بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر طول بکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چکار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چکار؟ تا ابد دور تو میگردم، بسوزان عشق کن ای که شاعر سوختی، پروانه میخواهی چکار؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی با چشم بسته کسی را دیدن و از بین همه دلتنگ یک نفر شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟؟ زندگی بی عشق، ،اگر باشد(!!!!!!!!!!!!!)، همان جان کندن است! دم به دم جان کندن، ای دل، کار دشواریست....... نیست؟؟؟!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنی نیستم که بی عشق سر کنم زندگی را آنگاه که در رویای عاشقانه هستم و چشمانم را میگشایم و عشق رویایی ام را در تو میبینم *دوستت دارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد بگویمت : دیگر از آن لبخند ها آن هم ناگهانی نثار چشمان بیقرارم نکنی...  دلم ...  طاقت این همه عاشقی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که عشق با عشقبازی متفاوت است. عشق دست خود آدم نیست ولی عشقبازی دست خودآدم است. دلم برای آنهایی میسوزد که پایبند عشق هایی هستند که با عشقبازی اثبات میشود. عشق را بیابید معشوق بهانه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعنى اينكه : حالت خوب باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای من دیازپام نمی خواهند… مُسَکن ِ بوسه هایت … عجیب ، آرامم می‌کند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام مثل نقطه چینی که کسی برایش جوابی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره !  قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــــشـود صـدایـــــت را بــرای همــیـشـه در خــواب مــن جـــا بگــذاری؟؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم لج کرده است،،، می گوید یا با او یا من می ایستم تو تنها برو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جای دست روی دست گذاشتن دست توی دستت مـی گذاشتم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز براتـــون عشــــق آرزو میکنم از اون عشقایــــی کـــه .. هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید و بگیــــد : ” زنـدگــــی یـعـنـی ایــن چقــــــــدر خوشبختـــــــم .. ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است عاشق کسی باشی که روحش هم خبرنداشته باشد. اماخیلی شیرین است که آهسته وعاشقانه نگاهش کنی ودر دلت بگی خیلی دوستت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر طول بکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چکار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چکار؟ تا ابد دور تو میگردم، بسوزان عشق کن ای که شاعر سوختی، پروانه میخواهی چکار؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی با چشم بسته کسی را دیدن و از بین همه دلتنگ یک نفر شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟؟ زندگی بی عشق، ،اگر باشد(!!!!!!!!!!!!!)، همان جان کندن است! دم به دم جان کندن، ای دل، کار دشواریست....... نیست؟؟؟!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنی نیستم که بی عشق سر کنم زندگی را آنگاه که در رویای عاشقانه هستم و چشمانم را میگشایم و عشق رویایی ام را در تو میبینم *دوستت دارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد بگویمت : دیگر از آن لبخند ها آن هم ناگهانی نثار چشمان بیقرارم نکنی...  دلم ...  طاقت این همه عاشقی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که عشق با عشقبازی متفاوت است. عشق دست خود آدم نیست ولی عشقبازی دست خودآدم است. دلم برای آنهایی میسوزد که پایبند عشق هایی هستند که با عشقبازی اثبات میشود. عشق را بیابید معشوق بهانه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعنى اينكه : حالت خوب باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای من دیازپام نمی خواهند… مُسَکن ِ بوسه هایت … عجیب ، آرامم می‌کند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام مثل نقطه چینی که کسی برایش جوابی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره !  قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــــشـود صـدایـــــت را بــرای همــیـشـه در خــواب مــن جـــا بگــذاری؟؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم لج کرده است،،، می گوید یا با او یا من می ایستم تو تنها برو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جای دست روی دست گذاشتن دست توی دستت مـی گذاشتم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز براتـــون عشــــق آرزو میکنم از اون عشقایــــی کـــه .. هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید و بگیــــد : ” زنـدگــــی یـعـنـی ایــن چقــــــــدر خوشبختـــــــم .. ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است عاشق کسی باشی که روحش هم خبرنداشته باشد. اماخیلی شیرین است که آهسته وعاشقانه نگاهش کنی ودر دلت بگی خیلی دوستت دارم