بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من از صدای تو چ عاشقانه کوک شد تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست اگرشکنجه گرتویی شکنجه عذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودنم را خواستنند له کنند نتوانستند،دست به له کردن خاطراتم زدن.‏ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی من گفت خراب.... همان کس که پاکیم را فروختم به بهای آغوشش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایـ ـــم مهم نیسـ ـــت چه میشـــود؛ به همــــه ی باورهـ ـــایم سوگنـ ـــد هیچ چیـ ـــزی برایــ ــم مهـ ـــم نیسـ ــت! فراموشـ ــت نمیکنـ ـــم یک کـ ـــلام و این یعنـ ـــی نهایــــت خوشـ ــبختی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت توانستی ارامش ببخشی بدان عاشق شده ای.. اگر نه عشقی که ارامش معشوق را بگیرد عشق نیست،خودخواهی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم بستر که زیاد است... اما به من بگو که آیا در این دنیا هم نفسی هم هست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها بیشتر می خواهم‌َت  نه این که روز  نخواهم  نه اما حسادت ماه برایم  جالب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـــاهــی، تــــو حـتـی لـب بــه سـخـن نـگـشــوده ای و مـــن بــه پـایـانِ آنـچـه خــواهـی گـفـت؛ رســیـده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتـــــ این چشمـــ ها … ابرها درگــــیرند … و منـــــ … کنار خنده هایتــــــ می مانمـــــ … در اینــــ دقایقــــ دلتنگیـــــ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تند تند غر ميزنم و سکوت ميکني بعد سرمـــو ميارم بالا و تــــو فقط نگام ميکني  و ميگـــــي " اي جــــونم قيافشو " بعد هردو میخندیم همون لحظه س که تو دلم میگم خــــــــدايا ازم نگيـــــرش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین بودی وتا آخرین گرفتار توام!آخرین هستی و از اول وفادار توام! با تو بودن را کسی اندازه من حس نکرد هر که باشی بازهم یاد توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاپ تاپ قلب تو.. ناب ترین موسیقی بی کلام دنیاست. که روانشناسان برایم تجویز کرده أند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سرے" راکہ درد نمیکند "دستمال" نمیبندند! اما من سرم درد میکند،براے "دستی" کہ "مال" تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از وفا میترسم!دیشب سگ گله را با گرگ دیدم.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که بـــا لبخنـــد تـــو بیـــدار میشـــوم ایــن روز هـــر زمــان کـــه میخـــواهـد بــاشـد فقــطــ بــاشـــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احوال دل ، آن زلف رها داند و من راز دل غنچه را صبا داند و من  بی من تو چگونه ای ندانم اما  من بی تو در آتشم ، خدا داند و من .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من از صدای تو چ عاشقانه کوک شد تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست اگرشکنجه گرتویی شکنجه عذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودنم را خواستنند له کنند نتوانستند،دست به له کردن خاطراتم زدن.‏ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی من گفت خراب.... همان کس که پاکیم را فروختم به بهای آغوشش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایـ ـــم مهم نیسـ ـــت چه میشـــود؛ به همــــه ی باورهـ ـــایم سوگنـ ـــد هیچ چیـ ـــزی برایــ ــم مهـ ـــم نیسـ ــت! فراموشـ ــت نمیکنـ ـــم یک کـ ـــلام و این یعنـ ـــی نهایــــت خوشـ ــبختی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت توانستی ارامش ببخشی بدان عاشق شده ای.. اگر نه عشقی که ارامش معشوق را بگیرد عشق نیست،خودخواهی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم بستر که زیاد است... اما به من بگو که آیا در این دنیا هم نفسی هم هست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها بیشتر می خواهم‌َت  نه این که روز  نخواهم  نه اما حسادت ماه برایم  جالب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـــاهــی، تــــو حـتـی لـب بــه سـخـن نـگـشــوده ای و مـــن بــه پـایـانِ آنـچـه خــواهـی گـفـت؛ رســیـده ام ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشتـــــ این چشمـــ ها … ابرها درگــــیرند … و منـــــ … کنار خنده هایتــــــ می مانمـــــ … در اینــــ دقایقــــ دلتنگیـــــ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تند تند غر ميزنم و سکوت ميکني بعد سرمـــو ميارم بالا و تــــو فقط نگام ميکني  و ميگـــــي " اي جــــونم قيافشو " بعد هردو میخندیم همون لحظه س که تو دلم میگم خــــــــدايا ازم نگيـــــرش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین بودی وتا آخرین گرفتار توام!آخرین هستی و از اول وفادار توام! با تو بودن را کسی اندازه من حس نکرد هر که باشی بازهم یاد توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاپ تاپ قلب تو.. ناب ترین موسیقی بی کلام دنیاست. که روانشناسان برایم تجویز کرده أند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سرے" راکہ درد نمیکند "دستمال" نمیبندند! اما من سرم درد میکند،براے "دستی" کہ "مال" تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از وفا میترسم!دیشب سگ گله را با گرگ دیدم.........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد که بـــا لبخنـــد تـــو بیـــدار میشـــوم ایــن روز هـــر زمــان کـــه میخـــواهـد بــاشـد فقــطــ بــاشـــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احوال دل ، آن زلف رها داند و من راز دل غنچه را صبا داند و من  بی من تو چگونه ای ندانم اما  من بی تو در آتشم ، خدا داند و من .