بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه ای جاری شده یک شقایق در میان دشت خار باور امکان با یک گل بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... آن قدر که  حتی فرصت نمی کنم به تو ابرا زکنم.. کاش میشد... گاهی  اینقدر دوستت نداشت...!! امیدصباغ نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درافق نگاهت ‏ امواج موهایت لطافت صدایت غرق غرقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین ببعد فقط به اونی توجه میکنم که واسه داشتنم تلاش کنه..<~ باتمام خورده شکسته های دلم ~~>این فردشایسته دوس داشتنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. شمارش را نپرسی بهتر است ذهن کم میاورد, گنجایش اعداد را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هرچند وقت یبار داد بزنه : خانووووووووووووم.وقته قهرته...!! قهر کن میخوام نازتو بکشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هايم به درد جرز ديوار هم نمي خورند ديگر.... وقتي تو نيستي........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاااااای پسر خاطراتم یاده تو تنها دلیله نفس کشیدن من است.. هرشب بامرور عهدهایت میخابم  عزیزترینم ~~>همیشه خوش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت.. همچون دوش آب سرد است عجیب نفس هایم را بند می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد بزرگه تنهایی این مرد که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد.......من عاشقت هستم اینو نمیفهمی یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را هیچ پایانی نیست وقتی یار تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا با لبخند خوشگل مردونه اش دلتو بلرزونه . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کسی پیدا شده بود که دلم با امدنش بلرزد :) دلم تورا انتخاب کرد اما حیف تو قبلا انتخاب خودرا کرده بودی.. چقدر زود دیرمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقل آب عشق به یک جو نمیرود... بیچاره من که ساخته از آب و آتشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اغوش میخواهم  از تمام این هستی... هستی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا حس خوب "دوس داشته شدن" رو به آدم بده حس خوبیه که کسی آدمو دوس داشته باشه ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دشت گلکاری شده در کویری چشمه ای جاری شده یک شقایق در میان دشت خار باور امکان با یک گل بهار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... آن قدر که  حتی فرصت نمی کنم به تو ابرا زکنم.. کاش میشد... گاهی  اینقدر دوستت نداشت...!! امیدصباغ نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درافق نگاهت ‏ امواج موهایت لطافت صدایت غرق غرقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین ببعد فقط به اونی توجه میکنم که واسه داشتنم تلاش کنه..<~ باتمام خورده شکسته های دلم ~~>این فردشایسته دوس داشتنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.. شمارش را نپرسی بهتر است ذهن کم میاورد, گنجایش اعداد را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس هرچند وقت یبار داد بزنه : خانووووووووووووم.وقته قهرته...!! قهر کن میخوام نازتو بکشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هايم به درد جرز ديوار هم نمي خورند ديگر.... وقتي تو نيستي........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاااااای پسر خاطراتم یاده تو تنها دلیله نفس کشیدن من است.. هرشب بامرور عهدهایت میخابم  عزیزترینم ~~>همیشه خوش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت.. همچون دوش آب سرد است عجیب نفس هایم را بند می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد بزرگه تنهایی این مرد که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد.......من عاشقت هستم اینو نمیفهمی یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را هیچ پایانی نیست وقتی یار تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا با لبخند خوشگل مردونه اش دلتو بلرزونه . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کسی پیدا شده بود که دلم با امدنش بلرزد :) دلم تورا انتخاب کرد اما حیف تو قبلا انتخاب خودرا کرده بودی.. چقدر زود دیرمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقل آب عشق به یک جو نمیرود... بیچاره من که ساخته از آب و آتشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اغوش میخواهم  از تمام این هستی... هستی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا حس خوب "دوس داشته شدن" رو به آدم بده حس خوبیه که کسی آدمو دوس داشته باشه ....