بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نداشتنت دردناک است که با هیچ فریادی نمیتوانم اثباتش کنم پس سکوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشاء : تعطیلات خود را چگونه گذراندید ؟ - به نام خدا - فرسنگ ها دور از آغوشش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗﯿﻪ ﻏﺒﺎﺭﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺗﻮ عﻤﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺗﻮ نه ﻣﻦﺗﻮﺭﻭﻭﺍﺳﻪﺧﻮﺩﻡ ﻧﻪﺍﺯﺳﺮ هﻮﺱمﯿﺨﻮﺍﻡ عمﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـرزمـیـنـی زنــدگـی میــکنــم ،، که تنهـــــا خــــدایــش از پشـــت خـنـجـــر نمیــــزند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعى وفادارند... اونا وقت ندارن دنبال زن ديگرى بگردند... چون مشغول پيدا کردن راهاى ديگرى براى دوستداشتن شريک زندگيشونند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می اید نه هفت سال بلکه هفتصدسال.در سیلوی قلبم ذخیرات می کنم بگو کنعانیان منتظر نباشد .تقسیم شدنی نیستی حتی اگریعقوب بیاید...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار برای همیشه میگویم ! من از زندگی دیگر احساس نمیخواهم... یک مرد مغروره لجبازه یک دنده و بد عنق میخواهم که دوست داشتنشان را داد بزند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه، تویی اینجا پیشم وقتی که میخندی من عاشقتر میشم میخوام همه عمرم کنار تو باشم میخوام عاشق ترین عاشق دنیا شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرتمند ترین کلمه دنیا : دوست دارمه که زندگیمونو تو یه لحظه عوض میکنه و آرزوی شنیدنش خیلی وقته به دلمون مونده... . . . . . اما با تمام ابوهتش پیش "مادر" لنگ میندازه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــ♥ـــــو که باشی کافیست !! مگر من به جز ... " نفـــــس " چه میخواهم عشــــــقم ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چـــه انـــتـــظـــار بـــزرگـــی اســــت... ایــــنــــکـــه بـــدانـــی... پـــشـــت هــــر دوســـتــــت دارم... چــــقــــدر دوســــتــــت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش داشتــــنـــــت  بــــه راحتـــــــی  دوستـــــ داشتــــنـــــت بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دیوانه صدایم کنند بگذار بگویند مجنون فرقی نمی کند! من تمام هویت خود را از زمانی که اسم مرا دیگر صدا نزدی از یاد برده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز معتقدم خواب رفته پاهامان ، وگرنه فاصله اي نيست بين من تا تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا یک چیز دارم...!!! دوستت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبای من ... می دانم دوری خیلی دور دستم بهت نمی رسد اگر ممکن است گهگاهی در مسیر باد باش مطمئن باش اینجا همیشه مشامی هست ! که در انتظارش عمیق تر میکشد تک تک نفس هایش را،،

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نداشتنت دردناک است که با هیچ فریادی نمیتوانم اثباتش کنم پس سکوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشاء : تعطیلات خود را چگونه گذراندید ؟ - به نام خدا - فرسنگ ها دور از آغوشش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗﯿﻪ ﻏﺒﺎﺭﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺗﻮ عﻤﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺗﻮ نه ﻣﻦﺗﻮﺭﻭﻭﺍﺳﻪﺧﻮﺩﻡ ﻧﻪﺍﺯﺳﺮ هﻮﺱمﯿﺨﻮﺍﻡ عمﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـرزمـیـنـی زنــدگـی میــکنــم ،، که تنهـــــا خــــدایــش از پشـــت خـنـجـــر نمیــــزند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعى وفادارند... اونا وقت ندارن دنبال زن ديگرى بگردند... چون مشغول پيدا کردن راهاى ديگرى براى دوستداشتن شريک زندگيشونند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می اید نه هفت سال بلکه هفتصدسال.در سیلوی قلبم ذخیرات می کنم بگو کنعانیان منتظر نباشد .تقسیم شدنی نیستی حتی اگریعقوب بیاید...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار برای همیشه میگویم ! من از زندگی دیگر احساس نمیخواهم... یک مرد مغروره لجبازه یک دنده و بد عنق میخواهم که دوست داشتنشان را داد بزند....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه، تویی اینجا پیشم وقتی که میخندی من عاشقتر میشم میخوام همه عمرم کنار تو باشم میخوام عاشق ترین عاشق دنیا شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرتمند ترین کلمه دنیا : دوست دارمه که زندگیمونو تو یه لحظه عوض میکنه و آرزوی شنیدنش خیلی وقته به دلمون مونده... . . . . . اما با تمام ابوهتش پیش "مادر" لنگ میندازه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــ♥ـــــو که باشی کافیست !! مگر من به جز ... " نفـــــس " چه میخواهم عشــــــقم ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چـــه انـــتـــظـــار بـــزرگـــی اســــت... ایــــنــــکـــه بـــدانـــی... پـــشـــت هــــر دوســـتــــت دارم... چــــقــــدر دوســــتــــت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش داشتــــنـــــت  بــــه راحتـــــــی  دوستـــــ داشتــــنـــــت بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دیوانه صدایم کنند بگذار بگویند مجنون فرقی نمی کند! من تمام هویت خود را از زمانی که اسم مرا دیگر صدا نزدی از یاد برده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز معتقدم خواب رفته پاهامان ، وگرنه فاصله اي نيست بين من تا تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا یک چیز دارم...!!! دوستت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبای من ... می دانم دوری خیلی دور دستم بهت نمی رسد اگر ممکن است گهگاهی در مسیر باد باش مطمئن باش اینجا همیشه مشامی هست ! که در انتظارش عمیق تر میکشد تک تک نفس هایش را،،