بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که ازم دوری اما هر وقت دست میذارم روی قلبم میبینم سر جاتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عبورثانیه ها سخت میشه وقتی دلی برای دلی تنگ میشه. آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم، نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم: دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عکست زل می زنم تا شعری جدید میهمان دفترم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها هیچگاه از خاطر آسمان نمیروند بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها را نه می توان دید نه می توان شنید 
آنها را باید احساس کرد مانند حس حضورت در قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرد ثانیه های بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی یه اخم کردنایی و یه داد زدنایی تو تلفن که اصن قند تو دلت آب میکنه کیلو کیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه یکی رو داشته باشی حتی وقتی که سرش شلوغه یهو برگرده بهت بگه : محض اطلاع حواسم بهت هستا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي مرا ياد كن؛من همانم كه اگر ساعتي از من بي خبر بودي اسمان را به زمين ميدوختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا بايد گفت... تو ک پسورد قلبت چهارتا صفره... ب چيت مينازى؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نشو ای دل با تنهایی سر کن حالم رو میبینی حرفامو باور کن عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده میسوزی میمیری این دنیا نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نميكند عزيزم....! در خوبترين جاي جهان جاي داري نفسم. جايي كه دست هيچكس به تو نمي رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها اگر چه از یاد بردن رسم است! اما من تو را خوب حفظم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک ها هر چقدر هم که اوج بگیرند هنوز با نخ اسیر زمین اند! من اما با تو... با آغوش گرمت... با تمام بوسه هایت... روی همین زمین به اوج میرسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو همانــي كه دلــم لك زده لبخنـــدش را آن كه هرگـــز نتوان يـافت همانـــندش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رسم دوستیم مثل نان نیست! که گرمش در سفره دل باشد و سردش سهم نمکی...! چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت باشد... همیشه هستی... همین حوالی... در قلبم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که ازم دوری اما هر وقت دست میذارم روی قلبم میبینم سر جاتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عبورثانیه ها سخت میشه وقتی دلی برای دلی تنگ میشه. آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم، نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم: دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عکست زل می زنم تا شعری جدید میهمان دفترم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها هیچگاه از خاطر آسمان نمیروند بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها را نه می توان دید نه می توان شنید 
آنها را باید احساس کرد مانند حس حضورت در قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرد ثانیه های بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی یه اخم کردنایی و یه داد زدنایی تو تلفن که اصن قند تو دلت آب میکنه کیلو کیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه یکی رو داشته باشی حتی وقتی که سرش شلوغه یهو برگرده بهت بگه : محض اطلاع حواسم بهت هستا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي مرا ياد كن؛من همانم كه اگر ساعتي از من بي خبر بودي اسمان را به زمين ميدوختي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضيا بايد گفت... تو ک پسورد قلبت چهارتا صفره... ب چيت مينازى؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق نشو ای دل با تنهایی سر کن حالم رو میبینی حرفامو باور کن عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده میسوزی میمیری این دنیا نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله دورت نميكند عزيزم....! در خوبترين جاي جهان جاي داري نفسم. جايي كه دست هيچكس به تو نمي رسد: "قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها اگر چه از یاد بردن رسم است! اما من تو را خوب حفظم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادک ها هر چقدر هم که اوج بگیرند هنوز با نخ اسیر زمین اند! من اما با تو... با آغوش گرمت... با تمام بوسه هایت... روی همین زمین به اوج میرسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو همانــي كه دلــم لك زده لبخنـــدش را آن كه هرگـــز نتوان يـافت همانـــندش را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رسم دوستیم مثل نان نیست! که گرمش در سفره دل باشد و سردش سهم نمکی...! چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت باشد... همیشه هستی... همین حوالی... در قلبم...