بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است... و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می بینم و می دانم با تو می شود به خدا رسید... "تقدیم به عشقم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرده اما سرما نمی خورم! کلاهی که عشق بر سرم گذاشت تا زبر گردنم آمده است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار . . . . . . . من نه چتر دارم ، نه یار ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرایم مثــل همیــن ”بهــار” می مــانی آمــدنت را همیشـــه تحــویل میگیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گران مایه ترین تصویری من اگر قاب تو باشم کافیست ای صمیمانه ترین آیت مهر با صمیمانه ترین یاد به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچ وقـت بـه کــســی نـگــیــن از "دوسـت داشـتــن" یـه نـفــر خــودداری کـنــه!!!"دوســت داشـتــن" بــا چــیــزای دیـگــه زمــیـــن تـــــا آســـمــون فــــرق داره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز احساس غريبي به دلم ميگويد يك نفر  با سبد خاطره ها مي آيد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی ازبهشت میخواهد، چندلحظه آغوشت راقرض میدهی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام  تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنای پیچیده ای نداره.... همین که توکنارم باشی  ینی زندگی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نباشد عشق به چه کار آید دل؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میسپارمت به "لبخندها"...گرچه خودم مهمان"بغض"های بی دلیلم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.../ دلم یکـ تاب میخواهد و یکـ هل محکم کــــہ هری بریزد پاییـــטּ هرچــہ در خودش تلنبـــــــــــــــار کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جز خدا در ما عاشقا رو نمیدونه.چقدر زمان برای ما دیر میگذره.اما خیلی حس خوبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم برسر دیوار تو بود... می پرید از قفس وعاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری؟... بخدا خوبتراز خوبتراز خوبتری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است... و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می بینم و می دانم با تو می شود به خدا رسید... "تقدیم به عشقم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرده اما سرما نمی خورم! کلاهی که عشق بر سرم گذاشت تا زبر گردنم آمده است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار . . . . . . . من نه چتر دارم ، نه یار ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرایم مثــل همیــن ”بهــار” می مــانی آمــدنت را همیشـــه تحــویل میگیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گران مایه ترین تصویری من اگر قاب تو باشم کافیست ای صمیمانه ترین آیت مهر با صمیمانه ترین یاد به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچ وقـت بـه کــســی نـگــیــن از "دوسـت داشـتــن" یـه نـفــر خــودداری کـنــه!!!"دوســت داشـتــن" بــا چــیــزای دیـگــه زمــیـــن تـــــا آســـمــون فــــرق داره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز احساس غريبي به دلم ميگويد يك نفر  با سبد خاطره ها مي آيد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی ازبهشت میخواهد، چندلحظه آغوشت راقرض میدهی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام  تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنای پیچیده ای نداره.... همین که توکنارم باشی  ینی زندگی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نباشد عشق به چه کار آید دل؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میسپارمت به "لبخندها"...گرچه خودم مهمان"بغض"های بی دلیلم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.../ دلم یکـ تاب میخواهد و یکـ هل محکم کــــہ هری بریزد پاییـــטּ هرچــہ در خودش تلنبـــــــــــــــار کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جز خدا در ما عاشقا رو نمیدونه.چقدر زمان برای ما دیر میگذره.اما خیلی حس خوبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم برسر دیوار تو بود... می پرید از قفس وعاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری؟... بخدا خوبتراز خوبتراز خوبتری...