بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش!!! اگه باشنیدن صداش دلت لرزید… اگه از بدی هاش فرار نکردی و موندی… دیگه تمومه…!!! اون شده همه ی دنیـــــــــــــــــــات ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” تو ” در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی در کنار ” تو ” بودن ععچه حالی دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا "نفسم" خطاب میکنی.... نفسم میگیرد.... نمیدانم از شوق بودنت است.... یا از تصور نبودنت....... کنارم بمان ای خوبترین خوب ها...... نفس من بند نفس های توست خوب من.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخام قُلکمو بشکنم، با نصف پولش نازتو بخرم، با نصف دیگش مداد رنگی بخرم نازتو بکشم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن آدم هايي كه با محبتند زمين را زيباتر ميكند "هميشه باش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــر مــــرید راه عشقـی فکر بـــــدنامی مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آسمان تیره قلبم به یک برق نگاهت می شود روشــــــــــــن.... و تو بی اطلاع از من  نمی دانی چه طوفانی درون من بپاکردی.........! کاش میدونستی که خیلی میخوامت اما حــــــــــیف که....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکـﺜﯿﺮ ﺗــــــﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ... ﯾﻌﻨــــــﯽ .. ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری ات را باد تکان می داد، به هرکسی که رسیدم با انگشت جای تو را نشان دادم و گفتم: آنجا که پرچمش می رقصد، سرزمین من است!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم از کارهای دنیا، دل بستن به دلت بیشتر به دلم میچسبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم گریبان گیرت می شوند روزی آنقدر که بینشان *آه* کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من مهم نیست که وقتی کسی تنهاست به فکر من باشه برای من این مهمه که وقتی اطرافش شلوغه ? قلبش به خاطر من میتپه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم... اونقدر خودخواهانه بغلت کنم که جای ضربان قلبم روی تنت بمونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از باران  که اگر حتی قطره  ای از خوشبختی بارید روی گونه تو ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبمیوه صداتم چرخ کرده نگاتم قربون اون چشاتم کشته خندهاتم من مرده حیاتم تاعمر دارم فناتم:x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آرام رفت . . .  آنقدر آرام که حتی روزی دلش برای صدای قدمهایت تنگ شود . . .  آنقدر آرام که از این آرامش دق کند ! این سزای کسی است که قدرت را نمیداند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی مواظب باش!!! اگه باشنیدن صداش دلت لرزید… اگه از بدی هاش فرار نکردی و موندی… دیگه تمومه…!!! اون شده همه ی دنیـــــــــــــــــــات ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” تو ” در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی در کنار ” تو ” بودن ععچه حالی دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا "نفسم" خطاب میکنی.... نفسم میگیرد.... نمیدانم از شوق بودنت است.... یا از تصور نبودنت....... کنارم بمان ای خوبترین خوب ها...... نفس من بند نفس های توست خوب من.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخام قُلکمو بشکنم، با نصف پولش نازتو بخرم، با نصف دیگش مداد رنگی بخرم نازتو بکشم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن آدم هايي كه با محبتند زمين را زيباتر ميكند "هميشه باش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــر مــــرید راه عشقـی فکر بـــــدنامی مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آسمان تیره قلبم به یک برق نگاهت می شود روشــــــــــــن.... و تو بی اطلاع از من  نمی دانی چه طوفانی درون من بپاکردی.........! کاش میدونستی که خیلی میخوامت اما حــــــــــیف که....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکـﺜﯿﺮ ﺗــــــﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ... ﯾﻌﻨــــــﯽ .. ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری ات را باد تکان می داد، به هرکسی که رسیدم با انگشت جای تو را نشان دادم و گفتم: آنجا که پرچمش می رقصد، سرزمین من است!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم از کارهای دنیا، دل بستن به دلت بیشتر به دلم میچسبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم گریبان گیرت می شوند روزی آنقدر که بینشان *آه* کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من مهم نیست که وقتی کسی تنهاست به فکر من باشه برای من این مهمه که وقتی اطرافش شلوغه ? قلبش به خاطر من میتپه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم... اونقدر خودخواهانه بغلت کنم که جای ضربان قلبم روی تنت بمونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنا دارم از باران  که اگر حتی قطره  ای از خوشبختی بارید روی گونه تو ببارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبمیوه صداتم چرخ کرده نگاتم قربون اون چشاتم کشته خندهاتم من مرده حیاتم تاعمر دارم فناتم:x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید آرام رفت . . .  آنقدر آرام که حتی روزی دلش برای صدای قدمهایت تنگ شود . . .  آنقدر آرام که از این آرامش دق کند ! این سزای کسی است که قدرت را نمیداند .