بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ: ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی شب موقع خواب تا چشماتو میبندی صورتشو با تمام جزئیات ببینی و بعد آروم لبخند بزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم نیستم اما غرورمو قربانی کسی کردم که...ارزش گوسفند هم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش مــی شـد " فــقــط " تــو را داشـتــه بـاشــم .... خــدا هـی بـپــرسـد : خــب ، دیـگــر چــه ؟؟! مــن بـگــویــم : هـیــچ ، هـمـیــن کـافـیـســـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست داشتم تو اما… بگذار حفظ شود آبروی دل در سه نقطه ها…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم که را دیدم که از خود میرود هوشم عجل آهسته میگوید "مبارک باد" در گوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن کار من نیست... کار دل است... دلم جایی میان نفسهایت گیر کرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را به امید دیدن تو می بندم ،  " در ماورای خیال . . . "  جایی که هیچ کس ، هیچ کس نتواند تو را از من بگیرد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه به ناگهان بیاید،چه به آهستگی فرقی نمی کند تو را به تمامی در بر خواهد گرفت مثل خیس شدن: چه در باران باشد،چه در مه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدردهای کوچک است که آدم هامی نالند.. ضربه اگرسهمگین باشد... درداگربزرگ باشد... آدم خودش لال می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین باش تاآسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تکراری نمیشود... هر وقت بیاید دوست داشتنی است... تو برایم "بارانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد وقتی  از این دنیا برم  اعضای بدنم اهدا بشه مخصوصا قلبم اخه میخوام عشقم زنده بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـــها... یک آغوش میخواهم از تمام این هستی هستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چشمانت با من چه میکند فقط وقتی نگاهم میکنی . . .  چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی "دوستت دارم" هایی که از زبان عشقم میشنوم رافقط من میتوانم درک کنم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ: ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی شب موقع خواب تا چشماتو میبندی صورتشو با تمام جزئیات ببینی و بعد آروم لبخند بزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم نیستم اما غرورمو قربانی کسی کردم که...ارزش گوسفند هم نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش مــی شـد " فــقــط " تــو را داشـتــه بـاشــم .... خــدا هـی بـپــرسـد : خــب ، دیـگــر چــه ؟؟! مــن بـگــویــم : هـیــچ ، هـمـیــن کـافـیـســـت !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست داشتم تو اما… بگذار حفظ شود آبروی دل در سه نقطه ها…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم که را دیدم که از خود میرود هوشم عجل آهسته میگوید "مبارک باد" در گوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن کار من نیست... کار دل است... دلم جایی میان نفسهایت گیر کرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را به امید دیدن تو می بندم ،  " در ماورای خیال . . . "  جایی که هیچ کس ، هیچ کس نتواند تو را از من بگیرد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه به ناگهان بیاید،چه به آهستگی فرقی نمی کند تو را به تمامی در بر خواهد گرفت مثل خیس شدن: چه در باران باشد،چه در مه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدردهای کوچک است که آدم هامی نالند.. ضربه اگرسهمگین باشد... درداگربزرگ باشد... آدم خودش لال می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین باش تاآسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تکراری نمیشود... هر وقت بیاید دوست داشتنی است... تو برایم "بارانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد وقتی  از این دنیا برم  اعضای بدنم اهدا بشه مخصوصا قلبم اخه میخوام عشقم زنده بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـــها... یک آغوش میخواهم از تمام این هستی هستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چشمانت با من چه میکند فقط وقتی نگاهم میکنی . . .  چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی "دوستت دارم" هایی که از زبان عشقم میشنوم رافقط من میتوانم درک کنم....