بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هایی را که برایش خورده م،بالا آوردم!!! طعم بیهودگی می داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر میشود راه می افتم بدون چتر ؛ من بغض میکنم،آسمون گریه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است مثل لباس سال هاي دبستانم مثل سال هاي ماموريت هاي طولاني پدر كه نمي فهميدم وقتي مي گويند: يك نفر دور است... يعني چقدر دور است؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران، شبی آتش، شبی آیینه و سنگم شبی از زندگی سیرم، شبی با مرگ می جنگم تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم تو را با هر نفس می بویم، اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی همه چی هست ولی اونی که باید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم را بخاطر او زدم از بغلم رد شد و گفت: فقر چه کار هایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت تو با دیگران تو طرز نگاهتون نبود. چون دیگران هر کدوم یه جور من رو دیدند و رفتند، اما تو، . . . هیچوقت منو ندیدی و گذشتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هماني كه دلم لك زده لبخندش را / او كه كه هرگز نتوان يافت همانندش را منم ان شيخ سيه رو كه در اخر عمر / لاي موهاي تو گم كرده خداوندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت جالبیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان رافراموش نمی کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـزار بـارهـم کـه از ايـن شـانه بـه آن شـانه بغلـتي ، ايـن شـب صبـح نمـي شـود ، وقتـي دلتنـگ باشـي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که میدونیم دیگه دوستمون نداره ولی هنوز با تمام وجود دوستش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید انقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر میشود دوست داشتنت را پنهان کرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل می میرد تو نه گل باش نه آسمان زمین باش تا آسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرامیفهمی وهمین ساده ترین قصه ی یک انسان است وتو خود میدانی تا ابد دردل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر کی از تو میپرسه ،‌ لبام با خنده وا میشه... یه وقت جایی نگی رفتی ...که حرفامون دوتا میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب مى رسد و ستاره برمى گردد// ٱن رفته به يک اشاره بر مى گردد//  دل مٽل کبوتر حرم مى ماند// هرجا برود دوباره بر مى گردد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هایی را که برایش خورده م،بالا آوردم!!! طعم بیهودگی می داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر میشود راه می افتم بدون چتر ؛ من بغض میکنم،آسمون گریه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است مثل لباس سال هاي دبستانم مثل سال هاي ماموريت هاي طولاني پدر كه نمي فهميدم وقتي مي گويند: يك نفر دور است... يعني چقدر دور است؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران، شبی آتش، شبی آیینه و سنگم شبی از زندگی سیرم، شبی با مرگ می جنگم تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم تو را با هر نفس می بویم، اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی همه چی هست ولی اونی که باید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم را بخاطر او زدم از بغلم رد شد و گفت: فقر چه کار هایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت تو با دیگران تو طرز نگاهتون نبود. چون دیگران هر کدوم یه جور من رو دیدند و رفتند، اما تو، . . . هیچوقت منو ندیدی و گذشتی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هماني كه دلم لك زده لبخندش را / او كه كه هرگز نتوان يافت همانندش را منم ان شيخ سيه رو كه در اخر عمر / لاي موهاي تو گم كرده خداوندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت جالبیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان رافراموش نمی کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـزار بـارهـم کـه از ايـن شـانه بـه آن شـانه بغلـتي ، ايـن شـب صبـح نمـي شـود ، وقتـي دلتنـگ باشـي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که میدونیم دیگه دوستمون نداره ولی هنوز با تمام وجود دوستش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید انقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر میشود دوست داشتنت را پنهان کرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل می میرد تو نه گل باش نه آسمان زمین باش تا آسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرامیفهمی وهمین ساده ترین قصه ی یک انسان است وتو خود میدانی تا ابد دردل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر کی از تو میپرسه ،‌ لبام با خنده وا میشه... یه وقت جایی نگی رفتی ...که حرفامون دوتا میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب مى رسد و ستاره برمى گردد// ٱن رفته به يک اشاره بر مى گردد//  دل مٽل کبوتر حرم مى ماند// هرجا برود دوباره بر مى گردد...