بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هوا خراب است ، نه حواسم پرت است و نه کسی دلم را شکسته ! فقط کمی از من هوای کمی از “تو” را دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی را که تو نیستی ،  . . . . . حیفم می آید زندگی کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی... شاید ندیده باشی؛ اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند! هر وقت زن بودنت را میبینم؛ سینه ام را به جلو میدهم، صدایم را کلفت تر میکنم تا مبادا... لرزش دست هایم را ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگتر شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- مـــن کــه نفســـت بــودم ... با کــی هـــوایی شــــدی پــس ؟؟؟ -_- به شــــرافتـــم قســـم ... شاعـــر نیستــــم ... مــــن مینویســــم " تــــو " ... خــــودش شعــــر میشــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی دارد وقتی آن را باعشق اشتباه میگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده بود، عاشق همکارش، همان دختر توی بایگانی. فردایش دوباره عاشق شده بود، عاشق دختر پشت صندوق فروشگاه! پس فردا هم عاشق دختری شده بود که در ایستگاه اتوبوس کتاب میخواند! هفته به هفته عاشق بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک فیلم عاشقانه می خواهد./پر از سکانس های با تو بودن/و یک دکمه ی تکرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان روزهـــا که هـــمــدیـــگــــر را یــافــتــیــم؛ یــافــتــنــمان هــنــرنــبـــود هــنــر ایــن اســت کــه یــکــدیــگــر را *گــــم *نــکــنــیـــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی... عاشق می کنی... محو میشوی... تا فراموشت می کنم، دوباره می آیی... تازه می کنی خاطراتت را... محو میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. امروز . . .  خاطراتت را بوييدم  اما بوي خوش ان دوباره بي قرارم كرد  اتفاق تازه اي نيست  دوباره دلتنگت شدم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی احساس آرامش وقتی که به قکر کسی هستی که میدانی به یاد توست بدبختی یعنی آرامش داشتن وقتی هیچ کس به یادت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی نابینابه ماه گفت:((دوستت دارم!ماه گفت:((توکه منونمیبینی،چه جوری دوستم داری؟نابیناگفت اگه میدیدمت عاشق زیباییت میشدم ولی حالاعاشق خودتم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من!؟ دلهره ی حیات را از یاد ببر... اینجا دختری هست که برای آرامشت دست به آسمان دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواد داد بزنم نفس دوست دارم ... اما صدام در نمیاد و دوست دارمتو قورت میدم ... همراه یه عالمه بغض اما نمیشه ، پس اشکشون میکنم می بارم تا بیای... هوای دوریت سرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نقش نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد شاکی سختی های دنیا نباش شاید تو بهترین بازیگر خدا باشی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هوا خراب است ، نه حواسم پرت است و نه کسی دلم را شکسته ! فقط کمی از من هوای کمی از “تو” را دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی را که تو نیستی ،  . . . . . حیفم می آید زندگی کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی... شاید ندیده باشی؛ اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند! هر وقت زن بودنت را میبینم؛ سینه ام را به جلو میدهم، صدایم را کلفت تر میکنم تا مبادا... لرزش دست هایم را ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگتر شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- مـــن کــه نفســـت بــودم ... با کــی هـــوایی شــــدی پــس ؟؟؟ -_- به شــــرافتـــم قســـم ... شاعـــر نیستــــم ... مــــن مینویســــم " تــــو " ... خــــودش شعــــر میشــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی دارد وقتی آن را باعشق اشتباه میگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده بود، عاشق همکارش، همان دختر توی بایگانی. فردایش دوباره عاشق شده بود، عاشق دختر پشت صندوق فروشگاه! پس فردا هم عاشق دختری شده بود که در ایستگاه اتوبوس کتاب میخواند! هفته به هفته عاشق بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک فیلم عاشقانه می خواهد./پر از سکانس های با تو بودن/و یک دکمه ی تکرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان روزهـــا که هـــمــدیـــگــــر را یــافــتــیــم؛ یــافــتــنــمان هــنــرنــبـــود هــنــر ایــن اســت کــه یــکــدیــگــر را *گــــم *نــکــنــیـــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی... عاشق می کنی... محو میشوی... تا فراموشت می کنم، دوباره می آیی... تازه می کنی خاطراتت را... محو میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. امروز . . .  خاطراتت را بوييدم  اما بوي خوش ان دوباره بي قرارم كرد  اتفاق تازه اي نيست  دوباره دلتنگت شدم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی احساس آرامش وقتی که به قکر کسی هستی که میدانی به یاد توست بدبختی یعنی آرامش داشتن وقتی هیچ کس به یادت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی نابینابه ماه گفت:((دوستت دارم!ماه گفت:((توکه منونمیبینی،چه جوری دوستم داری؟نابیناگفت اگه میدیدمت عاشق زیباییت میشدم ولی حالاعاشق خودتم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من!؟ دلهره ی حیات را از یاد ببر... اینجا دختری هست که برای آرامشت دست به آسمان دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواد داد بزنم نفس دوست دارم ... اما صدام در نمیاد و دوست دارمتو قورت میدم ... همراه یه عالمه بغض اما نمیشه ، پس اشکشون میکنم می بارم تا بیای... هوای دوریت سرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ترین نقش نمایش به بهترین بازیگر تعلق دارد شاکی سختی های دنیا نباش شاید تو بهترین بازیگر خدا باشی . . .