بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسد برایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش؛به اعتبارهیچ شانه ای اشک نریز.. به اعتبارهراشکی شانه نباش... آدمی به خودی خودنمی افتداگربیفتدازهمان سمتی می افتدکه تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است " خوب بمان " از آن خوب هایی که من عاشقش بودم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکرد  گفتم چرا گریه میکنی  گفت این همه غر غرت کردم بهونه گرفتم  خم به ابرو نیاوردی  چرا گفتم عاشقتم دیوونتم اینا بازم کمه واسه لذت داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما به علت حمل مرام و داشتن صفا به حبس ابد در قلب من محکومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که یه وقتی تنهاکسم بود تنهاپناه دل بیکسم رارمبود تنهام گذاشت ورفت ازکنارم ازدرد دوریش من بیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو ابري بر بياباني  مي شنيدم نيمه شب در خواب  هايهاي گريه هايش را  در صدايم گوش ميكردم  درد سيال صدايش را  شرمگين مي خواندمش بر خويش  از چه رو بيهوده گرياني  در ميان گريه مي ناليد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هستن که وقتی گرفتارشون میشی دیگه از آزادی بدت میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که فرهاد"فقیر" بودم شیرین کسی دیگر شد.. حال که مجنون "غنی" شده ام میخواهد لیلی شود! رنگین کمان را از رو برد این آدم چند رنگ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا پنهان کنم ؟ راز آن است که کس نداند اما خدا مي‌داند. و تو هنوز نمي‌داني که من چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان ..!  اما .. هوا  پر از بوی اردیبهشت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام  نه از خودم از کسی که مرا غرق خودش کرد  اما نجاتم نداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد باس روزی یــه ســـاعــت کــنــار خــانــمــش بــشـیـنه, بــگـه خــانــومـم! مــن آمـــاده ام! هــرچــی دلــت مـیـخــواد غـُــر بــزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدیم منو سازم چی بسازم توی این دلتنگیام عاشق نبودی تو بسازی چقدر گفتم یکم کوتاه بیا تا با من بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔـــــــــــــــﺎﻫﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ..... ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﮔﻪ ﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خسته شدم از بس از"تو"نوشتم... میخواهم از "خودم"بنویسم... "من"هنوز هم دوستت دارم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسد برایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش؛به اعتبارهیچ شانه ای اشک نریز.. به اعتبارهراشکی شانه نباش... آدمی به خودی خودنمی افتداگربیفتدازهمان سمتی می افتدکه تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است " خوب بمان " از آن خوب هایی که من عاشقش بودم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکرد  گفتم چرا گریه میکنی  گفت این همه غر غرت کردم بهونه گرفتم  خم به ابرو نیاوردی  چرا گفتم عاشقتم دیوونتم اینا بازم کمه واسه لذت داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما به علت حمل مرام و داشتن صفا به حبس ابد در قلب من محکومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که یه وقتی تنهاکسم بود تنهاپناه دل بیکسم رارمبود تنهام گذاشت ورفت ازکنارم ازدرد دوریش من بیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو ابري بر بياباني  مي شنيدم نيمه شب در خواب  هايهاي گريه هايش را  در صدايم گوش ميكردم  درد سيال صدايش را  شرمگين مي خواندمش بر خويش  از چه رو بيهوده گرياني  در ميان گريه مي ناليد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هستن که وقتی گرفتارشون میشی دیگه از آزادی بدت میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که فرهاد"فقیر" بودم شیرین کسی دیگر شد.. حال که مجنون "غنی" شده ام میخواهد لیلی شود! رنگین کمان را از رو برد این آدم چند رنگ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا پنهان کنم ؟ راز آن است که کس نداند اما خدا مي‌داند. و تو هنوز نمي‌داني که من چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان ..!  اما .. هوا  پر از بوی اردیبهشت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام  نه از خودم از کسی که مرا غرق خودش کرد  اما نجاتم نداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد باس روزی یــه ســـاعــت کــنــار خــانــمــش بــشـیـنه, بــگـه خــانــومـم! مــن آمـــاده ام! هــرچــی دلــت مـیـخــواد غـُــر بــزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدیم منو سازم چی بسازم توی این دلتنگیام عاشق نبودی تو بسازی چقدر گفتم یکم کوتاه بیا تا با من بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔـــــــــــــــﺎﻫﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ..... ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﮔﻪ ﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خسته شدم از بس از"تو"نوشتم... میخواهم از "خودم"بنویسم... "من"هنوز هم دوستت دارم!