بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است!!! فاصله را می گویم!! به خیالش تو را از من دور کرده... نمیداند... توجایت امن است اینجا میان دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــرافـــــــــ تلخـــــیستــــــــ.. امـــــا.. زلــــالـــی چشــمـــانـــش یــکــــــ ســـوءتفـــاهــم بــود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ ۲ ♥ تا صدا هست که خیلی دوستشون دارم :) ۱ صدای تو ♥ وقتی که هستی  ۲ صدای اس ام اس تو ♥ وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کــه تو بهش میــگی عشــقــم، یـادش بخیـر مـا بهش چیـزی نمیگفتیم .. ســوت میزدیـم خودش میومــد ..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرکنم به من اعتیادپیداکرده بود...! شایدبخاطرهمین ترکم کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید آنقدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر می‌‌شود دوست داشتنت را پنهان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـــی ای کـه صـب بـیـدا شـی اونـی کـه مـی خـوای زیــر ِ پـتـوت نـبـاشـه کــه هـی صـداش کـنـی پـاشـو مـن گـرسـنـمـه.. کـه زنـدگـــــی نـــیـــس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیونه ام می کند! فکر اینکه زنده زنده نیمی از من جدا کنند...! تا زنده ام بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بیخبرم حالش چطوره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که غصه هایم را سر وقت میخورم... پس چرا تنهاییم خوب نمی شود!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــی تو… نمــیدونم اسـمِتو چی بِذارم… مُـخاطَب خـاص! تَـمام زِِنــدِگی! دَلیل نفـس کـشیدن! هَـمه ی وُجـود…یا تَـنها عِـشقم… …به هَـر اسمـی که باشـی بـِـدون… …آرام… …برایـَـت جــان میدهَـــــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی نیست اطرافمان پراز ادم باشد...همان چند نفری که اطرافمان هستن ادم باشن کافیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگه شهاب حسینى:داشتم به صدات گوش میدادم؛حواسم به حرفات نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شما هستم ...? شمـــایـــے ڪـه کســــے دوستتـان دارد، بــــله !!! بـــا شـــما هستـــم!  هیچـــے... فقط خــــوش بـــحالتـــان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اروم به گوشید نگاه کن . . . خواستم بگم فدای همین نگاتم @@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شديم من و سازم چى بسازم تو اين دلتنگيا عاشق نبودى تا بسازى چقد گفتم يه كم كوتاه بيا داريم ميخونيم به عشق تو من و سازم شديم درگير تو هى به خودم ميگم تو دنبالش برو ميشه بهم بگى كجاس مسير تو .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است!!! فاصله را می گویم!! به خیالش تو را از من دور کرده... نمیداند... توجایت امن است اینجا میان دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــرافـــــــــ تلخـــــیستــــــــ.. امـــــا.. زلــــالـــی چشــمـــانـــش یــکــــــ ســـوءتفـــاهــم بــود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ ۲ ♥ تا صدا هست که خیلی دوستشون دارم :) ۱ صدای تو ♥ وقتی که هستی  ۲ صدای اس ام اس تو ♥ وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کــه تو بهش میــگی عشــقــم، یـادش بخیـر مـا بهش چیـزی نمیگفتیم .. ســوت میزدیـم خودش میومــد ..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرکنم به من اعتیادپیداکرده بود...! شایدبخاطرهمین ترکم کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید آنقدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر می‌‌شود دوست داشتنت را پنهان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـــی ای کـه صـب بـیـدا شـی اونـی کـه مـی خـوای زیــر ِ پـتـوت نـبـاشـه کــه هـی صـداش کـنـی پـاشـو مـن گـرسـنـمـه.. کـه زنـدگـــــی نـــیـــس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیونه ام می کند! فکر اینکه زنده زنده نیمی از من جدا کنند...! تا زنده ام بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بیخبرم حالش چطوره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که غصه هایم را سر وقت میخورم... پس چرا تنهاییم خوب نمی شود!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــی تو… نمــیدونم اسـمِتو چی بِذارم… مُـخاطَب خـاص! تَـمام زِِنــدِگی! دَلیل نفـس کـشیدن! هَـمه ی وُجـود…یا تَـنها عِـشقم… …به هَـر اسمـی که باشـی بـِـدون… …آرام… …برایـَـت جــان میدهَـــــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی نیست اطرافمان پراز ادم باشد...همان چند نفری که اطرافمان هستن ادم باشن کافیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگه شهاب حسینى:داشتم به صدات گوش میدادم؛حواسم به حرفات نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شما هستم ...? شمـــایـــے ڪـه کســــے دوستتـان دارد، بــــله !!! بـــا شـــما هستـــم!  هیچـــے... فقط خــــوش بـــحالتـــان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اروم به گوشید نگاه کن . . . خواستم بگم فدای همین نگاتم @@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شديم من و سازم چى بسازم تو اين دلتنگيا عاشق نبودى تا بسازى چقد گفتم يه كم كوتاه بيا داريم ميخونيم به عشق تو من و سازم شديم درگير تو هى به خودم ميگم تو دنبالش برو ميشه بهم بگى كجاس مسير تو .