بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میخندی.. اشتهای لبانم  به بوسه باز میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضا شاه هم اگر می دید با چادر چه زیبایی جهان پر ميشد از قانون چادر های اجباری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیست ازیـن خـوبـتر در هـمه آفـاق کـار..دوسـت بـه نـزدیـک دوسـت،یـار بـه نـزدیـک یـار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت به پاییز رفته... هرچه میگویی دلم میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک خواهی انگشت بی لاک خواهی دوست جوان خواهی محبت روان خواهی یه تکه ماه خواهی یوسف درون چاه خواهی اهل نمازو دین خواهی جدا از دعوا وکین خواهی گر همه را با هم  بیا به سمت من بی غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لیلای منی در رگم پنهان و در رخم پیدای منی.... به هرکه هرچه گویم باز تو بانوی ارزوهای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎ .... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...! ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻰ ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ ! ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ و کپي ميکنند ﻭ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورت نشود چقدر دوستت دارم تا تمام عمر آن را به تو ثابت کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک روز فــردی قــدم بـه زنـدگیتان خـواهد گـذاشت و شـما را مـتوجه خـواهـد کـرد کـه چـرا هـرگز بـا هـیچ کـس دیـگری دوام نـیاوردیـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مجنون پرسیدن: لیلارو میبخشی؟ مجنون گفت:نه گفتن:واسه چی؟ مجنون:واسه اینکه در روز قیامت به بهانه دلجویی. یکبار دیگر بتوانم لیلایم را ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی در جایش زیباست! مثل... " تو " در اغوش من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرزوی مادر شدن رو با خودم به گور میبرم اما هرگز مادر بچه ای که عاشق باباش نیستم نمیشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ، به تاب تحمل فرا بخوان  به صبوری ز لوح خاطره ام خاطرات تلخ بشوی از این تکدر دیرینه ام رهایی بخش... مرا به خلوت خاص خود ، آشنایی بخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضی چـیزها را نـمی شــود گـفت،مــثل چـقدر "دوسـتــت دارم هــا" را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم صرف شعر گفتن شد از آن زمان که شنیدم تو شعر میخوانی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراسی نداشتم جهان پایان یابد من از جهانم سهمم را گرفته بودم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میخندی.. اشتهای لبانم  به بوسه باز میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضا شاه هم اگر می دید با چادر چه زیبایی جهان پر ميشد از قانون چادر های اجباری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیست ازیـن خـوبـتر در هـمه آفـاق کـار..دوسـت بـه نـزدیـک دوسـت،یـار بـه نـزدیـک یـار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت به پاییز رفته... هرچه میگویی دلم میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک خواهی انگشت بی لاک خواهی دوست جوان خواهی محبت روان خواهی یه تکه ماه خواهی یوسف درون چاه خواهی اهل نمازو دین خواهی جدا از دعوا وکین خواهی گر همه را با هم  بیا به سمت من بی غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لیلای منی در رگم پنهان و در رخم پیدای منی.... به هرکه هرچه گویم باز تو بانوی ارزوهای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎ .... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...! ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻰ ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ ! ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ و کپي ميکنند ﻭ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورت نشود چقدر دوستت دارم تا تمام عمر آن را به تو ثابت کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک روز فــردی قــدم بـه زنـدگیتان خـواهد گـذاشت و شـما را مـتوجه خـواهـد کـرد کـه چـرا هـرگز بـا هـیچ کـس دیـگری دوام نـیاوردیـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مجنون پرسیدن: لیلارو میبخشی؟ مجنون گفت:نه گفتن:واسه چی؟ مجنون:واسه اینکه در روز قیامت به بهانه دلجویی. یکبار دیگر بتوانم لیلایم را ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی در جایش زیباست! مثل... " تو " در اغوش من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرزوی مادر شدن رو با خودم به گور میبرم اما هرگز مادر بچه ای که عاشق باباش نیستم نمیشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ، به تاب تحمل فرا بخوان  به صبوری ز لوح خاطره ام خاطرات تلخ بشوی از این تکدر دیرینه ام رهایی بخش... مرا به خلوت خاص خود ، آشنایی بخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضی چـیزها را نـمی شــود گـفت،مــثل چـقدر "دوسـتــت دارم هــا" را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم صرف شعر گفتن شد از آن زمان که شنیدم تو شعر میخوانی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراسی نداشتم جهان پایان یابد من از جهانم سهمم را گرفته بودم.