بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شــــود صدایـــت را  ــهمیشـــهـ در خواب ِ من  جا بگـــذاری ?؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد ک با لبخند تو بیدار می شوم . . . این روز هر زمان ک می خواهد باشد  . . . فقط باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل حس نقاشی که معشوقه اش نابیناست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهشت نمیروم اگر...  مادرم انجا نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ریل های قطار نگاه کن ، همیشه دستهایشان در دست همدیگر قفل است ، گرچه گاهی زیر خرمنی از سنگ باشند … عاشقانه بودن ها را باید ستود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردبودنم رابگذاربه هوای، گرم بودنت بادیگران...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن نــمـی دانـــم چـــرا هــر کـسـی را صـــدا کـردم هــر کـس را دوســت داشــتــم نــاگــهـان در خــم کـوچــه گـم شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت. ولی بر میگردد، هر کس که نمک ما را خورد، پایش که هیج...! گردنش هم گیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات ، بیهوده جان میکند . یاد تو این سوی شیشه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوش من سرزمین توست... کاش کمی عرق میهن پرستی داشتی,"وطن فروش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل در خـیـال رفـتـن … و مـن فـکـر مـانـدن … او پـخـتـه راه اسـت و … مـن خـام رسـیـدن … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه آخر ِ شب صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط جلو چشمم ِ تصویرت همش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم،تنها خلیفه ی خدا روی زمین است . امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاحش . و سلاح او " گریه " است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كپك زده خواهش ميكنم پايت را از رويش بردار...احساسم را ميگويم مدتهاست كه رويش ايستاده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا ؟ کــمــی بــیـا جــلــوتــــر  مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم ایـن یـک اعــتـراف اســت  مـــــن  بــی هستی ام..بــــی عشقــــــم دوام نــــــــمی آورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگیم شده مثل اون دفتر نقاشی خرد سالی که توش چند تا خط رنگی بیشتر نیست،نه بقیه میفهمن که چی کشیده نه خودش قدرت توضیح دادنو داره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شــــود صدایـــت را  ــهمیشـــهـ در خواب ِ من  جا بگـــذاری ?؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد ک با لبخند تو بیدار می شوم . . . این روز هر زمان ک می خواهد باشد  . . . فقط باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل حس نقاشی که معشوقه اش نابیناست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهشت نمیروم اگر...  مادرم انجا نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ریل های قطار نگاه کن ، همیشه دستهایشان در دست همدیگر قفل است ، گرچه گاهی زیر خرمنی از سنگ باشند … عاشقانه بودن ها را باید ستود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردبودنم رابگذاربه هوای، گرم بودنت بادیگران...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن نــمـی دانـــم چـــرا هــر کـسـی را صـــدا کـردم هــر کـس را دوســت داشــتــم نــاگــهـان در خــم کـوچــه گـم شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت. ولی بر میگردد، هر کس که نمک ما را خورد، پایش که هیج...! گردنش هم گیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات ، بیهوده جان میکند . یاد تو این سوی شیشه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوش من سرزمین توست... کاش کمی عرق میهن پرستی داشتی,"وطن فروش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل در خـیـال رفـتـن … و مـن فـکـر مـانـدن … او پـخـتـه راه اسـت و … مـن خـام رسـیـدن … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه آخر ِ شب صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط جلو چشمم ِ تصویرت همش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم،تنها خلیفه ی خدا روی زمین است . امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاحش . و سلاح او " گریه " است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كپك زده خواهش ميكنم پايت را از رويش بردار...احساسم را ميگويم مدتهاست كه رويش ايستاده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا ؟ کــمــی بــیـا جــلــوتــــر  مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم ایـن یـک اعــتـراف اســت  مـــــن  بــی هستی ام..بــــی عشقــــــم دوام نــــــــمی آورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگیم شده مثل اون دفتر نقاشی خرد سالی که توش چند تا خط رنگی بیشتر نیست،نه بقیه میفهمن که چی کشیده نه خودش قدرت توضیح دادنو داره...