بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم که داشته باشی مـَن حتی از مرگ هم میـتوانم جانِ سالم به در ببرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم لبخند تو میتونه این دل پیرو جوان کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسش گرم و دلش قرص و خیالش تخت است. هرکه تسخیر کند قلب تورا خوشبخت است,,, بس که پر کرده شمیم نفست تهران را, بین" آزادی "و "دربند "گزینش سخت است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر خويشِ منی، پيشِ منی، نيش چرا؟!  ميكنی قلبِ مرا عرصه یِ تشويش چرا؟!  ای كه آزار مرا مشیِ مداوم كردی! من كه سرباز توأم، مات چرا؟ کيش چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه  کلمه‌ی  به شدت  عاشقانه‌ای ست!  که فرقی ندارد  مال تو باشد  که بکشم  به موهایت ...  یا مال من  که سرت را بگذاری رویَش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـن مـپرس تــو را چـقـدر دوســت دارم اگـر بـگویـم به انـدازه دنـیا نیست مـن تـو را بـه انـدازه یــک قـطره آب دوسـت دارم.. وقــتی مـحـتاجش شـدی مـیـفهـمی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــهارم با نگــاه تــو بــهار است وجـودم با صدای تو بــهار است همـه رویـای کوچـــکم ای یـــار خـیالـم با لـبـان تـو بــهار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ام دلهره شد تا قَسَمَت جانم شد به فدای همه ات جان ِ من ِ عاشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایی که بی"تو"می گذرد  گرچه با یاد توست ثانیه هاش  آرزو باز می کشد فریاد: "در کنار تو می گذشت ای کاش!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از نگاه کرم تو بی تاب گشته ام بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+وسط تیکه انداختن به پستاش -بگه:چی بگم والا پست آخرت چی میگفتی؟؟ +ینی هنوزم روت غیرتیه ...میفهمی ؟؟ عاشقشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا زیاد ببوس بانو تو تنها کسی هستی که محبت هایت بی طمع است بوسه هایت بوی گل میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر کن فردا زنده نیسی :] همین الان برو دنبالش فکر کن فردا دیگ از خواب بلند نمیشی پس همین الان برو پیداش کن بهش بگو دوسش داری اینجوری اگه اتفاقی فردا  واست افتاد پشیمون نمیشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نزدیک میشی به دستای اون تنم سرد میشه تو پیراهنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من لک زده احساس تو را مست کند یا به آغوش کشیده و دلت لمس کند دل من با دل تو خالی از احساس نبود دل تو با دل من حیف هماهنگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایت... بوی دوستت دارم می دهد.. فکری برای چشم هایت بکن...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم که داشته باشی مـَن حتی از مرگ هم میـتوانم جانِ سالم به در ببرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم لبخند تو میتونه این دل پیرو جوان کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسش گرم و دلش قرص و خیالش تخت است. هرکه تسخیر کند قلب تورا خوشبخت است,,, بس که پر کرده شمیم نفست تهران را, بین" آزادی "و "دربند "گزینش سخت است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر خويشِ منی، پيشِ منی، نيش چرا؟!  ميكنی قلبِ مرا عرصه یِ تشويش چرا؟!  ای كه آزار مرا مشیِ مداوم كردی! من كه سرباز توأم، مات چرا؟ کيش چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه  کلمه‌ی  به شدت  عاشقانه‌ای ست!  که فرقی ندارد  مال تو باشد  که بکشم  به موهایت ...  یا مال من  که سرت را بگذاری رویَش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مـن مـپرس تــو را چـقـدر دوســت دارم اگـر بـگویـم به انـدازه دنـیا نیست مـن تـو را بـه انـدازه یــک قـطره آب دوسـت دارم.. وقــتی مـحـتاجش شـدی مـیـفهـمی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــهارم با نگــاه تــو بــهار است وجـودم با صدای تو بــهار است همـه رویـای کوچـــکم ای یـــار خـیالـم با لـبـان تـو بــهار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ام دلهره شد تا قَسَمَت جانم شد به فدای همه ات جان ِ من ِ عاشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایی که بی"تو"می گذرد  گرچه با یاد توست ثانیه هاش  آرزو باز می کشد فریاد: "در کنار تو می گذشت ای کاش!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور از نگاه کرم تو بی تاب گشته ام بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+وسط تیکه انداختن به پستاش -بگه:چی بگم والا پست آخرت چی میگفتی؟؟ +ینی هنوزم روت غیرتیه ...میفهمی ؟؟ عاشقشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا زیاد ببوس بانو تو تنها کسی هستی که محبت هایت بی طمع است بوسه هایت بوی گل میدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر کن فردا زنده نیسی :] همین الان برو دنبالش فکر کن فردا دیگ از خواب بلند نمیشی پس همین الان برو پیداش کن بهش بگو دوسش داری اینجوری اگه اتفاقی فردا  واست افتاد پشیمون نمیشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نزدیک میشی به دستای اون تنم سرد میشه تو پیراهنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من لک زده احساس تو را مست کند یا به آغوش کشیده و دلت لمس کند دل من با دل تو خالی از احساس نبود دل تو با دل من حیف هماهنگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایت... بوی دوستت دارم می دهد.. فکری برای چشم هایت بکن...!