از مرغ هایی که دانه خوردنشان کنار ما بود و حالا برای دیگران تخم میگذارند...و میدانم روزی بوی کباب شدنشان به مشامم میرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش هايم را سوزاندم بوي (تو) برخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی و به جان دوست دارمت تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست ز دامن بدارمت