بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتــــ دارم...... حــتــــی.... بـالــشـــی را کــه شــب هــا بــا ســـر تــو مـهــربـان اســت.... و آرام.... آرام.... آرام.... مــی خــوابــانـــد تـــو را.... تــا صـبـــح....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز فكر كردي نبود كسي بهتر از بودنش چشماتو ببند و نبودنشو تصور كن..... اگه چشات خيس بدون هنوز دوسش داري پس رهاش نكن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسید مجنون پای سگ .مردم گفتند این چه بود؟ گفت:این گاه گاهی سوی لیلی میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه برخی انسانها هرکاری کنید دوستتان نخواهند داشت و برخی هم هر کاری کنید دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت، پس:(جایی روید که عشق حضور دارد).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفته بودنکه دو رو هستی ولی باورم نمیشد  یکی اون روی ماهت  اون یکی اون روی گلت که یکی پس از دیگری بدتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه و سفید کردن عکس هایم، دیگر فایده ای ندارد! همه فهمیده اند، رنگ پریدگی چهره ام را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به <@> من تو <:)))>< نفهمیدی ؟!!! . . . . . . . میگم به چشم من تو ماهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــردانــه تــر عــاشــقـــم بـــاش..... تـــا بــبــیـــنــــی..... بـــرای دیـــوانـگــی هــایــت..... چــقـــدر زنـــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشگی ترینم  میخوام عاشق تو باشم میخوام از تو جون بگیرم اگه لایق تو باشم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند شو و همراه کلاغ قصه ها به خانه ام بیا اینجا یکی از بودهای قصه سال هاست چشم انتظار آن یکی نبود نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای غـــــــــم باد  هرآن دل که  نخــــــواهد  "شـــــــادیت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز گاهی یواشکی خواب تورا میبینم… یواشکی نگاهت میکنم… صدایت میکنم… بین خودمان باشد اما من هنوز تورا یواشکی دوست دارم……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیاتو را از یادم نخواهد برد،من تو را درقلبم دارم نه در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور کوه را به نام سنگ دل شکفته مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا...به نام کوچکم صدا بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست.. تصویرت هم همینطور! اما مهرت آنتن میدهد...اندازه آسمان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ نخور!! . . . . . . . یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتــــ دارم...... حــتــــی.... بـالــشـــی را کــه شــب هــا بــا ســـر تــو مـهــربـان اســت.... و آرام.... آرام.... آرام.... مــی خــوابــانـــد تـــو را.... تــا صـبـــح....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز فكر كردي نبود كسي بهتر از بودنش چشماتو ببند و نبودنشو تصور كن..... اگه چشات خيس بدون هنوز دوسش داري پس رهاش نكن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسید مجنون پای سگ .مردم گفتند این چه بود؟ گفت:این گاه گاهی سوی لیلی میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه برخی انسانها هرکاری کنید دوستتان نخواهند داشت و برخی هم هر کاری کنید دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت، پس:(جایی روید که عشق حضور دارد).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفته بودنکه دو رو هستی ولی باورم نمیشد  یکی اون روی ماهت  اون یکی اون روی گلت که یکی پس از دیگری بدتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه و سفید کردن عکس هایم، دیگر فایده ای ندارد! همه فهمیده اند، رنگ پریدگی چهره ام را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به <@> من تو <:)))>< نفهمیدی ؟!!! . . . . . . . میگم به چشم من تو ماهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــردانــه تــر عــاشــقـــم بـــاش..... تـــا بــبــیـــنــــی..... بـــرای دیـــوانـگــی هــایــت..... چــقـــدر زنـــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشگی ترینم  میخوام عاشق تو باشم میخوام از تو جون بگیرم اگه لایق تو باشم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند شو و همراه کلاغ قصه ها به خانه ام بیا اینجا یکی از بودهای قصه سال هاست چشم انتظار آن یکی نبود نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای غـــــــــم باد  هرآن دل که  نخــــــواهد  "شـــــــادیت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز گاهی یواشکی خواب تورا میبینم… یواشکی نگاهت میکنم… صدایت میکنم… بین خودمان باشد اما من هنوز تورا یواشکی دوست دارم……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیاتو را از یادم نخواهد برد،من تو را درقلبم دارم نه در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور کوه را به نام سنگ دل شکفته مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا...به نام کوچکم صدا بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست.. تصویرت هم همینطور! اما مهرت آنتن میدهد...اندازه آسمان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ نخور!! . . . . . . . یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم..