بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این محاله این فقط یه اشتباست  عشق من پاکه مثه فرشته هاست عشق من اهل زمین نیست میدونم عشق من هدیه ای از سوی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن ، . شانس میخواهد!!! . . . عاشق ماندن ، . . معجزه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بـــرای تو فراوان باشند کسانی که اندازه من دوســتت دارند... اما بــــرای من کـــم که هیچ ... وجود ندارد کسی که اندازه 【تــــــــــو】 دوستش داشته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است, یادت را میگویم از گوشه ی دلم تکان نمی خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطر سطر سوالات امتحان شعرهای عاشقانه ای است برای تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید همه عمر حسرت شنیدن دوباره آهنگ صداتو داشته باشم... اما همیشه دلگرمم به چشمای سبزت که با هر نگاهش چیزی که آرزوی شنیدنش رو دارم میگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا از من گله مند است! زیرا که همیشه وسعت دل تو را به رخ او میکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی ... زندگی از آن من است  نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ٬ ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــودن در آغــوش ِدیـگـری جـز تـو مــرا بــه جـنـون مـی کـشـانــد .. مـن فـقـط بـه عـطـر ِ تـن ِ تـو عـادت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مريضم وقتى چشماى تو از من دوره..... تا كه خوابت ميبره مى ميرم از دلشوره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هـآیت ؛ حرف هـآیم را شعر می کند ، این وسط من هیچ کـآره ام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ عـــشـــــق مثل نــمـــاز میمونه...! ♥ وقتی نــیــــت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب مدام من؛؛ آفتابگردان توأم؛؛ بچرخی؛؛می چرخم؛؛ بگردی؛؛می گردم؛؛ غروب شود؛؛چشم می بندم؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب چند بندی ازعشق برایت مینویسم... نه با قلم... بلکه با ♥قلبم♥ مینویسم که عشق یعنی"تپیدن" عشق یعنی"رسیدن" عشق یعنی تو و تو یعنی همان مخاطب خاص من. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی "که چرا محو تماشای منی؟" و آن چنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟ مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این محاله این فقط یه اشتباست  عشق من پاکه مثه فرشته هاست عشق من اهل زمین نیست میدونم عشق من هدیه ای از سوی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن ، . شانس میخواهد!!! . . . عاشق ماندن ، . . معجزه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بـــرای تو فراوان باشند کسانی که اندازه من دوســتت دارند... اما بــــرای من کـــم که هیچ ... وجود ندارد کسی که اندازه 【تــــــــــو】 دوستش داشته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است, یادت را میگویم از گوشه ی دلم تکان نمی خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطر سطر سوالات امتحان شعرهای عاشقانه ای است برای تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید همه عمر حسرت شنیدن دوباره آهنگ صداتو داشته باشم... اما همیشه دلگرمم به چشمای سبزت که با هر نگاهش چیزی که آرزوی شنیدنش رو دارم میگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا از من گله مند است! زیرا که همیشه وسعت دل تو را به رخ او میکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی ... زندگی از آن من است  نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ٬ ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــودن در آغــوش ِدیـگـری جـز تـو مــرا بــه جـنـون مـی کـشـانــد .. مـن فـقـط بـه عـطـر ِ تـن ِ تـو عـادت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مريضم وقتى چشماى تو از من دوره..... تا كه خوابت ميبره مى ميرم از دلشوره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هـآیت ؛ حرف هـآیم را شعر می کند ، این وسط من هیچ کـآره ام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ عـــشـــــق مثل نــمـــاز میمونه...! ♥ وقتی نــیــــت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب مدام من؛؛ آفتابگردان توأم؛؛ بچرخی؛؛می چرخم؛؛ بگردی؛؛می گردم؛؛ غروب شود؛؛چشم می بندم؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب چند بندی ازعشق برایت مینویسم... نه با قلم... بلکه با ♥قلبم♥ مینویسم که عشق یعنی"تپیدن" عشق یعنی"رسیدن" عشق یعنی تو و تو یعنی همان مخاطب خاص من. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی "که چرا محو تماشای منی؟" و آن چنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟ مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی...