بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک دخــتــــــــر عـــاشق است میتوانید آن را در لــبـــخــــنــــدش ببینید... وقتی یک پـــســـر عـــــاشـــق است میتوانید آن را در چــــشـــم هایــــش ببینید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خوب میشوم وقتی لبخندت را میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ... ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه می خواهم؟!!؟؟ من؛ تو باشم... تو.... پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو....  بار دیگر تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ميگردم نيست...ردِ پايت را ميگويم انگار زير سنگ فرش اين خيابان لعنتي پنهان شده است يا شايد من... در خيالم با تو قدم زده بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....به عکسهای بچگیش نخندی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که میگویند هرکسی را بهر کاری ساختند مرا از بهر دوست پنداشتن تورا از بهر دشمن خواندنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران امدو به زمین گفت:این بار هم شستم اما ادمهایت را خودت بشور..انها با امدنم میگریزند..به رویم دیوار میکشند..مرا بدون چتر دوست ندارند..خودت ببین..:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامـتـی اونـــایــی کــه دوسـ ـ ـ ـمـون داشـتـن ، دوسـ ـ ـ ـشـون داشـتـیـم نـــه مــا بــه اونــا گـفـتـیـم نــه اونــا بــه مـــا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ام که شرمنده نیستم مادر ...شرمنده ی تو بودن هم لیاقت میخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه و بیابان را ول کن... میخواهم برای جستجوی آرامش سربر "سینه ات" بگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در روزهای گرم چه کلاه ها سرم گذاشتی... زمستان سردی در راه است... خدا رحم کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـراهـایـت جـواب نـدارد… “دوسـتـت دارم” دلـیـل نـمـی خـواهـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هست به اسم "آغوش" لا مصب دوای هر دردیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم کوه به کوه می گفت بهم می رسیدند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک دخــتــــــــر عـــاشق است میتوانید آن را در لــبـــخــــنــــدش ببینید... وقتی یک پـــســـر عـــــاشـــق است میتوانید آن را در چــــشـــم هایــــش ببینید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خوب میشوم وقتی لبخندت را میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ... ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه می خواهم؟!!؟؟ من؛ تو باشم... تو.... پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو....  بار دیگر تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ميگردم نيست...ردِ پايت را ميگويم انگار زير سنگ فرش اين خيابان لعنتي پنهان شده است يا شايد من... در خيالم با تو قدم زده بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....به عکسهای بچگیش نخندی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که میگویند هرکسی را بهر کاری ساختند مرا از بهر دوست پنداشتن تورا از بهر دشمن خواندنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران امدو به زمین گفت:این بار هم شستم اما ادمهایت را خودت بشور..انها با امدنم میگریزند..به رویم دیوار میکشند..مرا بدون چتر دوست ندارند..خودت ببین..:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامـتـی اونـــایــی کــه دوسـ ـ ـ ـمـون داشـتـن ، دوسـ ـ ـ ـشـون داشـتـیـم نـــه مــا بــه اونــا گـفـتـیـم نــه اونــا بــه مـــا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ام که شرمنده نیستم مادر ...شرمنده ی تو بودن هم لیاقت میخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه و بیابان را ول کن... میخواهم برای جستجوی آرامش سربر "سینه ات" بگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در روزهای گرم چه کلاه ها سرم گذاشتی... زمستان سردی در راه است... خدا رحم کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـراهـایـت جـواب نـدارد… “دوسـتـت دارم” دلـیـل نـمـی خـواهـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هست به اسم "آغوش" لا مصب دوای هر دردیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم کوه به کوه می گفت بهم می رسیدند !