بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ... دلتنگی توست که به لرزه انداخته ، چهار ستون دلم را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـشــم تـــــو ذره بـیــن بــه ســوی مـــــن گــرفــت دود از کــنـده ی دلــــــــم بــلـــنـد شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــــــــی تو فلانیــــی !! بدون شــــب بخیر خوابیدیـــــــی ؟! هوم؟! شاید میدونیـــــی که بدون تو  هیچ ساعـــــــتی از زندگیمـــــ به خیر نیســــ ! :| :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس م اس یعنی سرک کشیدن توقلب کسی ک عاشقش هستی.وبازبون بی زبونی بگی کنارت نیستم اما همیشه بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقه من . . . از تو دلگیر نیستم . . . از دلم دلگیرم که بی وفایی هایت را صبورانه تحمل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوری به دل خسته بکندی و نیفتی چرخی ده که احوال پریشان که بودی دل بی تو به جان بود و ندانست که تو امشب ................ امشب نمک سینه ی گریان که بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سربه راه است.
"يادت" را می گويم!
از گوشه دلم تکان 
نمي خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــــــــی تن کســــــــــــــــی رو زخــمـــــــی میـکنــــــــــــــی ، دیگه بعدش نوازش کردنـــــــــــــــــش فقط دردشــــــــو بیــــــشتـــــــر مــــــی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدرخشی...میتابی...اما دوری‏‏!‏ "ماه‏"بودن همین است.‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه حیات حرفی جز این نبود... یا مرگ آرزو یا آرزوی مرگ!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما،  از قلب هائی که لمسشان کرده ایم هیچوقت پاک نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین قسمت داستان عشق ما، همین آخرش بود.... جایی که به خاطر آرامش دیگری، خودمان را به فراموشی زدیم........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه تورو از یاد ببرم  بی تو من تا به ابد غمگینم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود هنوزم هست یکیو دوست داشتم هنوزم دوستش دارم آهای همون یکی ، هنوزم تکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت زندگى من!گفتم  چه حس خوبيه زندگى تو بودن... گفت مطمئن باش از تورو داشتن بهتر نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگـــر میشـــود  تــــو بـــاشی و بخنـــدی  و مــــرا دیـــوانه ی خــود نکنی .../

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ... دلتنگی توست که به لرزه انداخته ، چهار ستون دلم را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـشــم تـــــو ذره بـیــن بــه ســوی مـــــن گــرفــت دود از کــنـده ی دلــــــــم بــلـــنـد شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــــــــی تو فلانیــــی !! بدون شــــب بخیر خوابیدیـــــــی ؟! هوم؟! شاید میدونیـــــی که بدون تو  هیچ ساعـــــــتی از زندگیمـــــ به خیر نیســــ ! :| :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس م اس یعنی سرک کشیدن توقلب کسی ک عاشقش هستی.وبازبون بی زبونی بگی کنارت نیستم اما همیشه بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقه من . . . از تو دلگیر نیستم . . . از دلم دلگیرم که بی وفایی هایت را صبورانه تحمل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوری به دل خسته بکندی و نیفتی چرخی ده که احوال پریشان که بودی دل بی تو به جان بود و ندانست که تو امشب ................ امشب نمک سینه ی گریان که بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سربه راه است.
"يادت" را می گويم!
از گوشه دلم تکان 
نمي خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــــــــی تن کســــــــــــــــی رو زخــمـــــــی میـکنــــــــــــــی ، دیگه بعدش نوازش کردنـــــــــــــــــش فقط دردشــــــــو بیــــــشتـــــــر مــــــی کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدرخشی...میتابی...اما دوری‏‏!‏ "ماه‏"بودن همین است.‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه حیات حرفی جز این نبود... یا مرگ آرزو یا آرزوی مرگ!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر انگشت ما،  از قلب هائی که لمسشان کرده ایم هیچوقت پاک نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین قسمت داستان عشق ما، همین آخرش بود.... جایی که به خاطر آرامش دیگری، خودمان را به فراموشی زدیم........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه تورو از یاد ببرم  بی تو من تا به ابد غمگینم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود هنوزم هست یکیو دوست داشتم هنوزم دوستش دارم آهای همون یکی ، هنوزم تکی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت زندگى من!گفتم  چه حس خوبيه زندگى تو بودن... گفت مطمئن باش از تورو داشتن بهتر نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگـــر میشـــود  تــــو بـــاشی و بخنـــدی  و مــــرا دیـــوانه ی خــود نکنی .../