بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها بروند به جهنم... من لیلی آن لحظه ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـل دنـیا هـم بـگویند دوسـتم دارنـد... فـایـده نـدارد !!! امـا... دوستـت دارم هـای " تـو " چـه غـوغـایی مـی کـند... روحـم را تـازه مـی کـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی  اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن,غمگین ترین شادی دنیاست و نمیدانی من به خاطرتو چقدر به اشک هایم لبخند زده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لغت نامه میدانست..! عشق... زندگی... نفس... تعریفش فقط، دو حرف است " تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از « همـه کسـی » تـا « بـی کسـی » فقط ... اندازه ی ... رفتـن « تــو » فاصله است ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یک روز به گذشته بر می گردیم و برای کسانی که دوستمان داشتند و ما رهایشان کردیم سخت خواهیم گریست...  میثم زردشتیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم باش و لبخند بزن احترام بذار و بگو عشق من چی میخواد؟ دختر به همین سادگی آروم میشه فقط مرد باش...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــآیَـــد آن شــآدتــریـــن لَـحـظـه ی مَـــن ، دَر راه اَســت . . . ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهدننویسم عاشقانه ننویسم عاشقانه زندگی نکنم عاشقانه راه نروم عاشقانه فکرنکنم.. امــا... تا یاد تـــــــ♥ــــــو می افتم  میبینم که نمی شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یا شیرینه عشق تلخش میکنه یا تلخه عشق شیرینش میکنه برای من تلخ بود تلختر شد خدایا ممنون نفسم بسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـُـــوصـــلـہ  هـــــیــــچْ ڪــَــسْ  را  جـُــز  یــاـב "تــــــ♥ـــــو " نـــَــבارَمْ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاعـشقت کـه قـدم مـیـزنی بـا آرامـش قـدم بـردار  عـجله ات بـرای چـیـست تـمام دنـیا ایـنجاست در دسـت های تـو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم اسمم قشنگ نیست تو... قشنگ صدایم میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون روزیم که از پسرم بپرسم مامانیو چندتا دوست داری؟؟ اونم دستاشو تا هر اندازه که بتونه باز کنه و بگه اینقد... ای جاااااااااانم ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوچک است!!! کوچک تر از باغچه پشت پنچره! اما انقدر جا دارد  تا برای کسی که دوستش دارم، نیمکتی بگذارم ...... برای همیشه........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها بروند به جهنم... من لیلی آن لحظه ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـل دنـیا هـم بـگویند دوسـتم دارنـد... فـایـده نـدارد !!! امـا... دوستـت دارم هـای " تـو " چـه غـوغـایی مـی کـند... روحـم را تـازه مـی کـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی  اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن,غمگین ترین شادی دنیاست و نمیدانی من به خاطرتو چقدر به اشک هایم لبخند زده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لغت نامه میدانست..! عشق... زندگی... نفس... تعریفش فقط، دو حرف است " تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از « همـه کسـی » تـا « بـی کسـی » فقط ... اندازه ی ... رفتـن « تــو » فاصله است ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یک روز به گذشته بر می گردیم و برای کسانی که دوستمان داشتند و ما رهایشان کردیم سخت خواهیم گریست...  میثم زردشتیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آروم باش و لبخند بزن احترام بذار و بگو عشق من چی میخواد؟ دختر به همین سادگی آروم میشه فقط مرد باش...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــآیَـــد آن شــآدتــریـــن لَـحـظـه ی مَـــن ، دَر راه اَســت . . . ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهدننویسم عاشقانه ننویسم عاشقانه زندگی نکنم عاشقانه راه نروم عاشقانه فکرنکنم.. امــا... تا یاد تـــــــ♥ــــــو می افتم  میبینم که نمی شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یا شیرینه عشق تلخش میکنه یا تلخه عشق شیرینش میکنه برای من تلخ بود تلختر شد خدایا ممنون نفسم بسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـُـــوصـــلـہ  هـــــیــــچْ ڪــَــسْ  را  جـُــز  یــاـב "تــــــ♥ـــــو " نـــَــבارَمْ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاعـشقت کـه قـدم مـیـزنی بـا آرامـش قـدم بـردار  عـجله ات بـرای چـیـست تـمام دنـیا ایـنجاست در دسـت های تـو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم اسمم قشنگ نیست تو... قشنگ صدایم میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون روزیم که از پسرم بپرسم مامانیو چندتا دوست داری؟؟ اونم دستاشو تا هر اندازه که بتونه باز کنه و بگه اینقد... ای جاااااااااانم ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوچک است!!! کوچک تر از باغچه پشت پنچره! اما انقدر جا دارد  تا برای کسی که دوستش دارم، نیمکتی بگذارم ...... برای همیشه........