بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عشقمان مثل نان نیست که گرمش در سفره ی دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی!چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت باشد،همیشه هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودت که ساکن طبقه آخر برج معرفتی ولی با ما طبقه هم کفی ها می پری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســــت میگفــــت ... مـــن در حـــدش نبــودم ... در حــدش همـــونایی بودن کـــه امــروز باش بــودن ... فــردا با رفیقــــاش ... هــــه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻗﻠــــــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم فـﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾــــــــــــﯽ ﻣﯿﮑـنی ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗــــــــــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ بـﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــــــــــﺘﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟ حضورت ، صدایت ، نفس هایت و گرمی دستانت بهاری می کند سرزمین مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او سیگار هم را ترک کردم بوی سیگار فقط یاد اوری او بود حالا دیگر فقط منم و باران و خیابان و اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیشــه سـخــت تـــریـن جــای کــار ایـنــه کــه تـظـاهـــر کـنـی هـیـچــی نـشـده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي دست ها از هر دنيايي بي وفاتـر است ... امـروز دست هـايت را مـي گيـرنـد ... قصه ي عـادت که شدي همان دست ها را بـرايـَت تکان مـي دهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای شهردار بگویید اینقدر عوض نکنند رنگ و روی این شهر لعنتی را . . . این پیاده رو ها ، میدانها ، رنگ و روی دیوار ها . . . خاطراتم را دارند از بین می برند .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي  يادت نرود . . . . اين سيگاري كه مي كشم . . .  روزي بخاطر تو ترك كرده بودم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را با تو قسمت می‌کنم سهم کمی‌نیست گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی غم آنقدر دارم که می‌خواهم تمام فصل‌ها را بر سفره رنگین خود بنشانمت بنشین غمی‌نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کلبه ی قلبت ،درش سمتِ خوشی واشه نبینم رنگِ غمگینی ، رو دیوارِ دلت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس گاهی اوقات تو خونه آهنگ بزاره واسه آقاش برقصه آقاشم باید را ب را شاباش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو بــایــد غـــرق شــی درمــــن بــفهـمـی کــی دلـــش دریـــاســــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند درآن دلت را که ب روی همه باز است یخ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... من هم میروم... تو بر میگردی،اما با او... من هم برمیگردم... اما با تابوت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عشقمان مثل نان نیست که گرمش در سفره ی دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی!چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت باشد،همیشه هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودت که ساکن طبقه آخر برج معرفتی ولی با ما طبقه هم کفی ها می پری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســــت میگفــــت ... مـــن در حـــدش نبــودم ... در حــدش همـــونایی بودن کـــه امــروز باش بــودن ... فــردا با رفیقــــاش ... هــــه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻗﻠــــــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم فـﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾــــــــــــﯽ ﻣﯿﮑـنی ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗــــــــــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ بـﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــــــــــﺘﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟ حضورت ، صدایت ، نفس هایت و گرمی دستانت بهاری می کند سرزمین مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او سیگار هم را ترک کردم بوی سیگار فقط یاد اوری او بود حالا دیگر فقط منم و باران و خیابان و اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیشــه سـخــت تـــریـن جــای کــار ایـنــه کــه تـظـاهـــر کـنـی هـیـچــی نـشـده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي دست ها از هر دنيايي بي وفاتـر است ... امـروز دست هـايت را مـي گيـرنـد ... قصه ي عـادت که شدي همان دست ها را بـرايـَت تکان مـي دهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای شهردار بگویید اینقدر عوض نکنند رنگ و روی این شهر لعنتی را . . . این پیاده رو ها ، میدانها ، رنگ و روی دیوار ها . . . خاطراتم را دارند از بین می برند .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي  يادت نرود . . . . اين سيگاري كه مي كشم . . .  روزي بخاطر تو ترك كرده بودم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را با تو قسمت می‌کنم سهم کمی‌نیست گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی غم آنقدر دارم که می‌خواهم تمام فصل‌ها را بر سفره رنگین خود بنشانمت بنشین غمی‌نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کلبه ی قلبت ،درش سمتِ خوشی واشه نبینم رنگِ غمگینی ، رو دیوارِ دلت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس گاهی اوقات تو خونه آهنگ بزاره واسه آقاش برقصه آقاشم باید را ب را شاباش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو بــایــد غـــرق شــی درمــــن بــفهـمـی کــی دلـــش دریـــاســــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند درآن دلت را که ب روی همه باز است یخ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... من هم میروم... تو بر میگردی،اما با او... من هم برمیگردم... اما با تابوت...