بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــق کــه مــیــشــوی  مــواظــب خــودت بــاش شــبــهــای بــاقــیــمــانــده عــمــرت  بــه ایــن ســادگــی هــا صــبــح نــخــواهــد شــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد،بی نفس هرگز،همه عالم چشم من ولی تو نفس من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را دوست دارم...همین است که امیدوارم میکند به زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام باور کنم تا آخر عمر کنارت سالها تحویل میشه، جهان با عشق ما آغاز میشه، جهان بی عشق ما تعطیل میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری می گفت همه چیز درمان و چاره دارد جز مرگ  اما مرگ که زندگی دوباره است آغازی نو است چیزی که درمان ندارد درد عاشقیست وگرنه فرهاد زندگی بی عشق را انتخاب می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باورت نشود اما حضورت، چنان گرمایی به وجود سردم بخشید که حس میکنم چه زیباست پرستش کسی که برایم تمام دنیاست ... دوست دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو چه قدر ساده رفتم بر باد / تو نام مرا چه زود بردی از یاد من حبه ی قند کوچکی بودم که / از دست تو در پیاله ی چای افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویا بوسیدن "توست"... زیر آبشار گیسویت... آنها که در می آیند... سراب های بی آبند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرامم جاییست میان دستانت که وقتی در آن هستم میان آرامشش گم میشوم طوری که پیدا کردنم دشوار است کاش هیچوقت پیدا نشوم کاش میشد این لحظات خوب را تمدید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا... یک صبح سرد یک چای داغ  و یک صبح بخیر تو برایم کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر... تمام راه های دنیا را اشتباه رفته باشم... آغوشت را درست آمده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بی خوابیم را چگونه بگویم وقتی یاد تو از سقف اتاقم چکه می کند "بهترینم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اونی که تو عصبانیت خواست آرومم کنه….  هر چی از دهنم درومد بهش گفتم…. آخرش فقط گفت :بهتری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوست داشتنت گذشته دیگر عاشق و دیوانه ات نیستم... من به جایی رسیده ام  که بدون تو  از زندگی دست خواهم کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پسری که رفیقش بهش گفت:اونورو ببین ...؟؟؟ گفت:من به عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــق کــه مــیــشــوی  مــواظــب خــودت بــاش شــبــهــای بــاقــیــمــانــده عــمــرت  بــه ایــن ســادگــی هــا صــبــح نــخــواهــد شــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد،بی نفس هرگز،همه عالم چشم من ولی تو نفس من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را دوست دارم...همین است که امیدوارم میکند به زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام باور کنم تا آخر عمر کنارت سالها تحویل میشه، جهان با عشق ما آغاز میشه، جهان بی عشق ما تعطیل میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری می گفت همه چیز درمان و چاره دارد جز مرگ  اما مرگ که زندگی دوباره است آغازی نو است چیزی که درمان ندارد درد عاشقیست وگرنه فرهاد زندگی بی عشق را انتخاب می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باورت نشود اما حضورت، چنان گرمایی به وجود سردم بخشید که حس میکنم چه زیباست پرستش کسی که برایم تمام دنیاست ... دوست دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو چه قدر ساده رفتم بر باد / تو نام مرا چه زود بردی از یاد من حبه ی قند کوچکی بودم که / از دست تو در پیاله ی چای افتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویا بوسیدن "توست"... زیر آبشار گیسویت... آنها که در می آیند... سراب های بی آبند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرامم جاییست میان دستانت که وقتی در آن هستم میان آرامشش گم میشوم طوری که پیدا کردنم دشوار است کاش هیچوقت پیدا نشوم کاش میشد این لحظات خوب را تمدید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا... یک صبح سرد یک چای داغ  و یک صبح بخیر تو برایم کافیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر... تمام راه های دنیا را اشتباه رفته باشم... آغوشت را درست آمده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بی خوابیم را چگونه بگویم وقتی یاد تو از سقف اتاقم چکه می کند "بهترینم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اونی که تو عصبانیت خواست آرومم کنه….  هر چی از دهنم درومد بهش گفتم…. آخرش فقط گفت :بهتری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوست داشتنت گذشته دیگر عاشق و دیوانه ات نیستم... من به جایی رسیده ام  که بدون تو  از زندگی دست خواهم کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پسری که رفیقش بهش گفت:اونورو ببین ...؟؟؟ گفت:من به عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم....