بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها..... دنیایم به اندازه یک نفر کوچک شده و یک نفر..... به اندازه خدا برایم بزرگ قمار بزرگی کرده ام اگر برود... دین و دنیایم را باخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد ولی بی نفس هرگز … همه عالم چشم من … ولی تو نفس من ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی زندم  نمیزارم اتفاقی برات بیفته چون اگه یه روز چیزیت بشه  من از غصه میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غازدیـــوانگــﮯ استــــ ایـטּ گــونــﮧ ڪﮧ مـטּ میخواهــــم هــــرنفـــس بوسیـــدטּ لــ♥ـب هاﮮ تــــــورا زاده شـــدنم مــگـر براﮮ همـیــن نـــبوده اســتـــــ ــــ ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ شمــــا  در حـــریم کدام گل ، گلاب شدی ... جناب عشق ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می دانم... جنگ جهانی سوم بر سر تو خواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : هستی ؟ گفت : هستم . اما نبود ... کاش می دانست تمام هستی ام را پای نیستی اش ریخته بودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام... نه از راهی که امده ام...!!! یا انتظاری که گاه امانم را میبرد... خسته ام از تکرار ندیدنت....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم انقدر بزرگ نیست که چرخ دنیارا به کامتان بچرخانم...اما یکی است که بر همه چیز تواناست از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب من باش! از من فقط تو مانده‌ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم . . . تفريح ناســـــــــالم ميــــــــــــخواهد!! مثل فـــــــــكر كردن به " تــــــــــــــو " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل و گلدون بهونن ، باد و بارون بهونن شبا ستاره ها ، مهتاب و آسمون بهونن اگه میگم برات از دل خستم... بهونست که بگم... "عاشقت هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی.... همین نزدیکی! جایی میان دلم و یادم اما...... دیدنت چیز دیگریست.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـِــــــی تو فلانیـــــی ! اون روزایی که میبنَمـــت .. با بــودنُ و دیدنِت نـــفَسم میگیره ...! و اون روزایــــــی که نیســـــتی؛ دِلـــــــم !!! امـــــــا تو باش ، فقط باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ♪ღ عاشــ♥ــ ـق تـر میشوم! وقتی شانــه هایت ،  مردانــه آغــ♥ ــوش می شوند برای غصه هایم ♪ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارسم دوستیمان مثل نان نیست!! که گرمش درسفره دل باشد وسردوبیاتش سهم نمکی!! چه گرمای حضورت چه گرمای نبودنت رادوست دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها..... دنیایم به اندازه یک نفر کوچک شده و یک نفر..... به اندازه خدا برایم بزرگ قمار بزرگی کرده ام اگر برود... دین و دنیایم را باخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد ولی بی نفس هرگز … همه عالم چشم من … ولی تو نفس من ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی زندم  نمیزارم اتفاقی برات بیفته چون اگه یه روز چیزیت بشه  من از غصه میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غازدیـــوانگــﮯ استــــ ایـטּ گــونــﮧ ڪﮧ مـטּ میخواهــــم هــــرنفـــس بوسیـــدטּ لــ♥ـب هاﮮ تــــــورا زاده شـــدنم مــگـر براﮮ همـیــن نـــبوده اســتـــــ ــــ ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ شمــــا  در حـــریم کدام گل ، گلاب شدی ... جناب عشق ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می دانم... جنگ جهانی سوم بر سر تو خواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : هستی ؟ گفت : هستم . اما نبود ... کاش می دانست تمام هستی ام را پای نیستی اش ریخته بودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام... نه از راهی که امده ام...!!! یا انتظاری که گاه امانم را میبرد... خسته ام از تکرار ندیدنت....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم انقدر بزرگ نیست که چرخ دنیارا به کامتان بچرخانم...اما یکی است که بر همه چیز تواناست از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب من باش! از من فقط تو مانده‌ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم . . . تفريح ناســـــــــالم ميــــــــــــخواهد!! مثل فـــــــــكر كردن به " تــــــــــــــو " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل و گلدون بهونن ، باد و بارون بهونن شبا ستاره ها ، مهتاب و آسمون بهونن اگه میگم برات از دل خستم... بهونست که بگم... "عاشقت هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه هستی.... همین نزدیکی! جایی میان دلم و یادم اما...... دیدنت چیز دیگریست.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـِــــــی تو فلانیـــــی ! اون روزایی که میبنَمـــت .. با بــودنُ و دیدنِت نـــفَسم میگیره ...! و اون روزایــــــی که نیســـــتی؛ دِلـــــــم !!! امـــــــا تو باش ، فقط باش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ♪ღ عاشــ♥ــ ـق تـر میشوم! وقتی شانــه هایت ،  مردانــه آغــ♥ ــوش می شوند برای غصه هایم ♪ღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارسم دوستیمان مثل نان نیست!! که گرمش درسفره دل باشد وسردوبیاتش سهم نمکی!! چه گرمای حضورت چه گرمای نبودنت رادوست دارم