بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دخترایی که با دیدن اسم عشقشون هنوزم اشک تو  چشماشون حلقه میزنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بارون... که اونم یادمون میندازه چقدر جاش کنارمون خالیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها قدم که میزنم، به سمت چپ منحرف میشوم !!! در قلب من چیزی سنگینی میکند مدام ... جای تو خوب است ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردسته ی گرگها بودم دلباخته ی بره ای شدم از کوه پایین اومدم زوزه کشیدن را به بره آموختم خود زوزه کشیدن را توبه کردم از همان کوه صدای زوزه آمد بره را دیدم گرگ شده حالا فهمیدم توبه گرگ مرگ است یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخور از نداشتنت نیستم , من از همیشه تورا داشته ام ... یقین دارم در گذشته های دور مال من بودی و دلخوشم به بیداری دوباره , آنجا نیز مال من خواهی شد ... امروز اشتباهی مال من نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم مطمئنی ؟ هیچ راهی وجود ندارد که دو خط موازی کمی زودتر از آخر دنیا به هم برسند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود...؟؟؟ عاشق شده بود.... انگار خودش نبود...عاشق شده بود... افتاد...شکست...زیر باران پوسید.... آدم که نکشته بود....عاشق شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ضربان قلبم رو روی خنده های تو تنظیم کردم .بخند تا همیشه زنه بمونم @@برای عموم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویند نیست کاغذ را گفته باشند یا برق را یا هرچه را ، فرقی ندارد من یاد تو می افتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتن ندارد وقتی تمام روزهای خدا “من” دارد ولی “تو” ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهال کوچک خواستنت درختی تنومند شده ... اشتباه میکردی زمان هیچ چیز را حل نمیکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده نه گرفته است دلم........ فقط هوای تورا کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم ومن بچگی کنم به وسعت تمام اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر کــه بـه مـــن مـی رسد بــویِ قـفـس مــی دهــد .. جـــز تـــو کــه پـــَر مـــی دهـــی تــا بِـپَـــرانی مــرا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نگاه  آنقـدر محوت می کنـد  که پابـه پای پلک هایش پیر می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعشق! قیچی شد... زمانی که تو سنگ شدی.... ومن کاغذ بی رنگ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دخترایی که با دیدن اسم عشقشون هنوزم اشک تو  چشماشون حلقه میزنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بارون... که اونم یادمون میندازه چقدر جاش کنارمون خالیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها قدم که میزنم، به سمت چپ منحرف میشوم !!! در قلب من چیزی سنگینی میکند مدام ... جای تو خوب است ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردسته ی گرگها بودم دلباخته ی بره ای شدم از کوه پایین اومدم زوزه کشیدن را به بره آموختم خود زوزه کشیدن را توبه کردم از همان کوه صدای زوزه آمد بره را دیدم گرگ شده حالا فهمیدم توبه گرگ مرگ است یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخور از نداشتنت نیستم , من از همیشه تورا داشته ام ... یقین دارم در گذشته های دور مال من بودی و دلخوشم به بیداری دوباره , آنجا نیز مال من خواهی شد ... امروز اشتباهی مال من نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم مطمئنی ؟ هیچ راهی وجود ندارد که دو خط موازی کمی زودتر از آخر دنیا به هم برسند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود...؟؟؟ عاشق شده بود.... انگار خودش نبود...عاشق شده بود... افتاد...شکست...زیر باران پوسید.... آدم که نکشته بود....عاشق شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ضربان قلبم رو روی خنده های تو تنظیم کردم .بخند تا همیشه زنه بمونم @@برای عموم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویند نیست کاغذ را گفته باشند یا برق را یا هرچه را ، فرقی ندارد من یاد تو می افتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتن ندارد وقتی تمام روزهای خدا “من” دارد ولی “تو” ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهال کوچک خواستنت درختی تنومند شده ... اشتباه میکردی زمان هیچ چیز را حل نمیکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده نه گرفته است دلم........ فقط هوای تورا کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم ومن بچگی کنم به وسعت تمام اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر کــه بـه مـــن مـی رسد بــویِ قـفـس مــی دهــد .. جـــز تـــو کــه پـــَر مـــی دهـــی تــا بِـپَـــرانی مــرا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نگاه  آنقـدر محوت می کنـد  که پابـه پای پلک هایش پیر می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعشق! قیچی شد... زمانی که تو سنگ شدی.... ومن کاغذ بی رنگ....