بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬ نمی آیی . . . نمی آیی . . . تسبیح هم تسبیح های قدیم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که باشی.... تمام موهایت را به باد میدهی.... شاید عطر زنانه ات مشامش را بیدار کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با یه حرصی میگم: تو عزیز دل منی ینی جونم به جونت بستس ینی نباشی خندم گریه ست و روزم شبه ینی تا وقتی این نبض و ضربان این قلب میزنه پا یه پاتم... ینی تا همیشه عاشقتم دیوونه ی من ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كـل دنـیا را هـم كـه داشـته بـاشی... بـاز هـم دلـت مـی خـواهد... بـعضی وقـتها... فـقط بـعضی وقـتها... بـرای یـك لحـظه هـم كـه شـده... هـمه ی دنـیای یـك نـفر بـاشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت میگه هوا سرده مراقب باش سرما نخوری یا اگه پشت فرمونی میگه قطع کن و از این مدل حرفا.. در جوابش بگو منم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ممکنه ازدواج کنم.. -خوشبحالت ..برو بزار زندگیموبکنم.. +ازدوسداشتنت قلبم دردمیگیره -لطفا مزاحم نشو بای +دختر تودلش:بــــای آقام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهنریت حس اینه که... عشقت تو چشمات نگاه کنه بگه: چشماتو ببند وقتی بستی...لباشو آروم بذاره رو چشمات و بگه: این چشمات دنیای منه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــق شـــدن چیـز سـاده ای سـت... آنقـدر کــه همــه ی انسـان ها تــوان تــجربه کـردنِ آن را دارنـــد... 'مهــم' عاشــق مانــدن اســت... بـی انـتها  بـی مـنت تـا ابـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم مثل روشنایی ماه توی شب های آرام همون قدر ناب  همون قدر دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهــا قــدم کــه مــی زنـم مــنـحـرف مــی شــوم به ســمـت چــپ  درقـــلـب مـــن چــیــزی ســنـگـیـنی مــی کــنـد مـــدام! جــــای تــــو خـــوب اســت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستات تو برام کافیه نگو این یه رویاست یه خیال  من از فکر تو خیلی وقته بیرونم من تا ابد منتظر یه نگاهت میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میشینی روبروی من لبان غنچه شده ات دیوانه میکند.....  وقتی که در اغوشم مشغول حرف زدن میشوی و من محو لب و چشمت میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را باید گفت... بیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی.. نگفتن دوست داشتن هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـوزش چـشـم مـن از لــذت "زیـبـایی تـوسـت" خـیـره بـر تـو شـده ام،  پـلک زدن یـادم رفـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه چـیـزای خـوب فـک کـن  بـاشـه  الان داری بـه چـی فـک مـیـکـنـی؟!  بـه تـــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ❤️ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬ نمی آیی . . . نمی آیی . . . تسبیح هم تسبیح های قدیم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن که باشی.... تمام موهایت را به باد میدهی.... شاید عطر زنانه ات مشامش را بیدار کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با یه حرصی میگم: تو عزیز دل منی ینی جونم به جونت بستس ینی نباشی خندم گریه ست و روزم شبه ینی تا وقتی این نبض و ضربان این قلب میزنه پا یه پاتم... ینی تا همیشه عاشقتم دیوونه ی من ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كـل دنـیا را هـم كـه داشـته بـاشی... بـاز هـم دلـت مـی خـواهد... بـعضی وقـتها... فـقط بـعضی وقـتها... بـرای یـك لحـظه هـم كـه شـده... هـمه ی دنـیای یـك نـفر بـاشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بهت میگه هوا سرده مراقب باش سرما نخوری یا اگه پشت فرمونی میگه قطع کن و از این مدل حرفا.. در جوابش بگو منم دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ممکنه ازدواج کنم.. -خوشبحالت ..برو بزار زندگیموبکنم.. +ازدوسداشتنت قلبم دردمیگیره -لطفا مزاحم نشو بای +دختر تودلش:بــــای آقام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهنریت حس اینه که... عشقت تو چشمات نگاه کنه بگه: چشماتو ببند وقتی بستی...لباشو آروم بذاره رو چشمات و بگه: این چشمات دنیای منه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــق شـــدن چیـز سـاده ای سـت... آنقـدر کــه همــه ی انسـان ها تــوان تــجربه کـردنِ آن را دارنـــد... 'مهــم' عاشــق مانــدن اســت... بـی انـتها  بـی مـنت تـا ابـد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم مثل روشنایی ماه توی شب های آرام همون قدر ناب  همون قدر دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهــا قــدم کــه مــی زنـم مــنـحـرف مــی شــوم به ســمـت چــپ  درقـــلـب مـــن چــیــزی ســنـگـیـنی مــی کــنـد مـــدام! جــــای تــــو خـــوب اســت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستات تو برام کافیه نگو این یه رویاست یه خیال  من از فکر تو خیلی وقته بیرونم من تا ابد منتظر یه نگاهت میمونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میشینی روبروی من لبان غنچه شده ات دیوانه میکند.....  وقتی که در اغوشم مشغول حرف زدن میشوی و من محو لب و چشمت میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را باید گفت... بیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی.. نگفتن دوست داشتن هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـوزش چـشـم مـن از لــذت "زیـبـایی تـوسـت" خـیـره بـر تـو شـده ام،  پـلک زدن یـادم رفـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه چـیـزای خـوب فـک کـن  بـاشـه  الان داری بـه چـی فـک مـیـکـنـی؟!  بـه تـــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ❤️ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮﻱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ