بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. ایـــن کــه از تـــــو فــاصلـه میگـــیرم .. از غــــرور نیســتــــــ... ......میتــــــرســم , ... شــــــــانــه هـایـتــــ طــاقــتــــِ دل تنگــیــهایــم را نـــداشـتــه بـاشـد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تـــــ♥ـــو هوایم را داری هوا هم خوب میشود ... اصلا هوا هم به هوای تـــــ♥ـــو خوب میشود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـــــــن که رختمـــــــــــان زیــر یک آفتـــاب خشک میشـــــــــــود کافیســــــــــــــــــــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هفتاد ملیون نفر ادم برای تو... همین یک نفر برای من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو خلوتم با خدا گفتم: خداجون تو که میدونی چقد دوسش دارم ...؟! پس چرا این فاصله بینمون رو برنمیداری تا بهش برسم؟ خدا گفت: عزیزم تا دوری نکشی...نزدیکی مزه نمیده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایت را که برامیممیفرستی ، ابتدا ذوق می کنم ! سپس دلم میگیرد که چه کسی آنها را برایت فرستاده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به فضا سفینه نمیخواد...!!! توبگو دوستم داری فضا بامن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگربخواهی... همچون آخرین چراغ خیابان اماروشن! ععبرای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــوشـبـخـت تـریـن مـردای دنـیـا  شـبـای سـرد ِ زمـسـتـون مـیـشـنـون ایـن جـمـلـه رو .......ســـــردمـه..بـغـلـم کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگریزند لحظه ها را می گویم پروانه ها را مخواه که آنان را بگیری مخواه که آنان را نگه داری که هر چه که هست جاودانه نیست اگر نمی رفتی نمی دانستم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک عاشقانه ی ساده میخواهد.. من و او.. ودیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نیمکت کهنه باغ خاطرات دورش را در اولین بارش زمستانی از ذهن پاک کرده است خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذتهایی که نیست خودتی که باید باشی و نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود*هنوزم هست*یکی رو دوست داشتم*هنوزم دوسش دارم*آهای یکی خیلی تکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن قصـــه بــــا تـو بـــودن را  تـــا ابـــد اینگــــونهـ آغـــاز میکنــــــــم : یـــــکی بـــــود ... هنــــــوزم هســتــ ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم قبول دارم کهنه شده ام آنقدر کهنه ، که می شود روی گرد و خاک تنم یادگاری نوشت بنویس و برو . . . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. ایـــن کــه از تـــــو فــاصلـه میگـــیرم .. از غــــرور نیســتــــــ... ......میتــــــرســم , ... شــــــــانــه هـایـتــــ طــاقــتــــِ دل تنگــیــهایــم را نـــداشـتــه بـاشـد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تـــــ♥ـــو هوایم را داری هوا هم خوب میشود ... اصلا هوا هم به هوای تـــــ♥ـــو خوب میشود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیـــــــن که رختمـــــــــــان زیــر یک آفتـــاب خشک میشـــــــــــود کافیســــــــــــــــــــــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هفتاد ملیون نفر ادم برای تو... همین یک نفر برای من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب تو خلوتم با خدا گفتم: خداجون تو که میدونی چقد دوسش دارم ...؟! پس چرا این فاصله بینمون رو برنمیداری تا بهش برسم؟ خدا گفت: عزیزم تا دوری نکشی...نزدیکی مزه نمیده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایت را که برامیممیفرستی ، ابتدا ذوق می کنم ! سپس دلم میگیرد که چه کسی آنها را برایت فرستاده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر به فضا سفینه نمیخواد...!!! توبگو دوستم داری فضا بامن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگربخواهی... همچون آخرین چراغ خیابان اماروشن! ععبرای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــوشـبـخـت تـریـن مـردای دنـیـا  شـبـای سـرد ِ زمـسـتـون مـیـشـنـون ایـن جـمـلـه رو .......ســـــردمـه..بـغـلـم کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگریزند لحظه ها را می گویم پروانه ها را مخواه که آنان را بگیری مخواه که آنان را نگه داری که هر چه که هست جاودانه نیست اگر نمی رفتی نمی دانستم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک عاشقانه ی ساده میخواهد.. من و او.. ودیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نیمکت کهنه باغ خاطرات دورش را در اولین بارش زمستانی از ذهن پاک کرده است خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذتهایی که نیست خودتی که باید باشی و نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود*هنوزم هست*یکی رو دوست داشتم*هنوزم دوسش دارم*آهای یکی خیلی تکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن قصـــه بــــا تـو بـــودن را  تـــا ابـــد اینگــــونهـ آغـــاز میکنــــــــم : یـــــکی بـــــود ... هنــــــوزم هســتــ ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم قبول دارم کهنه شده ام آنقدر کهنه ، که می شود روی گرد و خاک تنم یادگاری نوشت بنویس و برو . . .