بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که می دانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و زندگی قول و قراری نیست، من که می دانم عجل ناخواسته می آید و فراری نیست... پس چرا یادت نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست یادت باشه خودت و دلت ازهمه چیزقشنگ تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یاد آور سوره ی "توبه" ای برای من بی بسم الله آمدی و به توبه کردنم انداختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به گفتن جمله "دوست دارم"به عشقت نیست عاشق بودن به وفادار بودن به عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که دوس دخترش زد تو گوشش اما چیزی نگفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــر عـاشـقانـه هـای دنـیـاسـت ... کـه مــن زل زده بـاشـم بـه چـشـمـای تـو و بـه خـواب رفـتـه بـاشــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس شعر من ای گل توهستی  که روز و شب به رویائیم نشستی ولی هنگام رفتن آخرین روز  جفا کردی دل من رو شکستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـــن بــــرای داشتنـــش جنگـــیدم .. ....... امـــــــا..: ... گـــویــا تقــــدیـر از مــن قـــدرتـش بیـشـتر بـــــــود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نرخ خوبی چنده  که تو برگای برنده تو به این راحتی سوختی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم می شود زندگی کرد قدم زد، چای خورد، فیلم دید، سفر رفت؛ ... فقط بی تو نمی شود به خواب رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری برات از یه عاشق بگم که حتی نمیدونی تو فکرته نگفته جوابت را میدونه دل واسه اینه که اینقدر ساکته...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم به عقربه هـای سـاعت اسـت... ثـانیه شمار سـاعت هر لـحظه نبـودنت را فریـاد میـزند ،، گـذر زمـان نبودنت را گـوش زد میکند،، تلـخ تحـمل لحظـاتی کـه بـه عـطر تنـت اغــشته نیس...برگــرد......!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداروشکر بعد اينهمه زندگى ماهم يه چيزى شديم ...  . . فراموش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم که خیلی دوسش دارم اما با یکی دیگست .... ولی به روش نمیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به شکیب همیشه بی هوش باران تنها،آن خانه به دوش نادر و مکر زیور سیاه پوش به خال بیتا،زخم کیانوش مگربمیرم کنمت فراموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعي وفادارن...اوناوقت ندارن دنبال زناي ديگه بگردن چون مشغول پيداكردن راه هاي جديدي براي دوست داشتن شريك زندگيشونن.....!!!!!!؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که می دانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و زندگی قول و قراری نیست، من که می دانم عجل ناخواسته می آید و فراری نیست... پس چرا یادت نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست یادت باشه خودت و دلت ازهمه چیزقشنگ تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یاد آور سوره ی "توبه" ای برای من بی بسم الله آمدی و به توبه کردنم انداختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به گفتن جمله "دوست دارم"به عشقت نیست عاشق بودن به وفادار بودن به عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که دوس دخترش زد تو گوشش اما چیزی نگفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــر عـاشـقانـه هـای دنـیـاسـت ... کـه مــن زل زده بـاشـم بـه چـشـمـای تـو و بـه خـواب رفـتـه بـاشــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس شعر من ای گل توهستی  که روز و شب به رویائیم نشستی ولی هنگام رفتن آخرین روز  جفا کردی دل من رو شکستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـــن بــــرای داشتنـــش جنگـــیدم .. ....... امـــــــا..: ... گـــویــا تقــــدیـر از مــن قـــدرتـش بیـشـتر بـــــــود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نرخ خوبی چنده  که تو برگای برنده تو به این راحتی سوختی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم می شود زندگی کرد قدم زد، چای خورد، فیلم دید، سفر رفت؛ ... فقط بی تو نمی شود به خواب رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری برات از یه عاشق بگم که حتی نمیدونی تو فکرته نگفته جوابت را میدونه دل واسه اینه که اینقدر ساکته...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم به عقربه هـای سـاعت اسـت... ثـانیه شمار سـاعت هر لـحظه نبـودنت را فریـاد میـزند ،، گـذر زمـان نبودنت را گـوش زد میکند،، تلـخ تحـمل لحظـاتی کـه بـه عـطر تنـت اغــشته نیس...برگــرد......!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداروشکر بعد اينهمه زندگى ماهم يه چيزى شديم ...  . . فراموش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم که خیلی دوسش دارم اما با یکی دیگست .... ولی به روش نمیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به شکیب همیشه بی هوش باران تنها،آن خانه به دوش نادر و مکر زیور سیاه پوش به خال بیتا،زخم کیانوش مگربمیرم کنمت فراموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعي وفادارن...اوناوقت ندارن دنبال زناي ديگه بگردن چون مشغول پيداكردن راه هاي جديدي براي دوست داشتن شريك زندگيشونن.....!!!!!!؟؟؟