بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم...تنها میخواستم دستت را بگیرم...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــاشــقـــانــــه تــریـــن حـــرفـــــــ مـــــرد ایـــنــــه.... هـــر وقـــت تـــو آغـــوش مــیــگیـــرتــت زیـــر لــب آروم میــــگه خـــــدایا شــــکرتــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت عشق را به جنون میکشد... عاشقانه صداقت کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار پر از درد کسی هست برایم... که به خاک میسپارد دردهایم را و به دوش میکشد غصه هایم را همین که کنارم باشد بس است برای فراموش کردن دردها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام کلاس هــا تنهـــا لحظـــه هایی کــه بــه تــو فکـــر میکنـــم یـــادم مــانده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو؛؛؛ چون سپهر نیلگون دارد سر افسونگری؛؛؛ از غم رویت بسان شاخه نیلوفرم؛؛؛ ای ترا چشمی به رنگ شعله نیلوفری؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا عشقو دوس دارن با اون قراری میگذارن اما نمیتونن به اون  وفاداری نشون بدن هرکی یه روز عاشق میشه این درد سختو میکشه اما نمیدونم چرا هیشکی از عشق سیر نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـه مـن چـشـم بـه راهـت مـارال … چـشـم مـشـتـاق بـه دیـدار نـگـاهـت مـارال … روز و شـب هـمـچـو گـدایـان بـر در خـانـه ی تـو … عـشـق بـر در مـیـزنـد بـا مـن گـدایـت مـارال … ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وانشه چشمام // تو خوابم که پا مى ذارى// حتى خوابت هم قشنگه,چه برسه به بيدارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذت هایی که دیگه نیست.... بهش زنگ میزدم اینقد حرف میزدیم تا صدای بوق تموم شدم شارژم بیاد... شارژم که تموم میشد خودش زنگ میزد و میگفت فدای سرت!! و دوباره تا اومدن بوق تموم شدم شارژش حرف میزدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال قرمز سر نکن من را هوایی تر نکن  گاوها با رنگ قرمز  زود وحشی میشوند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر بارانم بی چتر... چشمانو بینی سرخم لو می دهند... مرا که باریده ام همراه ابرها... اما تابلوی قشنگی شده است...! "من ، جاده و باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خــــــــــــدا.. .... یــه روزی شــــونـه هـــــاش .. . فقـــط جــــــــای ِ ســـــــرِ مـــــــن بـــــــــــــود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا پلک هایم را به هم بزنم تو می آیی... با انر و آیینه در دستهایت!! به قول فروغ:" من خـــواب دیده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جنس اسفندم تو از جنس آبان... اگر کنارم بمانی..زمستان و پاييز را باهم در می آمیزم... و می بینی روز تولدت را که باران می بارد درحالیکه باهم آدم برفی ساخته ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ادم ازخندیدن میمرد انوقت انگیزه ای واسه خندیدن داشتم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم...تنها میخواستم دستت را بگیرم...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــاشــقـــانــــه تــریـــن حـــرفـــــــ مـــــرد ایـــنــــه.... هـــر وقـــت تـــو آغـــوش مــیــگیـــرتــت زیـــر لــب آروم میــــگه خـــــدایا شــــکرتــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت عشق را به جنون میکشد... عاشقانه صداقت کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار پر از درد کسی هست برایم... که به خاک میسپارد دردهایم را و به دوش میکشد غصه هایم را همین که کنارم باشد بس است برای فراموش کردن دردها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام کلاس هــا تنهـــا لحظـــه هایی کــه بــه تــو فکـــر میکنـــم یـــادم مــانده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو؛؛؛ چون سپهر نیلگون دارد سر افسونگری؛؛؛ از غم رویت بسان شاخه نیلوفرم؛؛؛ ای ترا چشمی به رنگ شعله نیلوفری؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا عشقو دوس دارن با اون قراری میگذارن اما نمیتونن به اون  وفاداری نشون بدن هرکی یه روز عاشق میشه این درد سختو میکشه اما نمیدونم چرا هیشکی از عشق سیر نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـه مـن چـشـم بـه راهـت مـارال … چـشـم مـشـتـاق بـه دیـدار نـگـاهـت مـارال … روز و شـب هـمـچـو گـدایـان بـر در خـانـه ی تـو … عـشـق بـر در مـیـزنـد بـا مـن گـدایـت مـارال … ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وانشه چشمام // تو خوابم که پا مى ذارى// حتى خوابت هم قشنگه,چه برسه به بيدارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذت هایی که دیگه نیست.... بهش زنگ میزدم اینقد حرف میزدیم تا صدای بوق تموم شدم شارژم بیاد... شارژم که تموم میشد خودش زنگ میزد و میگفت فدای سرت!! و دوباره تا اومدن بوق تموم شدم شارژش حرف میزدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال قرمز سر نکن من را هوایی تر نکن  گاوها با رنگ قرمز  زود وحشی میشوند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر بارانم بی چتر... چشمانو بینی سرخم لو می دهند... مرا که باریده ام همراه ابرها... اما تابلوی قشنگی شده است...! "من ، جاده و باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خــــــــــــدا.. .... یــه روزی شــــونـه هـــــاش .. . فقـــط جــــــــای ِ ســـــــرِ مـــــــن بـــــــــــــود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا پلک هایم را به هم بزنم تو می آیی... با انر و آیینه در دستهایت!! به قول فروغ:" من خـــواب دیده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جنس اسفندم تو از جنس آبان... اگر کنارم بمانی..زمستان و پاييز را باهم در می آمیزم... و می بینی روز تولدت را که باران می بارد درحالیکه باهم آدم برفی ساخته ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ادم ازخندیدن میمرد انوقت انگیزه ای واسه خندیدن داشتم.....