بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالش ... خوش به حال اونی که سال ها بعد وقتی تو بغلت آروم گرفت , زیر گوشش زمزمه میکنی : 【 عشق های قبل تو همه سوء تفاهم بودند 】

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد !بوی گل ،نذر نگاهت باشد ! خداوند شب و روز و تمام لحظات ،خود پشت و پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! غصه نخور فرهاد کوه که چیزی نیست من دل کندم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن ندارم بخند شاید گل از گل اشعارم بشکفد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلدنیست اما . . . . دلم برایت پرمیکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را از کویربیاموزکه دریابودنش رابه یک نگاه خورشید بخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دنیا از حسادت کور شود انگشتانت چه زیبا به دستانم می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگه واقعی باشه راضی به رابطه ناسالم نمیشه! بلکه از راه درستش به معشوقش میرسه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها از آن توست آری چون تو خود بهترین آرزویی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم کفش هایم را مانند کودکیم تا به تا بپوشم… تا ببینم هنوز هم کسی حواسش به من هست یا نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو یه عمره دوتا خط صافیم... شده عادت ما که رویا ببافیم... بشینیمو عشق و به بازی بگیریم... واسه زندگی کردنامون بمیریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینمای چهار بُعدی چشمانت برنده ی هفته سیمرغ بلورینِ بهترین تماشاچی می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افـتـخــار مـی کـنـم کــه حــســودم!!!! کـســی کـه مـال مـــنــه کــســـی حـق نـداره بـهـش اشـاره کــنــه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان در را باز کن که من فرد گلچین نیستم به دنبال یک گلم دنبال هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـا و بر سطر ِ آخر ِ دفتر ِ دلتنـگی هایَم یک " تمــام-شُـد , آمـــــــدم ! " بنــویــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فـَرقـے مے کند ... در عَصــرِ ارتبآطآتــــ نَفَس بکشَمـ یآ قرون وسطآ... وَقتے خبَری از تــــو نبــآشَـد دوره ے جآهلیتــــ استــــ....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالش ... خوش به حال اونی که سال ها بعد وقتی تو بغلت آروم گرفت , زیر گوشش زمزمه میکنی : 【 عشق های قبل تو همه سوء تفاهم بودند 】

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد !بوی گل ،نذر نگاهت باشد ! خداوند شب و روز و تمام لحظات ،خود پشت و پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! غصه نخور فرهاد کوه که چیزی نیست من دل کندم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن ندارم بخند شاید گل از گل اشعارم بشکفد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلدنیست اما . . . . دلم برایت پرمیکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را از کویربیاموزکه دریابودنش رابه یک نگاه خورشید بخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دنیا از حسادت کور شود انگشتانت چه زیبا به دستانم می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگه واقعی باشه راضی به رابطه ناسالم نمیشه! بلکه از راه درستش به معشوقش میرسه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها از آن توست آری چون تو خود بهترین آرزویی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم کفش هایم را مانند کودکیم تا به تا بپوشم… تا ببینم هنوز هم کسی حواسش به من هست یا نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو یه عمره دوتا خط صافیم... شده عادت ما که رویا ببافیم... بشینیمو عشق و به بازی بگیریم... واسه زندگی کردنامون بمیریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینمای چهار بُعدی چشمانت برنده ی هفته سیمرغ بلورینِ بهترین تماشاچی می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افـتـخــار مـی کـنـم کــه حــســودم!!!! کـســی کـه مـال مـــنــه کــســـی حـق نـداره بـهـش اشـاره کــنــه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان در را باز کن که من فرد گلچین نیستم به دنبال یک گلم دنبال هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـا و بر سطر ِ آخر ِ دفتر ِ دلتنـگی هایَم یک " تمــام-شُـد , آمـــــــدم ! " بنــویــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فـَرقـے مے کند ... در عَصــرِ ارتبآطآتــــ نَفَس بکشَمـ یآ قرون وسطآ... وَقتے خبَری از تــــو نبــآشَـد دوره ے جآهلیتــــ استــــ....!