بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــــــــــــــــق تنها سهم مرغ عشق نیست می‏توان عاشــــــــــــــــــق شد و گنجشک زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صداشو واسه اولین بار توی روز میشنوی انقده کیف میکنی و خوشحالت میکنه که انگار یه هدیه خوب یا کلی پول تو بانکت بردی این همون هس عاشقانه و دوس داشتنه یه بار دقت کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تایادی هست من بیادتم،مگرآن روزکه نه منی نه یادی نه خیالی باشد... وقتی جای چیزی امن است کمترسراغش رامیگیری،مثل یادتودردل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم  اگه گفتی عشق یعنی چی؟؟؟ ... ... ... ... عشق که معنی نداره  عشق رو باید تجربه کرد  تا فهمید <3

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دائم در کوچه هی ذهنم قدم میزنی... عزیز بودن یعنی همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگردوزمان راغافلگیرکن من باتک تک ثانیه ها شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه عشق مي كارد، اشك درو مي كند./پلين/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم به بــــــــهـــــانه همیشگــی  *گریــــست* بگذار بگریــــــد تـــــــابداند هرانچه خــــــــــواســــــت همیشه نیســـــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید تا آم باشیم،،، قصـــــــه ما به سر رسید ولــــــــــی.............خـدا به خواستش نرسید :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــر نبـــــاشــــم در ركــابــت جـان دهـــم بــر ســــر راهـــت امـــانـــت ، جــــان خــــود را مي گـــذارم مـــي روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که امشب ، شب توست… سرخی صورت گل ، از تب توست… آنچه تا عشق مرا بالا برد… بوسه گاهیست که نامش لب توست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیـو دسـت مـیـکـشـم… مـوجـی زیـبـاتـر از مـوهـای تـو نـخـواهـم یـافـت..!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگم خرابتم قول میدی تعمیرم کنی!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتـــی بفــهمــی بــرای عشــقتـــ کـم هســتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلگاه عشقم را در چشمان تو يافتم ومعناي خوب بودن را در نگاه زيبايت ، خوش آن روزي كه با هم يار بوديم چو بلبل ساكن گلزار بوديم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــــــــــــــــــق تنها سهم مرغ عشق نیست می‏توان عاشــــــــــــــــــق شد و گنجشک زیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صداشو واسه اولین بار توی روز میشنوی انقده کیف میکنی و خوشحالت میکنه که انگار یه هدیه خوب یا کلی پول تو بانکت بردی این همون هس عاشقانه و دوس داشتنه یه بار دقت کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تایادی هست من بیادتم،مگرآن روزکه نه منی نه یادی نه خیالی باشد... وقتی جای چیزی امن است کمترسراغش رامیگیری،مثل یادتودردل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم  اگه گفتی عشق یعنی چی؟؟؟ ... ... ... ... عشق که معنی نداره  عشق رو باید تجربه کرد  تا فهمید <3

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دائم در کوچه هی ذهنم قدم میزنی... عزیز بودن یعنی همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگردوزمان راغافلگیرکن من باتک تک ثانیه ها شرط بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه عشق مي كارد، اشك درو مي كند./پلين/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم به بــــــــهـــــانه همیشگــی  *گریــــست* بگذار بگریــــــد تـــــــابداند هرانچه خــــــــــواســــــت همیشه نیســـــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید تا آم باشیم،،، قصـــــــه ما به سر رسید ولــــــــــی.............خـدا به خواستش نرسید :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــر نبـــــاشــــم در ركــابــت جـان دهـــم بــر ســــر راهـــت امـــانـــت ، جــــان خــــود را مي گـــذارم مـــي روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که امشب ، شب توست… سرخی صورت گل ، از تب توست… آنچه تا عشق مرا بالا برد… بوسه گاهیست که نامش لب توست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیـو دسـت مـیـکـشـم… مـوجـی زیـبـاتـر از مـوهـای تـو نـخـواهـم یـافـت..!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگم خرابتم قول میدی تعمیرم کنی!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتـــی بفــهمــی بــرای عشــقتـــ کـم هســتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلگاه عشقم را در چشمان تو يافتم ومعناي خوب بودن را در نگاه زيبايت ، خوش آن روزي كه با هم يار بوديم چو بلبل ساكن گلزار بوديم