بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــاد بگـــــیر ؛ وقـتیـ پشتـــ کسیــ حــرفــ میزنیــ وقــتیـــ دیدیشــ جلـوشــ خمــ و راستـــ نشیــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــن صــبـورم امــــا ... آه ، ایــــن بــغـض گــــران صـــــبـر چــه مــی دانـد چـیـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رد پــایـت مــانـده روی بــرف هــای کــوچـه مـــان کــاش نـــه بــــرفـی بــبـارد نـــه بــتـابـد آفــــتــاب ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی رفیقی که مث خط جاده میمونه تیکه تیکه میشه ولی تا آخر باهات میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که حاظره زیر بارون خیس بشه اما سوار ماشین هر پسری نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دل” اشتباهی ترین اتفاق دنیاست بسته میشود آنجا که نباید… کنده میشود ازجایی که نباید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــریه که میکـنی "زیبـــــــــاتــــــــــر" میشــــــــوی... امـــا تو بخنــد... من بــه همیـــن زیبــــــــا که "تـــــــر" نیست قنـــــــــاعت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداغنچه ی شادی بودم دست عشق امدوازشاخم چید شعله ی اه شدم صدافسوس  که لبم بازبران لـب نرسید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتام باید اسم یه سری از آدما رو هیچ وقت هیچ وقت از تو گوشیت پاک نکنی…… فقد واسه اینکه یه وقت اگه زنگ زد بشناسیش و گوشی رو ور نداری !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخَـــندهايت را بِــزن جانـــانه نِــگاهـش كن عاشــقانه هايـت را بــگو فقط آن لبــاسى كه من دوســت داشتــم را برايــش نپوش... اين هم جواب اعتمادِ ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو می شناسم ای شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی من هم مثل دوست داشتن های تو کوتاه بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو دریای مردونگی غرق میشه اما از پل نامردی عبور نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مردها حسي هست كه اسمشو ميزارن غيرت.... وبه همون حس در خانم ها ميگن حسادت.... اما.................... من به هردوتا شون ميگم عاشق تا عاشق نباشي نه غيرتي ميشي نه حسود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر شارم از بودن تو... دید دید ... دید دید (صدای زنگ ساعت) بیدار شو صبح شده... خواب دیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست منم اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست میدارد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــاد بگـــــیر ؛ وقـتیـ پشتـــ کسیــ حــرفــ میزنیــ وقــتیـــ دیدیشــ جلـوشــ خمــ و راستـــ نشیــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــن صــبـورم امــــا ... آه ، ایــــن بــغـض گــــران صـــــبـر چــه مــی دانـد چـیـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رد پــایـت مــانـده روی بــرف هــای کــوچـه مـــان کــاش نـــه بــــرفـی بــبـارد نـــه بــتـابـد آفــــتــاب ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی رفیقی که مث خط جاده میمونه تیکه تیکه میشه ولی تا آخر باهات میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که حاظره زیر بارون خیس بشه اما سوار ماشین هر پسری نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دل” اشتباهی ترین اتفاق دنیاست بسته میشود آنجا که نباید… کنده میشود ازجایی که نباید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــریه که میکـنی "زیبـــــــــاتــــــــــر" میشــــــــوی... امـــا تو بخنــد... من بــه همیـــن زیبــــــــا که "تـــــــر" نیست قنـــــــــاعت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداغنچه ی شادی بودم دست عشق امدوازشاخم چید شعله ی اه شدم صدافسوس  که لبم بازبران لـب نرسید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتام باید اسم یه سری از آدما رو هیچ وقت هیچ وقت از تو گوشیت پاک نکنی…… فقد واسه اینکه یه وقت اگه زنگ زد بشناسیش و گوشی رو ور نداری !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخَـــندهايت را بِــزن جانـــانه نِــگاهـش كن عاشــقانه هايـت را بــگو فقط آن لبــاسى كه من دوســت داشتــم را برايــش نپوش... اين هم جواب اعتمادِ ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو می شناسم ای شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی من هم مثل دوست داشتن های تو کوتاه بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو دریای مردونگی غرق میشه اما از پل نامردی عبور نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مردها حسي هست كه اسمشو ميزارن غيرت.... وبه همون حس در خانم ها ميگن حسادت.... اما.................... من به هردوتا شون ميگم عاشق تا عاشق نباشي نه غيرتي ميشي نه حسود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر شارم از بودن تو... دید دید ... دید دید (صدای زنگ ساعت) بیدار شو صبح شده... خواب دیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست منم اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست میدارد....