بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابه های دلم از تمام خانه های دنیا قشنگتر است چون یاد تو در آن ساکن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تفاوت وجود داره میانِ کسی که تو را میخواهد و کسی که تو را هم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، درِ این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنه ایی بر درِ این خانه ی تنها زد و رفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم بهترین هایی که هیچ کس برایم آرزو نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی چکیدن همچون شمع از گرمی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "بودنت" را تمرین کرده بودم...! قرار نبود " نبودت" را از من امتحان بگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های قلبم مشکوک قدم نزن ، اینجا جز خودت چیزی را پیدا نخواهی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم را دوست دارم... امیدوار به خدا... و همراهی که دوستش دارم عاشقانه تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستونه و برف وبارونهُ زمستونه و یه خیابونهُ زمستونه و غم قراوونهُ زمستونه و من یه دیوونهُ زمستونه و هق هق شونهُ یه شومینه و بغض این خونهُ زمستون وقلب داغونهُ زمستون واشک روو گونهُ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لحن خنده هات احساس غم نبود من عاشقت شدم دست خودم نبود این خونه روشنه اما چراغی نیست دنیام عوض شده این اتفاقی نیست احساس من به تو مابین حرفام نیست هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی من شکلاتم رو توی کیفم میزارم و تو هر روز اونو بر میداری ولی من بازم روز بعد شکلاتمو همونجا میزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اهنگا هم هستن وقتی گوش میدی :ناخدا گاه یاد مخاطب خاص میفتی و انگار چن سال یهویی جوون شدی.ولی وقتی رابطه ب هم بخوره همون اهنگ رو گوش بدی یهویی چن سال بیر میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم... دود کردن و روغن سوزی هایم را نبین"  روزی رخش رام نشده ی این خیابان بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایی برای نوشتن نیست... قلمم پیر شده است... خیره شدن هایم را بخوان نازنینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی !!! تویی که روبه روم نشستی و دم ازخواسته هات تو زندگی مشترک میزنی ... . . . یه نفر قبل از تو اینجا بوده که تمــامه لحظه هامو مال ِ خودش کرده دیگه چیزی ندارم که باهات share کنم عزیز !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی…آن وقت است که دیگر عشق نیست،صدقه است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابه های دلم از تمام خانه های دنیا قشنگتر است چون یاد تو در آن ساکن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تفاوت وجود داره میانِ کسی که تو را میخواهد و کسی که تو را هم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، درِ این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنه ایی بر درِ این خانه ی تنها زد و رفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم بهترین هایی که هیچ کس برایم آرزو نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی چکیدن همچون شمع از گرمی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "بودنت" را تمرین کرده بودم...! قرار نبود " نبودت" را از من امتحان بگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های قلبم مشکوک قدم نزن ، اینجا جز خودت چیزی را پیدا نخواهی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم را دوست دارم... امیدوار به خدا... و همراهی که دوستش دارم عاشقانه تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستونه و برف وبارونهُ زمستونه و یه خیابونهُ زمستونه و غم قراوونهُ زمستونه و من یه دیوونهُ زمستونه و هق هق شونهُ یه شومینه و بغض این خونهُ زمستون وقلب داغونهُ زمستون واشک روو گونهُ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لحن خنده هات احساس غم نبود من عاشقت شدم دست خودم نبود این خونه روشنه اما چراغی نیست دنیام عوض شده این اتفاقی نیست احساس من به تو مابین حرفام نیست هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی من شکلاتم رو توی کیفم میزارم و تو هر روز اونو بر میداری ولی من بازم روز بعد شکلاتمو همونجا میزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اهنگا هم هستن وقتی گوش میدی :ناخدا گاه یاد مخاطب خاص میفتی و انگار چن سال یهویی جوون شدی.ولی وقتی رابطه ب هم بخوره همون اهنگ رو گوش بدی یهویی چن سال بیر میشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم... دود کردن و روغن سوزی هایم را نبین"  روزی رخش رام نشده ی این خیابان بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نایی برای نوشتن نیست... قلمم پیر شده است... خیره شدن هایم را بخوان نازنینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی !!! تویی که روبه روم نشستی و دم ازخواسته هات تو زندگی مشترک میزنی ... . . . یه نفر قبل از تو اینجا بوده که تمــامه لحظه هامو مال ِ خودش کرده دیگه چیزی ندارم که باهات share کنم عزیز !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی…آن وقت است که دیگر عشق نیست،صدقه است